Home PagePorady prawneZawieszenie postępowania w sprawie rozwodowej

Zawieszenie postępowania w sprawie rozwodowej

AutorRadca Prawy Bartosz Kowalak- 2020-04-24 -
2 Komentarze
Anna Konrady
Adwokat Anna Konrady- sprawy rodzinne i rozwód Jarocin, Kalisz.

Przebieg postępowania rozwodowego jest różny. Jest to bowiem szczególne postępowanie, które ma duży wpływ na życie małżonków i wiadomo, że w jego trakcie może dojść do sytuacji, w której małżonkowie uznają, że jednak nie chcą się rozwieść, czy to z uwagi na to, że udało im się rozwiązać problemy, które małżeństwo miały przekreślać, czy też ze względu na to, że pomimo istnienia tych problemów nadal chcą być małżeństwem. Relacje między małżonkami są dynamiczne i w związku z tym kodeks postępowania cywilnego przewiduje możliwość zawieszania postępowania rozwodowego, by dać stronom czas na rozważenie tego, czy rzeczywiście są zainteresowani rozwiązaniem małżeństwa. W tym czasie Sąd nie podejmuje czynności procesowych.

Po pierwsze, stronom postępowania rozwodowego przysługuje uprawnienie do złożenia zgodnego wniosku o zawieszenie postępowania. Sąd wówczas zawiesza to postępowania na ich wniosek, a oni mają czas, by się zastanowić nad kwestią utrzymania rozwodu.

Po drugie, sąd może takie postępowanie zawiesić z urzędu, gdy dojdzie do przekonania, że istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa. Decyzja taka należy więc do sądu, jednak przekonanie takie powinno być uzasadnione okolicznościami faktycznymi – możliwość utrzymania małżeństwa powinna wynikać z przesłuchania stron. Zawieszenie takie może mieć jednak miejsce tylko raz w ciągu całego postępowania rozwodowego. Postępowanie jest podejmowane, gdy jedna ze stron złoży stosowny wniosek w tym zakresie.

Sąd zawiesza również postępowanie, gdy powód bez usprawiedliwienia nie stawi się na pierwsze posiedzenie wyznaczone w celu przeprowadzenia rozprawy. Wówczas postępowanie może być podjęte, ale nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zawieszenia postępowania – na wniosek powoda. Jeżeli powód nie zgłosi takiego wniosku w okresie roku od zawieszenia postępowania sąd umorzy postępowanie.

Fakultatywnie sąd może również zawiesić postępowanie w przypadku niestawiennictwa obu stron na rozprawie, jednak jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, oraz w razie niestawiennictwa powoda, gdy powód nie żądał rozpoznania sprawy w jego nieobecności, a pozwany nie zgłosił wniosku o rozpoznanie sprawy.

Kolejną sytuacja, w której sąd może zawiesić postępowanie jest przypadek, gdy sprawie nie można nadać dalszego biegu, czy to z uwagi na niewskazanie lub wskazanie błędnego adresu powoda, czy ze względu na niewskazanie we właściwym terminie adresu pozwanego lub numeru PESEL.

Z punktu więc widzenia adwokata prowadzącego sprawy rozwodowe jest więc wiele przypadków, kiedy może dojść do zawieszania postępowania rozwodowego. Zawieszenie takie nie jest jednak zasadne, gdy z przesłuchania stron wynika, że się pogodzili. Wtedy Sąd powinien bowiem uznać, że między stronami nie doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego i oddalić powództwo rozwodowe, jeżeli nie nastąpiło cofnięcie powództwa. W przypadku cofnięcia powództwa, sąd umarza postępowanie.

Więcej na temat spraw rozwodowych, ich prowadzenia, roli adwokata rozwodowego znajdziecie Państwo w innych wpisach na naszym blogu.

Zapraszamy: Adwokat rozwodowy w Poznaniu

 

Prawnik od rozwodu w Poznaniu, ul. Adama Mickiewicza 18a/3 Poznań

+48 504 126 688

joanna.jedrzejewska@prawnikpoznanski.pl

 

Prawnik od rozwodu w Jarocinie ( Kalisz) u. Tadeusza Kościuszki 17 Jarocin

+48 575 641 021

kancelariajarocin@prawnikpoznanski.pl

2 myśli na temat “Zawieszenie postępowania w sprawie rozwodowej”

 • Zofia Eska

  Wg moich wyliczeń sąd miał kontynuować sprawę rozwodową w czerwcu. b.r.
  Wobec braku powiadomienia dowiedziałam się w sądzie, że sprawa została zawieszona na podstawie art.440 par.1
  Jestem tym zaskoczona gdyż sprawa ciągnie się od 2019 r
  i obydwie strony chcą rozwodu
  Czy powinnam być p t ym powiadomiona?

  • Radca Prawy Bartosz Kowalak

   Zawieszenie ma forme postanowienia. Powinna być Pani obecna podczas jegoogłoszenia lub powinna Pani to postanowienie otzrymąc.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Oceń ten artykuł