Home PagePorady prawneWniosek o przysposobienie Wzór

Wniosek o przysposobienie Wzór

AutorRadca Prawy Bartosz Kowalak- 2022-08-25

W Internecie wiedzy znaleźć można wiele, jednak jedynie wieloletnie doświadczenie pozwala na określenie co w tej internetowej wiedzy jest tylko szumem, a co będzie miało znaczenie w Państwa sprawie o rodzinnej. Dlatego też zachęcamy w każdej sprawie prawnej, nie tylko rodzinnej do konsultacji z prawnikiem ( adwokatem, czy radcą prawnym od prawa rodzinnego). Zwłaszcza, że w sprawach rodzinnych rządzą emocję i naprawę trudno o chłodne spojrzenie na naszą własną sprawę. 

Joanna Janiak i Joanna Jędrzejewska zespół Kancelarii- sprawy rodzinne, rozwód, alimenty

 

Poznań, dnia…………………… r.

1Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w Poznaniu

Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

ul. Młyńska 1a 61-729 Poznań

2Wnioskodawcy:1. Imię i nazwisko……………………zam. …………………………………….PESEL: …………………………………

2. Imię i nazwisko………………………zam. …………………………………….PESEL: …………………………………

Uczestnik: mał.imię i nazwisko małoletniegozam. …………………………………………..PESEL:………………………………………repr. przez opiekuna : ……………………..zam. …………………………………………PESEL: ………………………………………

 

 

Wniosek o przysposobienie

Działając w imieniu własnym, wnosimy o:

1) orzeczenie przysposobienia pełnego, nierozwiązywalnego małoletniego ……………………..…, urodzonego dnia ……………………w …………………………, syna ………………………………. – przez małżonków: ………………….., urodzoną dnia …………………………………..r. w………………, córkę ……..……………….z domu………………. i ……………………, urodzonego dnia………………………r. w …………….., syna ………;

2) sporządzenie nowego aktu urodzenia dziecka, zgodnie z art. 48 § 1 prawa o aktach stanu cywilnego;

3) zmianę imienia dziecka z …………………………..na …………………………………;

4) określenie sposobu osobistej styczności i pieczy nad małoletnim ………….przez ustalenie pobytu w naszym miejscu zamieszkania przez czas trwania postępowania.

Uzasadnienie

W uzasadnieniu należy w opisowy sposób podać wszelkie okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie uzasadniające powyższy wniosek.

Wnioskodawcy powinni przede wszystkim wskazać, dlaczego biologiczni rodzice nie mogą zająć się dzieckiem, dlaczego zdecydowali się na przysposobienie. Nadto powinni wskazać jakie relacje i stosunki łącza ich z dzieckiem, które ma być przysposobione oraz czy rodzice biologiczni wyrazili zgodę na przysposobienie, jak również czy wnioskodawcy są w stanie utrzymać przysposobione dziecko. Wszelkie wskazane we wniosku fakty powinny być potwierdzone stosownymi dowodami, np. celem udowodnienia, iż wnioskodawcy są w stanie utrzymać dziecko, powinni przedstawić zaświadczenie o ich zarobkach z zakładów pracy.

………………………………………………………….

podpisy wnioskodawców

Załączniki:

-odpis wniosku wraz z załącznikami;-odpis zupełny aktu urodzenia;

-odpis aktu małżeństwa wnioskodawców;

-zaświadczenia o zarobkach wnioskodawców;

-zgoda matki małoletniego na przysposobienie dziecka w przyszłości bez wskazania

osoby przysposabiającej wyrażona w dniu ………… przed Sądem Rejonowym w..

………………………… , albo zgoda uczestniczki postępowania jako opiekuna prawnego małoletniego na przysposobienie dziecka;

-inne dokumenty w skazane w treści wniosku.

Objaśnienie:

1 Wniosek o przysposobienie należy zgłosić w sądzie opiekuńczym, tj. Sądzie Rejonowym – Wydział Rodzinny i Nieletnich. Sądem miejscowo właściwym jest sąd dla miejsca zamieszkania osoby przysposabiającego lub osoby mającej być przysposobioną. W przypadku przysposobienia zagranicznego właściwy miejscowo jest sąd miejsca zamieszkania przysposabianego. W przypadku mieszkańców Poznania, w zależności od dokładnego miejsca zamieszkania, Sądem właściwym może być również Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu albo Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. Wykaz ulic i miejscowości, podlegających pod dany Sąd, można znaleźć na stronach internetowych ww. Sądów.

2Wnioskdoawcą jest osoba chcąca przysposobić dziecko. W przypadku gdy małżonkowie chcą wspólne przysposobić dziecko, należy podać dane obojga z nich.

*Wniosek o przysposobienie nie podlega opłacie sądowej.

 

 

Czy niniejszy artykuł odpowiedział na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości dotyczące prawa rodzinnego? Jeżeli macie Państwo jeszcze jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu z naszym prawnikiem od spraw rodzinnych: Joanna Jędrzejewska– radca prawny. Poznań- Mickiewicza 18a/3

+48 504 126 688

joanna.jedrzejewska@kacprzak.pl

 

Joanna Janiak- radca prawny – sprawy rodzinne w Okręgu Sądu w Koninie ( Strzałkowo, Słupca, Golina, Koło, )

joanna.janiak@kacprzak.pl

ul. Henryka Sienkiewicza 2/1 Września

+48 531 335 713

 

Adwokat Anna Konrady– sprawy rodzinne w okręgu Sądu w Kaliszu ( Jarocin, Gostyń, Pleszew, Ostrów, Krotoszyn)

ul. Tadeusza Kościuszki 17 Jarocin

anna.konrady@kacprzak.pl

+48 575 641 021

 

 

Zostaw swoją myśl na temat “Wniosek o przysposobienie Wzór”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Oceń ten artykuł