Tag: Ro

Czy Sąd może odmówić orzeczenia o rozwodzie?

Radca Prawy Bartosz Kowalak - 2022-10-31
Czy Sąd może odmówić orzeczenia o rozwodzie? Podstawowym warunkiem rozwiązania małżeństwa przez sąd jest zupełny i trwały rozkład pożycia pomiędzy małżonkami. Warto jednak wiedzieć, że sąd może nie wydać wyroku orzekającego rozwód, nawet pomimo