Home PagePorady prawneWniosek o podział majątku wspólnego małżonków – wzór

Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków – wzór

AutorRadca Prawy Bartosz Kowalak- 2022-06-25

Szanowni Państwo. Często w wynikach wyszukiwania w Internecie pojawia się zapytanie o wzór wniosku o podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie. Często też sami Klienci zwracają się do nas z zapytaniem o napisanie jedynie samego wniosku o podział majątku wspólnego. Rozumiemy, iż nie każdy z Was trafiających na naszą stronę chce lub może być naszym klientem. Nie każdy z was jest z Poznania, Kalisza, Konina, czy chociażby Pleszewa czy Słupcy. Jako Kancelaria rozwodowa ulokowana w Poznaniu raczej sprawy o rozwód i następcze sprawy o podział majątku wspólnego prowadzimy w Poznaniu, czy w innych wielkopolskich sądach jak Krotoszyn, Słupca, Szamotuły czy Grodzisk Wielkopolski. Co nie znaczy, iż w razie potrzeby nie możemy dojechać do Bydgoszczy, Torunia, Warszawy czy Zielonej Góry.

Niemniej jednak zdecydowaliśmy się przedstawić w niniejszym wpisie prosty wzór wniosku o podział majątku wspólnego małżonków, który możecie Państwo wykorzystać w swojej sprawie, albo po prostu zapoznać się jak takie pismo wygląda. Aczkolwiek wzór ten jest li tylko pewnym schematem, nie zawiera w sobie setek sytuacji faktycznych, które często musimy opisać i roszczeń, które powstały w toku wspólnego życia. Np. rozliczeń z tytułu darowizn, nakładów z majątku odrębnego, nierównych udziałów w majątku wspólnym.

Od razu musimy jednak dodać, iż każda sprawa jest inna, każda sprawa jest indywidualna. Różne okoliczności zachodzą, różne cele przyświecają innym osobom, różne roszczenia występują. 

Dlatego też zachęcamy w każdej sprawie prawnej, nie tylko rozwodowej, do konsultacji z prawnikiem. Zwłaszcza, że w sprawach rozwodowych i także tych związanych z podziałem majątku wspólnego  rządzą emocję i naprawę trudno o chłodne spojrzenie na naszą własną sprawę.  W Internecie wiedzy znaleźć można wiele, jednak jedynie wieloletnie doświadczenie pozwala na określenie co w tej internetowej wiedzy jest tylko szumem, a co będzie miało znaczenie w Państwa sprawie dotyczącej podziału majątku wspólnego.

 

Bartosz Kowalak radca prawny sprawy majątkowe

Poznań, dnia…………………… r.

1Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w Poznaniu

Wydział I Cywilny ul. Młyńska 1a 61-729 Poznań

Wnioskodawca:……………………..zam. ……………………………………..PESEL : …………………………………

Uczestnik: ………………………………..zam. ………………………………………PESEL:…………………………………….

2Wartość przedmiotu sporu :…. zł3Opłata sądowa: ………… zł

Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków

Działając w imieniu własnym, wnoszę o:

  1. 4Ustalenie, że w skład majątku wspólnego wnioskodawcy …………………………………….. i uczestnika postępowania ……………………………………………. wchodzą następujące przedmioty:

a)…………………………………………………………………………………………………………., b)……………………………………………………………………………………………………………………..,

  1. Dokonanie podziału majątku wspólnego przez przyznanie przedmiotów wymienionych w punkcie 1 niniejszego wniosku, podpunkt od ……….. do ………. wnioskodawcy, a pozostałych przedmiotów przyznanie na własność uczestnikowi …………………………… .
  2. Zasądzenie od uczestnika na rzecz wnioskodawcy dopłaty w kwocie …………………………… tytułem wyrównania wartości jego udziału. 
  3. Zasądzenie od uczestnika na rzecz wnioskodawcy kosztów postępowania według norm przepisanych.  

U z a s a d n i e n i e

W uzasadnieniu należy w opisowy sposób wskazać na wszelkie fakty i okoliczności sprawy oraz przytoczyć dowody na ich poparcie, a w szczególności wskazać kiedy strony zawarły związek małżeński i kiedy został on ewentualnie rozwiązany,  czy strony zawierały małżeńskie umowy majątkowe czy też nie, oraz należy uzasadnić, dlaczego domagamy się takiego, a nie innego podziału majątku wspólnego.                               

……………………………………………. (podpis wnioskodawcy) 

Załączniki: -odpis wniosku wraz z złącznikami;-dowód uiszczenia opłaty sądowej;-tytuły własności do poszczególnych składników majątku,-pozostałe dokumenty wskazane w treści wniosku.

 

 

Objaśnienie:

1 W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami właściwy jest sąd miejsca położenia majątku, a jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków – sąd spadku.

2 Wartość przedmiotu sporu to łączna wartość majątku, który podlega podziałowi.

3 Od wniosku o podział majątku wspólnego pobiera się opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych.

4W tym miejscu należy wymienić wszystkie przedmioty, które składają się na majątek wspólny małżonków, jakie uzyskali w trakcie trwania małżeństwa oraz jaka jest ich wartość.

 

 

 

 

Czy niniejszy artykuł odpowiedział na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości dotyczące rozwodu? Jeżeli macie Państwo jeszcze jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu z naszym prawnikiem od rozwodów: Joanna Jędrzejewska– radca prawny. Poznań- Mickiewicza 18a/3

+48 504 126 688

joanna.jedrzejewska@kacprzak.pl

 

Adwokat Anna Konrady– rozwód i podział majątku w Kaliszu ( Jarocin, Gostyń, Pleszew, Ostrów, Krotoszyn)

anna.konrady@kacprzak.pl

+48 575 641 021

 

Joanna Janiak- radca prawny – rozwód i podział majątku w Koninie ( Strzałkowo, Słupca, Golina, Koło, )

joanna.janiak@kacprzak.pl

+48 531 335 713

 

 

 

 

 

Zostaw swoją myśl na temat “Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków – wzór”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Oceń ten artykuł