Home PagePorady prawneRozwód a separacja. Jakie są różnice?

Rozwód a separacja. Jakie są różnice?

AutorJoanna Jędrzejewska- 2021-05-24
geralt / Pixabay

Niekiedy małżonkowie, którzy mają poważny kryzys w swoim związku, zastanawiają się na co się zdecydować – rozwód, czy separację. Gdy istnieją jeszcze jakiekolwiek widoki utrzymania małżeństwa, zawsze doradzamy klientom, aby zdecydować się na separację, która w przeciwieństwie do rozwodu, jest rozwiązaniem tymczasowym.

Zasadnicza różnica między rozwodem a separacje polega więc na tym, że rozwód trwale rozwiązuje małżeństwo, a separacja ma charakter tymczasowy i możliwe jest jej zniesienie wyrokiem sądu. O separacji Sąd może orzec wówczas, gdy między stronami nastąpił wprawdzie zupełny rozkład pożycia małżeńskiego (ustały wszelkie więzi – duchowa, cielesna i gospodarcza), ale nie jest on jeszcze trwały, jak wówczas, gdy zasadne jest orzeczenie rozwodu.

W związku z tym, że separacja jest rozwiązaniem tymczasowym pociąga za sobą inne skutki niż rozwód. Małżonkowie nadal pozostają w małżeństwie, choć są w separacji, a więc nie mogą zawrzeć nowego związku małżeńskiego w przeciwieństwie do osób po rozwodzie. Pozostawanie w separacji nie powoduje również, że można zmienić nazwiska na to sprzed małżeństwa. Małżonkowie będący w separacji są również obowiązani do udzielania sobie wzajemnej pomocy, jeżeli wymagają tego względy słuszności w przeciwieństwie do rozwodników, kiedy to małżonkowie nie mają już żadnych obowiązków względem siebie.

Istnieją również różnice proceduralne. Jeżeli małżonkowie zgodnie zdecydują się na separację i nie mają małoletnich dzieci Sąd orzeka w postępowaniu nieprocesowym na skutek złożonego wniosku o orzeczenie separacji. Sprawa nie jest więc rozpoznawana na rozprawie i będzie trwała krócej niż postępowanie rozwodowe. Jeżeli jednak tylko jeden z małżonków jest zainteresowany rozwodem, a drugi nie lub małżonkowie mają małoletnie dzieci – sąd będzie orzekał w procesie tak, jak w przypadku rozwodu.

Pomimo istotnych różnic, rozwód i separacja mają również podobieństwa.

Zarówno w przypadku rozwodu, jak i separacji właściwa jest droga sądowa. Żaden inny organ nie może więc decydować o rozwodzie, czy separacji.

Orzeczenie rozwodu i separacji pociąga za sobą również podobne skutki w wielu kwestiach.

Po pierwsze zarówno po rozwodzie, jak i separacji z mocy prawa ustaje wspólność ustawowa, a majątek wspólny małżonków sprzed separacji może ulec podziałowi. Również wynagrodzenie, które małżonkowie osiągają w okresie separacji wchodzi do ich majątku osobistego każdego z nich.

Podobnie, również w przypadku separacji sąd orzeka o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi. Może więc ją ograniczyć w stosunku do jednego z małżonków. Podobnie Sąd orzeka również o alimentach, które zobowiązany będzie płacić małżonek, z którym dzieci nie będą mieszkać.

Może również dojść do sytuacji, w której sąd orzeknie obowiązek płacenia alimentów przez jednego małżonka na rzecz drugiego w takich samych przypadkach, jak przy rozwodzie.

Istotne jest również to, że w przypadku orzeczenie separacji tak, jak przy rozwodzie małżonkowie nie będą po sobie dziedziczyć w razie śmierci jednego z nich, chyba że przepiszą sobie majątek w formie testamentu.

Nadto, nie istnieje już domniemanie pochodzenia dziecka z małżeństwa, jeżeli urodzi się po upływie 300 dni od dnia orzeczenia o separacji.

W wielu przypadkach skutki orzeczenia separacji są podobne, jak rozwodu z tą zasadniczą różnicą, że separacja jest tymczasowa, a rozwód trwały.

Autor: Prawnik od rozwodu .pl

Adwokat od rozwodu w Poznaniu

 

Bardzo mi miło, że przeczytaliście Państwo niniejszy artykuł omawiający problematykę rozwodów. Mam nadzieję, że znaleźliście Państwo odpowiedź na swoje wątpliwości i pytania dotyczące rozwodu i prawa rodzinnego. W razie dalszych pytań zapraszam do kontaktu z prawnikiem od rozwodu w Poznaniu: Joanna Jędrzejewska – Adama Mickiewicza 18a/3, 60-834 Poznań.

+48 504 126 688

joanna.jedrzejewska@prawnikpoznanski.pl

Zostaw swoją myśl na temat “Rozwód a separacja. Jakie są różnice?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Oceń ten artykuł