Home PagePorady prawneUstanowienie rozdzielności majątkowej w trakcie rozwodu – czy to możliwe?

Ustanowienie rozdzielności majątkowej w trakcie rozwodu – czy to możliwe?

AutorRadca Prawy Bartosz Kowalak- 2022-07-17

Ustanowienie rozdzielności majątkowej w trakcie rozwodu – czy to możliwe?

Rozwód to niekiedy proces rozległy i trwający nawet kilka lat. W takich sytuacjach często pojawia się pytanie, czy możliwe jest ustanowienie rozdzielności majątkowej jeszcze w trakcie trwania tego procesu?

Chociaż z uwagi na obowiązującą nas tajemnicę zawodową oraz poszanowanie prywatności naszych Klientów nie możemy opisać Państwu przeprowadzonych przez nas spraw, możemy posługiwać się wyrokami sądów dostępnymi na Portalu Orzeczeń Sądowych. W dzisiejszym artykule omówimy zagadnienie rozdzielności majątkowej na podstawie wyroku Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto, a dokładniej sprawy o sygnaturze IV RC 93/15.

Stan faktyczny sprawy prezentował się następująco:

Pozwem z dnia 2 marca 2015 r., mieszkanka Poznania I. K. wystąpiła przeciwko T. K.  z powództwem o ustanowienie pomiędzy stronami ustroju rozdzielności majątkowej z dniem 3 listopada 2014 r. oraz o zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego, według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, iż od dnia 20 czerwca 1998 r. strony pozostają w związku małżeńskim i jednocześnie nigdy nie zawierały umowy majątkowej małżeńskiej. Powódka podniosła, że aktualnie pomiędzy nią a pozwanym toczy się postępowanie w sprawie o rozwód, jednocześnie podkreślając, że od roku 2012 nie współżyje z mężem i aktualnie nie prowadzi z nim wspólnego gospodarstwa domowego. Powódka podkreśliła również, że nie czynią wspólnych inwestycji i nie mają wspólnych planów, ponadto pozostają w konflikcie. Wskazała że po rozstaniu ustaliła z mężem, że będą wspólnie spłacać zaciągnięty w trakcie trwania małżeństwa kredyt, co miało miejsce do dnia 3 listopada 2014 r. Powódka podniosła, że po tej dacie pozwany zaprzestał regulowania rat.

W odpowiedzi na pozew powódki, pozwany wniósł o ustanowienie pomiędzy stronami ustroju rozdzielności majątkowej z dniem 2 marca 2015 r. oraz obciążenie powódki kosztami postępowania oraz niezasądzanie na rzecz powódki zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Uzasadniając swoje stanowisko pozwany podał, że nie prowadzą z żoną wspólnego gospodarstwa domowego, nie mają wspólnych inwestycji ani planów. (…) Zaprzeczył jednak, jakoby zaprzestał spłacać raty i by groziło im wypowiedzenie umowy kredytu. Wyjaśnił, że w lutym i marcu 2015 r. doszło do przeterminowania raty ze względu na wygaśnięcie umowy dotyczącej debetowania konta. Zarzucił, że nie został o tym fakcie powiadomiony.”

Po przeprowadzeniu wszelkich dowodów w sprawie, Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto ustanowił z dniem 3 listopada 2014 rozdzielność majątkową między stronami, jednocześnie zasądzając od pozwanego na rzecz powódki kwotę 560 zł na poczet zwrotu kosztów postępowania. W uzasadnieniu decyzji poznański Sąd wskazał, iż:

W sprawie zostały spełnione przesłanki do ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy I. K. oraz T. K.. W ocenie Sądu przemawiał za tym istniejący pomiędzy stronami stan separacji faktycznej, brak możliwości osiągnięcia porozumienia we wspólnych sprawach, jak również tocząca się między stronami sprawa rozwodowa. Sąd uznał, że w przedmiotowej sprawie wystąpiły przesłanki uzasadniające ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wskazaną przez powódkę, tj. z dniem 3 listopada 2014 r.”

Jak widać na powyższym przykładzie, sąd może ustanowić rozdzielność majątkową niezależnie od tego, na jakim etapie procesu rozwodowego znajdują się strony. Warto pamiętać o tym – zwłaszcza gdy sprawa rozwodowa nie należy do mało skomplikowanych i istnieją przesłanki wskazujące na to, iż może trwać kilka lat.

 

Czy niniejszy artykuł odpowiedział na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości dotyczące rozwodu? Jeżeli macie Państwo jeszcze jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu z naszym prawnikiem od rozwodów: Joanna Jędrzejewska– radca prawny. Poznań- Mickiewicza 18a/3

+48 504 126 688

joanna.jedrzejewska@kacprzak.pl

 

Adwokat Anna Konrady– rozwód w Kaliszu ( Jarocin, Gostyń, Pleszew, Ostrów, Krotoszyn)

anna.konrady@kacprzak.pl

+48 575 641 021

 

Joanna Janiak- radca prawny – rozwód w Koninie ( Strzałkowo, Słupca, Golina, Koło, )

joanna.janiak@kacprzak.pl

+48 531 335 713

Doceń i poleć nas

Zostaw swoją myśl na temat “Ustanowienie rozdzielności majątkowej w trakcie rozwodu – czy to możliwe?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Oceń ten artykuł