Home PagePorady prawneZnęcanie się i agresja w małżeństwie jako podstawa ubiegania się o odszkodowanie

Znęcanie się i agresja w małżeństwie jako podstawa ubiegania się o odszkodowanie

AutorRadca Prawy Bartosz Kowalak- 2023-01-17

Znęcanie się i agresja w małżeństwie jako podstawa ubiegania się o odszkodowanie

W sytuacji występowania w małżeństwie agresji słownej czy fizycznej, pierwszym krokiem powinno być zwrócenie się o pomoc oraz podjęcie odpowiednich kroków prawnych, wśród których podstawowym jest wystąpienie z pozwem o rozwód. Oprócz opisanych czynności, warto wiedzieć, że osoba wobec której stosowano agresję może wystąpić z pozwem o odszkodowanie z tytułu poniesionej krzywdy. Celem zobrazowania przypadku ubiegania się o odszkodowanie od byłego małżonka za poniesione krzywdy fizyczne lub psychiczne, poniżej przedstawiamy krótkie case study na podstawie wyroku jednego z poznańskich sądów:

Powódka, T. T., wniosła o zasądzenie od pozwanego na jej rzecz kwoty 28.000 zł tytułem odszkodowania za koszty leczenia, rehabilitacji i koszty dojazdów do lekarzy specjalistów i rehabilitantów, oraz koszty leków. Zażądała też kwoty 100.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wyrządzoną powódce na skutek pobicia przez pozwanego i znęcania się nad powódką przez cały czas trwania małżeństwa, oraz trwałą utrata zdrowia powódki. (…)

Powódka i pozwany- mieszkańcy G., zawarli małżeństwo dnia 19 marca 1991 r. Ze względu na zamieszkanie w niewielkiej miejscowości powódka orientowała się, że pozwany jest rozwiedziony i pije alkohol.

Leczenie nałogu w trakcie małżeństwa stron nie było skuteczne. W okresie od maja 1994 r. do kwietnia 2011 r. pozwany przebywał 10- krotnie na leczeniu odwykowym.(…)

Na skutek postępowania karnego wszczętego na wniosek powódki pozwany został skazany wyrokiem z dnia 26 października 2004 r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby za występek stanowiący czyn ciągły polegający na tym, że w okresie od maja 2002 r. do 9 marca 2004 r. znęcał się psychicznie i fizycznie nad powódką, oraz synem stron Ł. T. w ten sposób, że popychał syna, uderzał po całym ciele i ciągnął za uszy powódkę, a nadto groził żonie i synowi pozbawieniem życia i zniesławiał żonę wulgarnymi słowami. (…)

Dnia 20 maja 2002 r. pozwany, będąc pod wpływem alkoholu, uderzył powódkę w głowę z lewej strony nie wywołując uszkodzeń zewnętrznych natomiast powodując wstrząśnienie błędnika. Siła uderzenia była do tego stopnia znaczna, że głowa powódki uderzyła o szafkę. Uderzeniem objęte było lewe ucho i jego okolice.”

Po dokonaniu analizy opisanej sprawy na podstawie dowodów w postaci dokumentacji medycznej oraz przesłuchań świadków, Sąd Okręgowy w Poznaniu stwierdził, iż powódce należy się odszkodowanie od pozwanego za doświadczoną przemoc i uszczerbek na zdrowiu. W uzasadnieniu swojej decyzji, poznański sąd stwierdził co następuje:

Biorąc pod uwagę: rodzaj i powtarzalność naruszania dóbr osobistych powódki podczas popełniania przez pozwanego przestępstwa znęcania się o charakterze ciągłym, deklaracje pozwanego na rozprawie głównej, że chciałby wynagrodzić powódce wyrządzone jej krzywdy i fakt, że pozwany dotąd tego nie uczynił należało zasądzić zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych powódki w wysokości 30.000 zł. (…) Nasilenie cierpień psychicznych i fizycznych u powódki w okresie znęcania, forma znęcania się pozwanego, fakt, że znęcanie się nad powódką miało miejsce w obecności syna stron i pogorszenie jakości życia powódki z tego wynikające pozwalają przyjąć, że zadośćuczynienie w powyższej kwocie jest zadośćuczynieniem „odpowiednim” w tym konkretnym przypadku.

Zadośćuczynienia zasądzone na podstawie powyższych przepisów sumarycznie wynoszą 60.000 zł, czyli kwotę zasądzoną w punkcie I wyroku.”

Jak widać na przykładzie wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 17 listopada 2016 roku o sygnaturze XII C 531/14, możliwe jest dochodzenie odszkodowania za krzywdy wyrządzone przez małżonka. Ze swojej strony możemy dodać, iż warto ubiegać się o takowe zadośćuczynienie – choć agresja w małżeństwie jest przeżyciem traumatycznym, od którego ofiary wolą często „uciekać”, proces ten może chociaż częściowo wynagrodzić krzywdy poniesione w związku.

W sytuacji wystąpienia przemocy domowej w formie agresji psychicznej, słownej, seksualnej lub ekonomicznej, warto zgłosić się po pomoc. Poniżej podajemy dane do instytucji oferujących pomoc oraz wsparcie dla ofiar przemocy domowej;

Niebieska linia: 800-120-002

niebieskalinia@niebieskalinia.info

Ogólny numer alarmowy: 112

Numer alarmowy policji: 997

Fundacja Feminoteka (pomoc dla kobiet): 888 88 33 88

Jeżeli potrzebują Państwo profesjonalnej pomocy prawnej zaprzeczamy do kontaktu z naszą Kancelarią pod numerem +48 61 2224963 lub mailowo joanna.jedrzejewska@prawnikpoznanski.pl

Doceń i poleć nas

Zostaw swoją myśl na temat “Znęcanie się i agresja w małżeństwie jako podstawa ubiegania się o odszkodowanie”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Oceń ten artykuł