Home PageRozwód Jarocin i Kalisz

Adwokat od rozwodu Jarocin – Adwokat od rozwodu Kalisz

Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy Kancelaria Prawna z Poznania oferuje udzielanie pomocy prawnej oraz reprezentację przed sądem, m.in. w sprawach rozwodowych także na terenie Jarocina oraz w jego okolicach (Jarocin, Pleszew, Kalisz, Gostyń, Krotoszyn, Ostrzeszów, Kępno, Ostrów Wielkopolski), które to podlegają pod Sąd Okręgowy w Kaliszu.

Adwokat Anna Konrady

Pomoc adwokata z Jarocina w sprawach o rozwód

Już podczas pierwszej wizyty w oddziale naszej Kancelarii w Jarocinie, adwokat wyjaśni wszystkie niezrozumiałe aspekty oraz niejasności dotyczące postępowania rozwodowego.

Co jako Kancelaria prawna w Poznaniu z Filią w Jarocinie oferujemy naszym Klientom?

W sprawach o rozwód nasz adwokat oferuje w szczególności:

 • Przygotowanie indywidualnej strategii prowadzenia sprawy rozwodowej,
 • Niczym nieograniczony kontakt zarówno mailowy, jak i telefoniczny,
 • Kontakt osobisty w trakcie trwania sprawy rozwodowej,
 • Osobisty udział w negocjacjach rozwodowych,
 • Udział w posiedzeniach sądowych na rozprawie,
 • Opiekę prawną zespołu adwokatów i radców prawnych na każdym etapie sprawy rozwodowej,
 • Sporządzenie wszystkich niezbędnych pism procesowych, w tym pozwu o rozwód, odpowiedzi na pozew złożony przez drugiego małżonka, apelację,
 • Przygotowanie dokumentów, w tym również ugody oraz porozumienia rodzicielskiego,
 • Indywidualne podejście do każdego Klienta z kulturą i empatią.

Powierzając prowadzenie swojej sprawy rozwodowej naszej Kancelarii, Klient uzyskuje wsparcie nie jednego adwokata czy radcy prawnego, ale całego zespołu Kancelarii adwokacko – radcowskiej w Poznaniu. Dajemy więc Klientom zapewnienie, że ich sprawa znajdzie się w rękach całej grupy profesjonalistów, którzy podejdą do niej jako prawnicy, nie zapominając przy tym również o empatii oraz ludzkim spojrzeniu na jej charakter.

Mamy świadomość, że podczas sprawy rozwodowej ważą się losy nie tylko osób dorosłych, ale najczęściej także i ich dzieci. Deklarujemy więc, że świadczona przez nas pomoc będzie w pełni profesjonalna oraz rzetelna.

Jeżeli więc szukasz dobrego adwokata od rozwodu przed Sądem Okręgowym w Kaliszu, możemy Tobie pomóc.

Jakimi sprawami zajmuje się zespół naszej Kancelarii?

Adwokaci i radcowie prawni naszej Kancelarii świadczą pomoc zarówno w czynnościach przedsądowych jak i sądowych.

Zdaniem naszych ekspertów z dziedziny prawa rodzinnego i opiekuńczego, warto skorzystać z ich pomocy prawnej jeszcze przed wytoczeniem powództwa o rozwód. Podczas spotkania z adwokatem czy radcą prawnym, małżonkowie, którzy postanowili się rozwieść, mogą dowiedzieć się, że niektóre kwestie prawne związane z ich małżeństwem mogą uregulować także pozasądowo. Do zakresu spraw, do których nie ma potrzeby angażować sąd, można zaliczyć m.in. ustalenie sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi, ale również dokonanie podziału majątku w formie ugody.

Natomiast do zakresu czynności sądowych podejmowanych przez naszą Kancelarię w ramach świadczonej pomocy prawnej, w szczególności należy przygotowywanie pism, w tym m.in. pozwu o rozwód, wniosku o podział majątku małżonków, pozwu o alimenty, pozwu o separację, wniosku o zniesienie separacji, wniosku o uregulowanie opieki nad dziećmi, a także wiele innych pism wymaganych w toku procesu oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowego reprezentowania Klienta, a co najważniejsze – reprezentowanie Klienta przed wszystkimi instancjami sądu, a także przed innymi organami państwowymi.

 

Rozwód z winy, czy bez winy?

Nasi adwokaci oraz radcowie prawni udzielają porad prawnych oraz pomagają prowadzić sprawy w o rozwód przed Sądem Okręgowym w Kaliszu. Do zakresu spraw o rozwód prowadzonych przez naszych adwokatów i radców prawnych należy:

 • Rozwód bez orzekania o winie,
 • Rozwód z winy jednego małżonka,
 • Rozwód z winy obu małżonków.

Najistotniejszą kwestią dotyczącą rozwodu, jest zdecydowanie się czy orzeczenie rozwodu ma być z orzekaniem o winie, czy też bez jej orzekania. Warto dodać, że wyboru należy dokonać jeszcze przed przystąpieniem do sporządzania pozwu o rozwód.

Najczęściej padającym pytaniem podczas pierwszego spotkania z adwokatem lub radcą prawnym jest: Czy orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie czy z winy jednego czy obojga małżonków będzie niosło za sobą jakieś konsekwencje prawne w przyszłości, a jeżeli tak to jakie?

Odpowiadając już teraz na pytanie, nasi specjaliści od prawa cywilnego oraz rodzinnego wskazują, że w przypadku wytoczenia powództwa:

 • pozwu o rozwód bez orzekania o winie, sąd rozpoznający sprawę, w orzeczeniu nie wskaże winy żadnego z małżonków. Pozwala to na szybsze rozwiązanie małżeństwa, gdyż rozwód może zostać orzeczony już nawet podczas pierwszej rozprawy. Należy jednak pamiętać, że warunkiem koniecznym do rozwiązania w ten sposób małżeństwa, jest obopólna zgoda stron,
 • pozwu o rozwód z orzekaniem o winie, małżonek, który dowodzi winy drugiego małżonka za rozpad małżeństwa, w czasie procesu musi udowodnić, że za jego zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego był odpowiedzialny wyłącznie jeden z małżonków, jako przykładowe przesłanki do orzeczenia rozwodu z winy małżonka uznaje się w szczególności: niezaspokajanie potrzeb rodziny, różnego typu nałogi (w tym alkoholizm), zdrada małżonka, czy znęcanie się – zarówno fizyczne jak i psychiczne,
 • pozwu o rozwód z winy obojga małżonków, gdzie małżonkowie twierdzą, że zarówno jeden, jak i drugi małżonek jest winny za doprowadzenie do zupełnego oraz trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, co w konsekwencji stało się przyczyną rozwodu, jeżeli zarzuty obydwu małżonków zostaną potwierdzone oraz udowodnione w toku postępowania sądowego, sąd będzie mógł orzec rozwód z winy obojga małżonków, tego typu procesy są jednak bardzo długotrwałe ze względu na rozbudowane postępowanie dowodowe.

Rozwód z adwokatem, czy bez adwokata?

W przypadku, gdy Klient ostatecznie zdecyduje, którą formę rozwodu wybierze, równolegle z jej prowadzeniem, nasi adwokaci i radcowie prawni udzielą również pomocy w zakresie uzyskania:

 • orzeczenia o alimentach na swoją rzecz, w tym również ich zabezpieczenia na czas trwania procesu,
 • orzeczenia o podziale majątku wspólnego,
 • orzeczenia o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania,
 • orzeczenia o eksmisji drugiego małżonka ze wspólnego mieszkania.

W przypadku, gdy z małżeństwa stron pochodzą dzieci, nasi specjaliści od prawa rodzinnego oraz opiekuńczego oferują poprowadzenie spraw, dotyczących:

 • orzeczenia o władzy rodzicielskiej (tj. pozbawienia lub ograniczenia) nad wspólnymi małoletnimi dziećmi,
 • orzeczenia o alimentach na rzecz dzieci (a także o ich zabezpieczeniu na czas trwania procesu),
 • orzeczenia o miejscu zamieszkania dzieci,
 • orzeczenia o kontaktach małoletnich dzieci z drugim rodzicem.

Na jakim obszarze działamy? Jak się z nami skontaktować. Rozwód przed Sądem Okręgowym w Kaliszu.

Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy Kancelaria Prawna z Poznania z oddziałem w Jarocinie oferuje udzielanie pomocy prawnej, a także reprezentacji sądowej w sprawie o rozwód również przed Sądem Okręgowym w Kaliszu.

W celu uzyskania informacji dotyczących prowadzenia sprawy o rozwód przed Sądem Okręgowym w Kaliszu zapraszamy do kontaktu z Panią adwokat Anną Konrady, która prowadzi filię Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy Kancelaria Prawna w Jarocinie.

Dla przypomnienia Sąd Okręgowy w Kaliszu jest właściwy w sprawach o rozwód dla :Jarocina, Pleszewa, Kalisza, Gostynia, Krotoszyna, Ostrzeszowa, Kępna, Ostrowa Wielkopolskiego.

Prosimy o kierowanie zapytań bezpośrednio na nr telefonu: 575 641 021 lub na adres mailowy adwokat@kancelariajarocin.pl

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony www: kancelariajarocin.pl