Home PagePorady prawneWniosek małoletniej o zezwolenie na zawarcie małżeństwa wzór

Wniosek małoletniej o zezwolenie na zawarcie małżeństwa wzór

AutorRadca Prawy Bartosz Kowalak- 2022-06-25

W Internecie wiedzy znaleźć można wiele, jednak jedynie wieloletnie doświadczenie pozwala na określenie co w tej internetowej wiedzy jest tylko szumem, a co będzie miało znaczenie w Państwa sprawie o rodzinnej. Dlatego też zachęcamy w każdej sprawie prawnej, nie tylko rodzinnej do konsultacji z prawnikiem ( adwokatem, czy radcą prawnym od prawa rodzinnego). Zwłaszcza, że w sprawach rodzinnych rządzą emocję i naprawę trudno o chłodne spojrzenie na naszą własną sprawę. 

Joanna Janiak i Joanna Jędrzejewska zespół Kancelarii- sprawy rodzinne, rozwód, alimenty

 

Poznań, dnia………………………. r.

1Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

ul. Młyńska 1a61-729 Poznań

Wnioskodawca: Imię i nazwisko małoletniej

zam. ………………………………………PESEL: …………………………………..

Uczestnicy:

  1. Imię i nazwisko matki małoletniej

zam.……………………………………….PESEL: …..……………………………….

  1. Imię i nazwisko ojca małoletniej

zam.……………………………………….PESEL:…………………………………….

  1. Imię i nazwisko osoby, z którą małoletnia chce zawrzeć związek małżeński

zam. .……………………………………….PESEL:……………………………………

2Opłata sądowa: 100 zł

 

Wniosek małoletniej o zezwolenie na zawarcie małżeństwa

Działając w imieniu własnym, wnoszę o zezwolenie małoletniej ……………………… urodzonej w dniu…………………. r. , w…………………………., córce…………………, zamieszkałej w……………………………………………………, na zawarcie małżeństwa z……………., urodzonym dnia……… r. w……………….., synem…………………………………. .

 

Uzasadnienie

W uzasadnieniu należy wskazać na okoliczności uzasadniające żądanie wnioskodawcy oraz przytoczyć dowody na ich poparcie. Wskazać należy przede wszystkim na to, czy rozwój psychiczny i fizyczny wnioskodawczyni pozwalają na zawarcie małżeństwa. Jako przesłankę udzielenia zgody na zawarcie małżeństwa przez małoletnią można wskazać na ciążę, w jakiej małoletnia się znajduje i potwierdzić ten fakt, załączając stosowne zaświadczenie lekarskie, ale również można wskazać na chorobę jednego z przyszłych małżonków, posiadanie dzieci urodzonych już wcześniej z nieformalnego związku, itp. Warto przedstawić również dowody np. ukończenia szkoły i podjęcia zawodu, posiadania własnego mieszkania.

………………………………………………..(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:-3x odpis wniosku wraz z załącznikami;-dowód uiszczenia opłaty sądowej;-odpisy zupełne aktów urodzenia stron;-dokumenty wskazane w treści wniosku np. zaświadczenie lekarskie o ciąży, zaświadczenie ze szkoły, zaświadczenie o wynagrodzeniu itp.

_____________________________________________________________________________

Objaśnienie:

1 Wniosek o udzielenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przez małoletnią składa się do sądu opiekuńczego, a dokładnie Sądu Rejonowego – Wydział Rodzinny i Nieletnich. Sądem miejscowo właściwym do rozpoznania takiego wniosku będzie Sąd Rejonowy miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć, a więc miejsca zamieszkania małoletniej, przy czym, co istotne, miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców lub tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. W przypadku mieszkańców Poznania, w zależności od dokładnego miejsca zamieszkania, może być to również Sad Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu albo Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. Wykaz ulic i miejscowości, podlegających pod dany Sąd, można znaleźć na stronach internetowych ww. Sądów.

2 Opłatę sądową wnosi się w formie znaków sądowych – zakupionych w kasie sądu lub przelewa na konto, wskazane na stronie internetowej Sądu.

 

 

Czy niniejszy artykuł odpowiedział na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości dotyczące prawa rodzinnego? Jeżeli macie Państwo jeszcze jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu z naszym prawnikiem od spraw rodzinnych: Joanna Jędrzejewska– radca prawny. Poznań- Mickiewicza 18a/3

+48 504 126 688

joanna.jedrzejewska@kacprzak.pl

 

Joanna Janiak- radca prawny – sprawy rodzinne w Okręgu Sądu w Koninie ( Strzałkowo, Słupca, Golina, Koło, )

joanna.janiak@kacprzak.pl

ul. Henryka Sienkiewicza 2/1 Września

+48 531 335 713

 

Adwokat Anna Konrady– sprawy rodzinne w okręgu Sądu w Kaliszu ( Jarocin, Gostyń, Pleszew, Ostrów, Krotoszyn)

ul. Tadeusza Kościuszki 17 Jarocin

anna.konrady@kacprzak.pl

+48 575 641 021

Doceń i poleć nas

Zostaw swoją myśl na temat “Wniosek małoletniej o zezwolenie na zawarcie małżeństwa wzór”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Oceń ten artykuł