Home PageПравила надання юридичних послуг в електронному

Правила надання юридичних послуг в електронному вигляді юридичною фірмою Коваляк Єнджеєвська і Партнери Юридична Фірм.

§ 1

Загальне положення

 1. У цих Правилах викладені загальні умови надання електронних послуг відповідно до Закону від 18 липня 2002 року про надання електронних послуг (Законодавчий вісник № 144, пункт 1204 зі змінами) Коваляк Єнджеєвська і Партнери Юридична Фірм, далі “Юридична фірма”, а також умови укладення та розірвання договору на надання послуг та порядок розгляду скарг.
 2. Юридична фірма надає електронні послуги у формі онлайнових юридичних консультацій, які надаються через веб-сайт, що діють за адресою: prawnikodrozwodu.pl, prawnikpoznanski.pl, а також електронною поштою kancelaria@prawnikpoznanski.pl та через інтернет – месенджери в відео чаті Skype.
 3. На надання юридичних консультацій має право колектив юридичної фірми. Список осіб, що надають юридичну допомогу онлайн, знаходиться за адресою https://prawnikpoznanski.pl/nasz-zespol/
 4. Онлайн запити до офісу можуть надсилати фізичні особи з повною правоздатністю або їх представники, що діють на підставі довіреності. Запити можуть також надсилати представники організаційних одиниць, що не володіють правосуб’єктністю, але володіють правоздатністю, всі вони іменуються далі «Клієнти».
 5. Перед використанням послуг, клієнт зобов’язаний ознайомитися зі змістом правил.
 6. З моменту початку використання послуг юридичної фірми клієнт зобов’язаний дотримуватися правил.
 7. Клієнт в будь-який час через веб-сайт має безкоштовний доступ до правил, їх можна завантажити, зберегти та видрукувати.

§ 2

Словник термінів
Терміни, які використовуються в цих правилах, слід розуміти як:

 1. Юридична фірма – Коваляк Єнджеєвська і Партнери Юридична Фірм, вул. Міцкевича 18A / 3, 60-834 Познань, NIP: 7811879627
 2. Клієнт – фізична особа з повною дієздатністю, а також особа, уповноважена представляти юридичну особу або організаційну одиницю без правосуб’єктності, але з дієздатністю.
 3. Веб-сайт – prawnikpoznanski.pl та веб-сайт prawnikodrozwodu.pl
 4. Послуга – одноразове надання юридичної допомоги юридичною фірмою на умовах, зазначених у цих правилах;
 5. Закон – закон про надання послуг в електронному вигляді від 18 липня 2002 року (закон № 144, пункт 1204 г.).

§ 3

Правила користування послугами

 1. Використання порад є цілком добровільне.
 2. Послуги, що надаються юридичною фірмою, оплачуються в розмірі, зазначеному юридичною фірмою та підтверджені клієнтом.
 3. Послуги оплачуються у валюті польський злотий з урахуванням ПДВ.
 4. На прохання клієнта оплата послуг може бути проведена в євро. З урахуванням ПДВ.
 5. За надану послугу фірма виставляє клієнтові рахунок. Рахунок-фактура ПДВ видається тільки на прохання клієнта.
 6. Юридична фірма за допомогою засобів дистанційного зв’язку надає клієнтам юридичну допомогу, яка, зокрема, полягає в:
  1. аналізі правової проблеми та наданні юридичних консультацій;
  2. підготовці процесуального листа;
  3. підготовці інших видів листів, які потребують юридичної аргументації;
  4. підготовці юридичного висновку;
  5. підготовці договору, регламенту, статуту чи іншого нормативного акта.
 7. Надання послуг юридичною фірмою здійснюється наступним чином:
  1. Клієнт відправляє через форму, доступну на сайті https://prawnikodrozwodu.pl/kontakt/ або електронною поштою kancelaria@prawnikpoznanski.pl питання про можливість надання юридичної консультації на відстані. Запит клієнта повинен містити опис фактів та юридичних проблем, а також вид послуги, в якій зацікавлений клієнт. При цьому клієнт повинен долучити скани всіх необхідних документів;
  2. після ознайомлення із запитом клієнта, юридична фірма, при необхідності, ставить додаткові питання клієнту або просить додаткові документи;
  3. якщо команда фахівців юридичної фірми вважає, що має всю необхідну інформацію та документи для надання необхідної послуги, то відправляє замовнику повідомлення електронною поштою підтверджуючи отримання кореспонденції та пропозицію з терміном виконання послуги, а також зазначає розмір оплати за виконання послуги;
  4. якщо клієнт приймає умови співпраці та укладає договір, він повинен негайно перевести оплату за необхідну послугу на банківський рахунок юридичної фірми № 70 1020 4027 0000 1502 1054 5541;
  5. після отримання узгодженої оплати за послугу, юридична фірма приступить до виконання своєї частини роботи в обумовлений термін.
  6. при відправленні клієнту підтверджуючого листа, між юридичною фірмою та клієнтом укладається договір на умовах, що випливають з електронного листування та регламенту. Умовою укладення договору є зарахування оплати за послугу на банківський рахунок юридичної фірми;
  7. у випадку, якщо юридична фірма визнає, що замовлену ​​послугу неможливо виконати, то негайно ж повідомить клієнта про цей факт та дозволить йому відмовитися від послуги з відшкодуванням сплаченої оплати;
  8. юридична фірма, за попередньою домовленістю з клієнтом, залишає за собою можливість виконати договір частково, а також дозволити клієнту розірвати договір з цієї причини;
  9. фірма реалізовує свої послуги ґрунтуючись виключно фактичною ситуацією, що представив клієнт. Юридична фірма має право ставити додаткові питання про фактичний стан справи;
  10. брак відповіді від клієнта, що триває більше 5-и робочих днів та не дозволяють юридичній фірмі виконати роботу належним чином, дає право юридичній фірмі відмовити в обслуговуванні клієнта. Про факт відмови в обслуговуванні фірма повідомляє клієнта, відправивши листа на вказану адресу електронної пошти. Юридична фірма повертає клієнту на його банківський рахунок отриману оплату за послуги. У випадку реалізації лише частини послуги, юридична фірма залишає за собою можливість зробити відповідні грошові відрахування.
  11. Клієнт несе всі витрати відповідно до чинного законодавства. До цих витрат відносяться: судові витрати, казначейські збори, авансові платежі за експертні відгуки, витрати на внесення записів до держ.реєстрів. Юридична фірма кожного разу повідомляє клієнта про необхідність нести витрати, пов’язані із запланованою діяльністю. Якщо клієнт заявляє, що не хоче нести витрати, належні дії не будуть виконані.

§ 4

Розірвання договору

 1. Кожна зі сторін договору має право розірвати укладений договір в будь-який час та без вказівки причин. Юридична фірма залишає за собою право утримувати частину грошей за частково надану послугу.
 2. Юридична фірма має право відмовитися від надання послуг негайно, в разі порушення замовником положень з даного регламенту, а також у випадку, якщо:
  1. Клієнт не переказує юридичній фірмі важливу інформацію, необхідну для надання компетентної послуги, або не надсилає документів, котрі потрібні для надання послуги,
  2. якщо виявиться, що для надання послуги буде необхідний особистий контакт замовника з юридичною фірмою, а це буде неможливо з вини клієнта;
  3. виникнуть обставини, зазначені в Кодексі етики юрисконсульта (наприклад, конфлікт інтересів);
  4. клієнт буде надавати неправдиву інформацію або навмисно вводити в оману юридичну фірму.
 3. Клієнт має право розірвати договір, якщо юридична фірма, без попереднього інформування клієнта про продовження терміну реалізації послуги, не виконає її в обумовлений термін.
 4. У разі розірвання клієнтом договору з підстав, зазначених в §3 даних правил, клієнт має право вимагати від юридичної фірми відшкодування сплаченої суми, з урахуванням відповідних відрахувань з боку юридичної фірми.
 5. Юридична фірма зобов’язується надавати послуги надійно, з належною обачністю та відповідно до своїх знань та професійного досвіду.
 6. Клієнт також має право відмовитися від договору без пояснення причин протягом 14 днів з дати укладання договору, тобто з дня, коли було здійснено оплату.
 7. Розірвання договору повинно бути представлено в письмовій формі. Заявка про відмову від договору відбувається шляхом її заповнення та відправлення в електронному вигляді на адресу електронної пошти: kancelaria@prawnikpoznanski.pl або ж надається особисто до офісу юридичної фірми.

§ 5

Політика конфіденційності

 1. Для того щоб відповісти на отриманий фірмою запит та виконати послугу, необхідно надати персональні дані, наприклад такі як: ім’я, прізвище, адресу електронної пошти, номер телефону. Надання вищевказаних даних є добровільним, вони необхідні для належного обслуговування.
 2. У момент прийняття умов співпраці клієнт погоджується на обробку його персональних даних юридичною фірмою.
 3. Коваляк Єнджеєвська і Партнери Юридична Фірм гарантує, що передані клієнтом персональні дані будуть зібрані з належною ретельністю та відповідно захищені від доступу до них сторонніх третіх осіб відповідно до чинного законодавства у сфері захисту персональних даних, в TY, відповідно до положень регламенту Європейського Парламенту та ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування директиви 95/46 / EC (Dz. U. EU.L. 2016.119. 1) – далі називається “RODO” і закон від 10 травня 2018 року “Про захист даних”.
 4. Адміністратором персональних даних є Коваляк Єнджеєвська і Партнери Юридична Фірм, яка знаходиться в Познані, вул. Міцкевича 18а / 3, NIP: 7811879627. Зв’язатися з адміністратором можна за вищевказаною адресою, а також за допомогою електронної пошти: kancelaria@prawnikpoznanski.pl.
 5. Після припинення дії договору, юридична фірма не буде обробляти та використовувати персональні дані клієнта.

§ 6

Скарги

 1. Клієнт має право подавати будь-які скарги, пов’язані з виконуваною послугою. Скарги повинні бути надіслані на електронну пошту kancelaria@kaprzak.pl, термін розгляду скарги юридичною фірмою становить 14 робочих днів з дня отримання скарги.
 2. Інформація про розгляд скарги буде відправлена ​​безпосередньо клієнтові на зазначену ним адресу електронної пошти.

§ 7

Кінцеві примітки

 1. Дані правила є невід’ємною частиною договору, що укладається з замовником.
 2. Клієнт зобов’язаний інформувати юридичну фірму про будь-які зміни пов’язані з належним виконанням послуги для клієнта.
 3. Юридична фірма залишає за собою право вносити зміни в ці правила в будь-який час.
 4. Зміни в правилах діють з моменту їх написання і розміщення на веб-сайті kancelaria@prawnikpoznanski.pl.
 5. Приймаючи правила, клієнт зобов’язаний дотримуватися їх у редакції на дату відправки питання. Наступні зміни в правилах не будуть застосовуватися до вже укладених договорів.
 6. Вирішення будь-яких суперечок, що виникають між юридичною фірмою та замовником, повинно бути передано до компетентного суду відповідно до положень Цивільно-процесуального кодексу.
 7. Дані правила, надання послуг дистанційно, діють в межах вищевказаної сфери діяльності з 01.01.2020 р.