Home PageNazwisko po rozwodzie

Tag: Nazwisko po rozwodzie

Czy rozwód pociąga za sobą zmianę nazwiska?

Radca Prawy Bartosz Kowalak - 2020-03-09
  Każdy wie, że zawarcie małżeństwa powoduje, że można zmienić swoje nazwisko. Można bądź to przybrać nazwisko męża lub żony, bądź do swojego nazwiska dołączyć nazwisko męża lub żony (tworząc nazwisko dwuczłonowe) lub też pozostać przy swoim