Home PagePorady prawneRozwód obywateli Białorusi w Polsce

Rozwód obywateli Białorusi w Polsce

AutorRadca Prawy Bartosz Kowalak- 2023-01-12
Radca prawny Joanna Jędrzejewska i radca prawny Joanna Janiak

 

Czy jest możliwy rozwód Białorusinów mieszkających w Polsce?

 

Rozwód obywateli Białorusi w Polsce może być skomplikowanym procesem ze względu na różnice prawne między obydwoma krajami- niemniej jednak nie jest niemożliwy do przeprowadzenia. Jest to o tyle istotne, iż nie zawsze z uwagi na sytuacje polityczna na Białorusi jej obywatele mieszkający w Polsce mogą wrócić na terytorium Białorusi.

 

Rozważając temat przeprowadzenia postepowania rozwodowego obywateli Białorusi mieszkających w Polsce musimy wziąć pod uwagę dwie kwestie.

Pierwsza jest właściwość Sądu. A wiec odpowiedź na pytanie: Czy Białorusini mogą się rozwieść przed polskim Sądem?

Druga: Jakie prawo będzie właściwe dla rozwodu Białorusinów przed polskim sądem? Polskie, czy białoruskie?

 

Celem znalezienia odpowiedzi na to pytanie należy sięgnąć do umowy Międzynarodowej zawartej pomiędzy Polska a Białorusią:  Białoruś-Polska. Umowa o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych. Mińsk.1994.10.26.

 

Umowa ta w art. 28 stanowi:

Artykuł 28
Rozwód

1.
Rozwód podlega prawu tej Umawiającej się Strony, której obywatelami są małżonkowie w chwili wszczęcia postępowania. Jeżeli mają oni miejsce zamieszkania na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, stosuje się prawo tej Umawiającej się Strony.
2.
Jeżeli w chwili wszczęcia postępowania jeden z małżonków jest obywatelem jednej Umawiającej się Strony, drugi zaś – obywatelem drugiej Umawiającej się Strony, rozwód podlega prawu tej Umawiającej się Strony, na której terytorium mają oni miejsce zamieszkania. Jeżeli jeden z małżonków ma miejsce zamieszkania na terytorium jednej Umawiającej się Strony, a drugi – na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, właściwe jest prawo tej Umawiającej się Strony, przed której organem toczy się postępowanie.
3.
W sprawach o rozwód w wypadku przewidzianym w ustępie 1 właściwy jest organ tej Umawiającej się Strony, której obywatelami są małżonkowie w chwili wszczęcia postępowania. Jeżeli małżonkowie mają miejsce zamieszkania na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, właściwy również jest organ tej Umawiającej się Strony.
4.
W sprawach o rozwód w wypadku przewidzianym w ustępie 2 właściwy jest organ tej Umawiającej się Strony, na której terytorium małżonkowie mają miejsce zamieszkania. Jeżeli jeden z małżonków ma miejsce zamieszkania na terytorium jednej Umawiającej się Strony, a drugi – na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, właściwe są organy obu Umawiających się Stron.
5.
Sąd właściwy do orzekania w sprawie o rozwód jest również właściwy do orzekania o władzy rodzicielskiej i alimentach na rzecz dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia.

 

Jak więc widać stosownie do uregulowań Konwencji możliwy jest rozwód Białorusinów, którzy mieszkają – oboje na terytorium Polski. 

Co ciekawe również prawo jakie będzie podlegało zastosowaniu przy rozwodzie Białorusinów będzie prawem polskim.

Jeśli jedno z małżonków przebywa na terenie Polski, a drugie na terenie Białorusi – wówczas sytuacja będzie trochę bardziej skomplikowana, co postaram się omówić w kolejnych artykułach.

 

Należy zatem pamiętać, że przed rozpoczęciem procesu rozwodowego należy upewnić się, że małżonkowie spełniają wymagania formalne określone przez prawo polskie oraz że istnieją podstawy do rozwodu zgodne z prawem polskim.

 

Warto skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w sprawach rozwodowych, aby uniknąć ewentualnych błędów i przyspieszyć proces rozwodu.

 

Jeżeli potrzebują Państwo fachowej pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa rodzinnego zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy, telefonicznie: +48 61 2224963 lub mailowo: kancelaria@prawnikpoznanski.pl

Zapewniamy także możliwość konsultacji w języku rosyjskim.

Zostaw swoją myśl na temat “Rozwód obywateli Białorusi w Polsce”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Oceń ten artykuł