Home PagePorady prawneWniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej wzór

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej wzór

AutorRadca Prawy Bartosz Kowalak- 2022-07-07

Szanowni Państwo. Często w wynikach wyszukiwania w Internecie pojawia się zapytanie o wzór Wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Często też sami Klienci zwracają się do nas z zapytaniem o napisanie jedynie samego wniosku o kontakty z dzieckiem. Rozumiemy, iż nie każdy z Państwa kto trafia na naszą stronę chce lub może być naszym klientem. Siłą rzeczy jako Kancelaria prawa rodzinnego ulokowana w Poznaniu raczej sprawy o kontakty, czy rozwód prowadzimy w Poznaniu, czy w innych wielkopolskich sądach jak Kalisz, Konin, czy Piła.

Niemniej jednak zdecydowaliśmy się przedstawić w niniejszym wpisie prosty wzór Wniosku o u ograniczenie władzy rodzicielskiej,  który możecie Państwo wykorzystać w swojej sprawie, albo po prostu zapoznać się jak takie pismo wygląda. 

Od razu musimy jednak dodać, iż każda sprawa jest inna, każda sprawa jest indywidualna. Różne okoliczności zachodzą, różne cele przyświecają innym osobom. 

Dlatego też zachęcamy w każdej sprawie prawnej, nie tylko rodzinnej, czy rozwodowej, do konsultacji z prawnikiem. W Internecie wiedzy znaleźć można wiele, jednak jedynie wieloletnie doświadczenie pozwala na określenie co w tej internetowej wiedzy jest tylko szumem, a co będzie miało znaczenie w Państwa sprawie o kontakty z dzieckiem.

Prawnik od rozwodu- Joanna Jędrzejewska radca prawny

 

 

 

 

Poznań, dnia………………………. r.

1Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

ul. Młyńska 1a61-729 Poznań

Wnioskodawczyni: …………………….zam. ……………………………………PESEL:…………………………………

Uczestnik: ………………………………zam. ……………………………………PESEL: …………………………………

Rodzice małoletniego: ……………………zam. ………………………………………PESEL: …………………………………..

2Opłata sądowa: 100 zł

 

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej

 

Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 107 § 1 i 2 Kodeksu rodzinno-opiekuńczego, wnoszę o:

  1. Ograniczenie uczestnikowi postępowania…………………….. władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem stron……………………………, ur. ………… r. w…………………… do współdecydowania o najistotniejszych sprawach dziecka, tj. decydowania o wyborze szkoły oraz uzyskiwania informacji o zakresie i sposobie ewentualnego leczenia;
  2. Przeprowadzenie dowodu z dokumentów wskazanych w treści niniejszego wniosku celem ustalenia faktu……………………………… ;
  3. Przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka:

1. ………………………………….., zam. …………………… celem ustalenia faktu niedbania o wychowanie i utrzymanie małoletniego dziecka stron; braku zainteresowania uczestnika małoletnim dzieckiem stron; braku kontaktów uczestnika z małoletnim dzieckiem stron; niewywiązywania się przez uczestnika z obowiązków rodzicielskich; braku gwarancji prawidłowego wychowania i opieki nad małoletnim dzieckiem stron ze strony uczestnika;

2. ……………………………………………….., zam. ………………………………

  1. Przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron postępowania celem ustalenia faktu : niedbania o wychowanie i utrzymanie małoletniego dziecka stron; braku zainteresowania uczestnika małoletnim dzieckiem stron; braku kontaktów uczestnika z małoletnim dzieckiem stron; niewywiązywania się przez uczestnika z obowiązków rodzicielskich; braku gwarancji prawidłowego wychowania i opieki nad małoletnim dzieckiem stron ze strony uczestnika;
  2. Zasądzenie od uczestnika postępowania na rzecz wnioskodawczyni zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych.

Uzasadnienie

 

W uzasadnieniu należy własnymi słowami opisać okoliczności, z których wynika, że uczestnik nie wywiązuje się w sposób należyty z obowiązków rodzicielskich oraz wskazać na czym polega to niewywiązywanie. Na potwierdzenie tych okoliczności należy przedstawić odpowiednie dowody.

(Przykładowe uzasadnienie)

Małoletni………………………………..…, urodzony dnia………………………. w……………………… jest dzieckiem wnioskodawczyni i uczestnika postępowania, pochodzącym ze związku małżeńskiego zawartego w dniu…………………… .

Dowód:-odpis zupełny aktu urodzenia dziecka;-odpis zupełny aktu małżeństwa

Uczestnik postępowania, będący ojcem małoletniego, nie wykazuje jakiegokolwiek zainteresowania małoletnim dzieckiem stron. Nie utrzymuje z nim kontaktów, nie odwiedza małoletniego, nie dąży w jakikolwiek sposób do umocnienia więzi emocjonalnych, jakie powinny łączyć go ze swoim dzieckiem.

Od półtora roku udział ojca w życiu dziecka ogranicza się praktycznie tylko do płacenia alimentów na rzecz małoletniego dziecka stron i spłacania zadłużenia z tego tytułu, uczestnik nie dąży do tego, aby aktywnie włączyć się w życie dziecka, jest skupiony na obarczaniu wnioskodawczyni winą za brak kontaktów z dzieckiem, trudno mu przyznać się do popełnionych błędów i do swojego niewłaściwego postępowania. 

Dowód:-przesłuchanie stron;-przesłuchanie świadka………………;

Wymaga wskazania, iż uczestnik jest uzależniony od alkoholu oraz środków psychoaktywnych, a co więcej przez kilka lat zażywał narkotyki, także wtedy, gdy strony zamieszkiwały razem, tj. do ………….. roku. Nierzadko wszczyna awantury w obecności małoletniego.

Uczestnik lekceważy ciążące na nim obowiązki oraz nie przejawia zainteresowania małoletnim dzieckiem stron. W rażący sposób zaniedbuje przysługujące mu obowiązki rodzicielskie względem dziecka, a stan taki trwa niezmiennie od 1,5 roku, a co za tym idzie tym samym nie daje bowiem gwarancji, że będzie kierował się dobrem dziecka w przyszłości.

Uczestnik swoim codziennym postępowaniem wskazuje, iż nie zależy mu na aktywnym uczestnictwie w życiu małoletniego.

Dowód:-przesłuchanie stron;-przesłuchanie świadka ……………….;

Nie ulega wątpliwości, że taka postawa uczestnika ma bardzo zły wpływ na dobro małoletniego dziecka, a wszelkie obawy matki są całkowicie uzasadnione.

W związku z powyższym niniejszy wniosek jest zasadny.

……………………………(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:-odpis wniosku wraz z załącznikami;-dowód uiszczenia opłaty sądowej;-odpis zupełny aktu urodzenia dziecka;-odpis zupełny aktu małżeństwa;-inne dokumenty wskazane w treści wniosku.

_________________________________________________________________________

Objaśnienie:

1Sądem  właściwym do rozpoznania wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej, jest Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich, według miejsca zamieszkania dziecka. W przypadku jeśli nie można go ustalić – sąd właściwy według miejsca jego pobytu. W przypadku mieszkańców Poznania, w zależności od dokładnego miejsca zamieszkania dziecka, Sądem właściwym może być również Sąd rejonowy Poznań –Grunwald i Jeżyce w Poznaniu albo Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. Wykaz ulic i miejscowości, podlegających pod dany Sąd, można znaleźć na stronach internetowych ww. Sądów.

2Opłatę sądową wnosi się w formie znaków sądowych – zakupionych w kasie sądu lub przelewa na konto, wskazane na stronie internetowej Sądu.

.

.

 

 

Czy niniejszy artykuł odpowiedział na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości dotyczące kwestii ograniczenia władzy rodzicielskiej? Jeżeli macie Państwo jeszcze jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu z naszym prawnikiem od prawa rodzinnego i rozwodów: Joanna Jędrzejewska- radca prawny. Poznań- Mickiewicza 18a/3

+48 504 126 688

joanna.jedrzejewska@prawnikpoznanski.pl

 

Adwokat Anna Konrady– prawo rodzinne i rozwód w obszarze Sądu Okręgowego w Kaliszu ( Jarocin, Gostyń, Pleszew, Ostrów, Krotoszyn)

anna.konrady@prawnikpoznanski.pl

+48 575 641 021

 

Joanna Janiak- radca prawny – prawo rodzinne w obszarze Sądu Okręgowego w Koninie ( Strzałkowo, Słupca, Golina, Koło, )

joanna.janiak@prawnikpoznanski.pl

+48 531 335 713

Zostaw swoją myśl na temat “Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej wzór”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Oceń ten artykuł