Home PageCennik

Cennik – czyli ile kosztuje rozwód?

Tak jak napisaliśmy na Stronie tytułowej każda ze spraw, z którą trafiają do Kancelarii Nasi Klienci jest inna. Sprawa o rozwód może być prostą sprawną, która uda nam się zakończyć na jednej rozprawie.  Może być tez i tak, że będziemy spotykać się z Klientem i jego przeciwnikiem na Sali sądowej przez kilka lat.

Niniejszy cennik usług prawniczych pomoże Państwu zatem jedynie zorientować się w zakresie naszej polityki cenowej. Każda sprawa prawna odróżnia się bowiem od pozostałych zupełnie innym stopniem skomplikowania, a co za tym idzie różnym nakładem pracy ze strony adwokata czy radcy prawnego prowadzącego sprawę rozwodową.

Z tego też względu wynagrodzenie Kancelarii za usługi adwokata czy radcy prawnego ustalane jest z każdym z Państwem indywidualnie.

Ile kosztuje adwokat w sprawie rozwodowej?

W pierwszej kolejności prawnik, który analizuje Państwa sprawę rozwodową przeprowadza analizę stanu faktycznego i stanu prawnego oraz wstępnie ocenia zakres niezbędnych czynności do podjęcia oraz komplikacji faktycznych i prawnych, które mogą pojawić się w toku prowadzenia danej sprawy. A z naszego doświadczenia jako adwokatów od rozwodu wynika, iż liczba komplikacji faktycznych w sprawach o rozwód jest niewyczerpana.

Na tej podstawie oceniając nakład pracy kancelarii prawnej, stopień skomplikowania prawnik proponuje wynagrodzenie za przeprowadzenie danej sprawy.

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy o rozwód/separację: najczęściej wynagrodzenie Kancelarii waha się pomiędzy 3.000 zł przy nieskomplikowanym rozwodzie ( bez konfliktu o dzieci, ustalania winy, alimentów) do większych kwot ( 2, 3 krotność wyżej wskazanej kwoty) przy bardziej skomplikowanym stanie faktycznym, zwłaszcza wówczas, gdy występuje pełny konflikt: gdy przedmiotem rozwodu jest:

  • ustalenie winy,
  • alimentów na małżonka,
  • alimentów na dzieci,
  • kontaktów z dziećmi,
  • władzy rodzicielskiej.

Pobieramy także wynagrodzenie za terminy rozprawy w sądzie i za apelację w razie jej konieczności.

 

Porada prawna w sprawie o rozwód 

O wszystkich kosztach postępowania rozwodowego informujemy w sposób jasny i przejrzysty od razu przed wzięciem sprawy. 

Dlatego też w pierwszej kolejności zapraszamy Państwa do umówienia się na poradę prawną dotyczącą rozwodu w Naszej Kancelarii w Poznaniu ( lub w jednym z naszych biur w Wrześni lub Jarocinie). Koszt porady w sprawie o rozwód, to 300 zł.

W jej toku poinformujemy Państwa o ryzykach sprawy rozwodowej, jej kosztach w tym i wynagrodzeniu prawnika prowadzącego sprawę o rozwód, strategii jaką chcielibyśmy przyjąć. 

Porada prawna do niczego nie zobowiązuje. Sami Państwo zdecydujecie, czy warto nam powierzyć sprawę o rozwód.