Home PagePowołanie na świadków dzieci

Tag: Powołanie na świadków dzieci

Kogo można powołać na świadka w sprawie rozwodowej?

Radca Prawy Bartosz Kowalak - 2020-01-24
  Kogo można powołać na świadka w sprawie rozwodowej? Każdy, kto planuje rozwód lub też został pozwany w sprawie rozwodowej zastanawia się i pyta prawnika, jakie dowody powinien wykorzystać w procesie, by udowodnić swoje racje. Wiadomo, że wiele