Home PagePorady prawneRozwód z orzekaniem o winie, czy bez orzeczenia o winie?

Rozwód z orzekaniem o winie, czy bez orzeczenia o winie?

AutorRadca Prawy Bartosz Kowalak- 2020-03-18
Anna Konrady – adwokat od spraw rozwodowych Poznań, Jarocin i Kalisz

 

Gdy ktoś podejmie już decyzje o rozwodzie, zastanawia się, czy wnieść o rozwód z orzeczeniem o winie, czy też bez. Dlatego jedno z pierwszych pytań, jakie klienci kierują do prawników z naszej kancelarii brzmi: jak się rozwieść? Z orzeczeniem o winie, czy bez? Co jest lepszym rozwiązaniem?

Co do zasady Sąd orzekając o rozwodzie ma trzy opcje do wyboru. Może orzec rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków, z winy obu małżonków lub nie orzekać o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Generalnie obowiązkiem Sądu jest orzeczenie o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego, chyba że obie strony zgodnie dojdą do porozumienia, że wnoszą o wydanie wyroku rozwodowego bez orzekania o winie.

Najprostsze i tym samym najszybsze są sprawy rozwodowe, w których sąd o winie nie orzeka. Takie rozstrzygnięcie jest możliwe jedynie na zgodny wniosek współmałżonków. Konieczne jest więc aby w takiej sytuacji w pozwie rozwodowym wnieść o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie. Nie jest to jednak wystarczające, gdyż współmałżonek w odpowiedzi na pozew na takie rozstrzygnięcie również musi się zgodzić.

Jeżeli wnosi się o rozwód bez orzekania winy nie ma potrzeby wnioskowania o przeprowadzenie dowodów na okoliczność tego, kto jest odpowiedzialny za rozpad małżeństwa. Sąd w takiej sytuacji nie będzie przesłuchiwał świadków, by ustalić, kto jest winny rozkładu pożycia małżeńskiego. W związku z tym proces taki jest dużo szybszy, a także mniej stresujący. Wiadomo, że opowiadanie o swoich problemach małżeńskich nie jest przyjemne, zwłaszcza, gdy trzeba to robić przed sądem.

Jeżeli więc istnieje szansa, aby się dogadać, doradzamy małżonkom takie rozwiązanie, chociaż wiąże się ono oczywiście z pewnymi minusami. Takie orzeczenie może mieć negatywne konsekwencje dla małżonka. Ma bowiem wpływ na obowiązek alimentacyjny małżonków względem siebie. Alimentów na siebie w takim przypadku może dochodzić jedynie małżonek, znajdujący się w niedostatku (nie można wnosić o zasądzenie alimentów w sytuacji, gdy rozwód pociągnął za sobą znaczne pogorszenie sytuacji materialnej jednego z małżonków tak, jak w przypadku, gdy jeden z małżonków zostanie uznany za wyłącznie winnego).

Gdy małżonkowie nie dojdą do porozumienia w kwestii braku orzekania o winie, Sąd może orzec, że winę za rozpad małżeństwa ponosi bądź jeden z małżonków, bądź oboje.

Taki proces jest znacznie bardziej skomplikowany i dłuższy. Wymaga bowiem przeprowadzenia szczegółowe postępowania dowodowego, które ma na celu ustalić, kto jest odpowiedzialny za rozkład pożycia małżeńskiego. Dlatego też Sąd przeprowadza dowód z przesłuchania małżonków oraz świadków na tę okoliczność. Dowodzenie winy drugiego małżonka wiąże się ze stresującym przesłuchaniem, a także niekiedy koniecznością angażowania w proces członków swojej rodziny, czy przyjaciół. Nie będzie więc to komfortowe.

Zainteresowani rozwodem często pytają prawników, jakie zachowanie może świadczyć o tym, że ktoś jest winny rozkładu pożycia małżeńskiego, Polskie prawo nie przewiduje katalogu zachowań, które mogą być uznane ze podstawę orzeczenia rozwodu, dlatego każda sytuacja jest analizowana przez sąd indywidualnie. Oczywiste wydają się być takie powody, jak zdrada, alkoholizm, czy inne zaburzenia, utrudniające życie z osobą, która na nie cierpi. Przyczyn może być jednak znacznie więcej.

Plusem rozwiązania małżeństwa przez rozwód z orzeczeniem o winie jest fakt, że małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego, może dochodzić od drugiego alimentów na siebie nie tylko wtedy, gdy na skutek rozwodu znajdzie się w niedostatku, ale także wtedy, gdy rozwód pociąga za sobą znaczne pogorszenie jego sytuacji materialnej. Orzeczenie takie będzie więc szczególnie istotne dla osób, które w trakcie trwania małżeństwa żyły na wysokim poziomie, a po rozwodzie nie są w stanie zarobić tyle, by zapewnić sobie podobne warunki bytowe. Dochodzenie takich alimentów będzie więc uzasadnione między innymi w przypadku osoby, która nie ponosi winy za rozwód, a podczas małżeństwa na przykład zajmowała się domem i dziećmi, podczas gdy drugi małżonek zarabiał pieniądze.

Przed sporządzeniem pozwu lub odpowiedzi na pozew w sprawie rozwodowej warto więc zastanowić się, czy jest sens udowadniać winę drugiej strony, jakie są plusy i minusy każdego rozwiązania.

Dla osób, które się wahają, dobrą opcją jest wniesienie pozwu o rozwód bez orzekania o winie, jednak z zastrzeżeniem, że posiada się odpowiedni materiał dowodowy, by winę tę wykazać na dalszym etapie postępowania sądowego, gdyby konieczność taka zachodziła. Takie słowa powinny dać do myślenia drugiej stronie.

Sąd może również orzec, że winę za rozkład pożycia małżeńskiego ponoszą oboje małżonkowie. Może mieć to miejsce wówczas, gdy małżonkowie nie zrzekli się orzeczenia o winie, a materiał dowody wskazuje, że oboje małżonkowie są winni rozpadu małżeństwa. Nie jest to rzadka sytuacja, gdyż często się zdarza, że oboje małżonkowie są winni tego, jak wygląda ich małżeństwo, dobrowolnie oddalają się od siebie, czy to z powodu wzajemnego rozczarowania sobą, niezgodności charakterów, znudzenia, czy też z powodu innych priorytetów niż troska o związek.

Orzeczenie takie również ma wpływ na obowiązek alimentacyjny jednego małżonka względem drugiego. W takiej sytuacji każdy z małżonków może dochodzić od drugiego alimentów tylko, gdy na skutek rozwodu znajdzie się w niedostatku. Samo pogorszenie sytuacji materialnej nie jest wystarczające.

 

 

Autor: Prawnik od rozwodu w Poznaniu, ul. Adama Mickiewicza 18a/3 Poznań

+48 504 126 688

joanna.jedrzejewska@prawnikpoznanski.pl

 

 

 

 

 

 

 

Zostaw swoją myśl na temat “Rozwód z orzekaniem o winie, czy bez orzeczenia o winie?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Oceń ten artykuł