Home PageStawiennictwo na rozprawie

Tag: Stawiennictwo na rozprawie

Zawieszenie postępowania w sprawie rozwodowej

Radca Prawy Bartosz Kowalak - 2020-04-24 - 2 Komentarze
Przebieg postępowania rozwodowego jest różny. Jest to bowiem szczególne postępowanie, które ma duży wpływ na życie małżonków i wiadomo, że w jego trakcie może dojść do sytuacji, w której małżonkowie uznają, że jednak nie chcą się rozwieść, czy to z