Home PageRozwód w Poznaniu

Radca prawny Adwokat od rozwodu w Poznaniu

Mecenas Joanna Jędrzejewska

Powierzając prowadzenie swojej sprawy rozwodowej naszej Kancelarii otrzymasz wsparcie nie jednego adwokata czy radcy prawnego, ale całego zespołu Kancelarii.

Sprawa znajdzie się w rękach grupy profesjonalistów, którzy podejdą do niej jako prawnicy, nie zapominając przy tym również o empatii oraz ludzkim spojrzeniu na jej charakter.

Mamy świadomość, że podczas sprawy rozwodowej ważą się losy nie tylko osób dorosłych, ale także i ich dzieci. Dlatego też gwarantujemy profesjonalną oraz rzetelną pomoc.

Jeżeli szukasz dobrego adwokata od rozwodu w Poznaniu, to możemy Tobie pomóc.

Pomoc adwokata, radcy prawnego w sprawach o rozwód

Już podczas pierwszego spotkania w siedzibie naszej Kancelarii w Poznaniu adwokat lub radca prawny wyjaśni wszystkie niejasności czy niezrozumiałe aspekty postępowania rozwodowego.

W sprawach o rozwód nasza Kancelaria oferuje swoim Klientom:

 • Przygotowanie indywidualnej strategii prowadzenia sprawy rozwodowej,
 • Opiekę prawną adwokata, radcy prawnego na każdym etapie sprawy o rozwód,
 • Nieograniczony kontakt mailowy,
 • Kontakt osobisty i telefoniczny w trakcie trwania sprawy rozwodowej,
 • Sporządzenie wszystkich niezbędnych pism procesowych przez adwokata lub radcę prawnego, w tym pozwu o rozwód, odpowiedzi na pozew rozwodowy, apelację, porozumienie rodzicielskie,
 • Osobisty udział w negocjacjach rozwodowych,
 • Udział w posiedzeniach sądowych na rozprawie,
 • Podejście do Klienta z kulturą i empatią.

Jakimi sprawami zajmuje się nasza Kancelaria?

Nasza Kancelaria świadczy pomoc zarówno w czynnościach przedsądowych jak i sądowych.

Jeszcze przed wytoczeniem sprawy o rozwód, warto skorzystać z porady prawnej jednego z naszych adwokatów oraz radców prawnych.

Podczas spotkania z naszym specjalistą, małżonkowie mogą dowiedzieć się, że niektóre kwestie prawne związane z ich małżeństwem mogą zostać uregulowane pozasądowo. Do tego typu zakresu spraw można zaliczyć m.in. ustalenie sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi czy też dokonanie podziału majątku w formie zawarcia ugody.

W zakres czynności sądowych podejmowanych przez naszą Kancelarię należy natomiast w szczególności przygotowywanie pism, w szczególności:

 • pozwu o rozwód,
 • wniosku o podział majątku małżonków,
 • pozwu o alimenty,
 • wniosku o zniesienie separacji,
 • pozwu o separację,
 • wniosku o uregulowanie opieki nad dziećmi,
 • innych pism procesowych oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowego reprezentowania Klienta, a co najważniejsze – reprezentowanie Klienta przed wszystkimi instancjami sądu, a także przed innymi organami państwowymi.

Rozwód z adwokatem, czy bez?

Nasi adwokaci oraz radcowie prawni udzielają porad prawnych oraz pomagają prowadzić sprawy w zakresie spraw o rozwód w Poznaniu:

 • Rozwód bez orzekania o winie,
 • z winy jednego małżonka,
 • Rozwód z winy obu małżonków.

Jedną z istotnych kwestii dotyczących rozwodu, jeszcze przed przystąpieniem do sporządzania pozwu o rozwód, jest zdecydowanie się, czy orzeczenie rozwodu ma być z orzekaniem o winie, czy też bez jej orzekania.

Wielu Klientów zastanawia się czy orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie czy z winy jednego czy obojga małżonków będzie miało jakieś konsekwencje w przyszłości, a jeżeli tak to jakie.

Odpowiadając już teraz na pytanie, nasi eksperci wskazują, że w przypadku złożenia:

 • pozwu o rozwód bez orzekania o winie, sąd rozpoznający sprawę, w orzeczeniu nie wskazuje winy żadnego z małżonków. Takie procedowanie jest tak naprawdę najszybszym rozwiązaniem, gdyż rozwód może zostać orzeczony nawet podczas pierwszej rozprawie. Należy jednak zaznaczyć, że warunkiem koniecznym do rozwiązania małżeństwa, jest obopólna zgoda stron,
 • pozwu o rozwód z orzekaniem o winie, małżonek dowodzący winę pozwanego małżonka, w czasie procesu musi udowodnić, że za zupełny oraz trwały rozkład pożycia małżeńskiego był odpowiedzialny jeden z małżonków, przykładowymi przesłankami do orzeczenia rozwodu z winy małżonka są niezaspokajanie potrzeb rodziny, nałogi (w tym alkoholizm), zdrada małżonka, używanie przemocy wobec członków rodziny, czy znęcanie się – zarówno fizyczne jak i psychiczne,
 • pozwu z winy obojga małżonków, gdzie małżonkowie obwiniają się nawzajem o doprowadzenia do zupełnego oraz trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, co w konsekwencji doprowadziło do rozwodu, jeżeli zarówno zarzuty jednego jak i drugiego małżonka zostaną potwierdzone oraz udowodnione w toku postępowania o rozwód, Sąd będzie mógł orzec rozwód z winy obu małżonków, jednak należy zaznaczyć, że może stać się tak dopiero po długotrwałego postępowania dowodowego.

Zakres wyroku w sprawie o rozwód

W przypadku, gdy Klient zdecyduje się, którą formę rozwodu wybierze, równocześnie z jej prowadzeniem, nasi prawnicy udzielą również pomocy w zakresie uzyskania:

 • alimentów  (a także o ich zabezpieczeniu na czas trwania procesu),
 • podziału majątku wspólnego,
 • orzeczenia o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania,
 • eksmisji drugiego małżonka ze wspólnego mieszkania.

Natomiast w przypadku, gdy z małżeństwa stron pochodzą dzieci, nasi eksperci od prawa rodzinnego oraz opiekuńczego oferują poprowadzenie spraw, dotyczących:

 • władzy rodzicielskiej (tj. pozbawienia lub ograniczenia) nad wspólnymi małoletnimi dziećmi,
 • orzeczenia o alimentach na rzecz dzieci (a także o ich zabezpieczeniu na czas trwania procesu),
 • miejsca zamieszkania dzieci,
 • orzeczenia o kontaktach małoletnich dzieci z drugim rodzicem.

Kto poprowadzi moją sprawę o rozwód?

Zapraszam do zapoznania się z zakładką Nasi prawnicy od rozwodu, gdzie możecie się Państwo zapoznać z Naszym zespołem.

 

Rozwód Września – Rozwód Jarocin- Rozwód Kalisz

Nasza Kancelaria posiada także dwa oddziały w Wrześni przy ul. Sienkiewicza oraz w Jarocinie przy Alei Niepodległości.

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy prawnej w Wrześni, to zapraszamy do naszej filii: https://kancelariawrzesnia.pl/kontakt/

Natomiast w celu uzyskania pomocy prawnej w Jarocinie lub przed Sądem Okręgowym w Kaliszu, to zapraszamy do naszej filii: https://kancelariajarocin.pl/kontakt/