Home PagePorady prawneRADCA PRAWNY LUB ADWOKAT OD ROZWODU W SUCHYM LESIE

RADCA PRAWNY LUB ADWOKAT OD ROZWODU W SUCHYM LESIE

AutorRadca Prawy Bartosz Kowalak- 2021-07-18

RADCA PRAWNY LUB ADWOKAT OD ROZWODU W SUCHYM LESIE

Sprawa o rozwód dotykają bardzo osobistej sfery życia człowieka. Brak pomocy profesjonalnego pełnomocnika w toku postępowania rozwodowego może skutkować wieloma negatywnymi konsekwencjami, dlatego skorzystanie z pomocy radcy prawnego i adwokata w takich sytuacjach jest wskazane. Powierzając prowadzenie sprawy rozwodowej Kancelarii Prawnej Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy mają Państwo pewność otrzymania profesjonalnego wsparcia prawnego na każdym etapie sprawy i gwarancję właściwej reprezentacji swoich interesów.

 

 

Kiedy sąd orzeknie rozwód?

Zasadniczą przesłanką orzeczenia rozwodu jest istnienie powstałego z ważnych powodów zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżonków. Na pożycie małżeńskie składa się istnienie trzech więzi tj. więź psychiczna (uczuciowa), fizyczna oraz gospodarcza. Zerwanie wyżej wskazanych więzi i utrzymywanie się tego stanu przez dłuższy czas pozwala na przyjęcie, że doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia.

Co zawiera wyrok rozwodowy?

Zasadą jest, że wyrok rozwodowy reguluje wszystkie istotne kwestie dotyczące rodziny, a zatem nie tylko stosunki byłych małżonków, ale również relacje pomiędzy rodzicami a wspólnymi dziećmi stron.

W wyroku rozwodowym sąd orzeka o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód.

Wina za rozkład pożycia małżeńskiego

W wyroku rozwodowym sąd rozwiązując małżeństwo przez rozwód orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia małżeńskiego. W tym zakresie sąd może stwierdzić, że:

 • rozpad małżeństwa nastąpił z wyłącznej winy jednego z małżonków;
 • rozkład pożycia nastąpił z winy obojga małżonków.

Warto jednak zauważyć, że na zgodne żądanie małżonków sąd nie będzie rozstrzygał o winie.

Uregulowanie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz alimentów

 

W wyroku orzekającym rozwód sąd obowiązkowo również rozstrzygnie o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi. W tym zakresie sąd może:

 • pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom,
 • powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z nich, przy jednoczesnym ograniczeniu jej drugiemu małżonkowi do określonych obowiązków i praw,
 • pozbawić władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców.

Sąd w wyroku rozwodowym dodatkowo ma obowiązek orzeczenia również o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz o tym, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania wspólnego małoletniego dziecka. 

Mieszkanie i podział majątku w wyroku rozwodowym

Jeżeli w chwili orzekania rozwodu małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, wyrok rozwodowy może zawierać rozstrzygniecie o sposobie korzystania z tego mieszkania przez rozwiedzionych małżonków. 

 

Sąd w wyroku rozwodowym może dokonać podziału majątku wspólnego. W tym celu konieczne jest złożenie stosownego wniosku przez jednego z małżonków, a ponadto uznanie przez sąd, że przeprowadzenie takiego podziału w toku sprawy rozwodowej nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

 

Zakres usług prawnika rodzinnego

Należy pamiętać, że postępowanie rozwodowe, które rozpoczyna się już od przygotowania pozwu o rozwód, to nie tylko orzekanie o winie małżonka, ale także wiele innych spraw z zakresu prawa rodzinnego.

Klientom naszej Kancelarii oferujemy pomoc prawną nie tylko w postępowaniu rozwodowym ale również w sprawach rodzinnych obejmujących:

 • alimenty (przyznanie, podwyższenie lub obniżenie),
 • powierzenie, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • uregulowanie kontaktów rodziców z dziećmi,
 • przysposobienie pełne lub niepełne,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • podział majątku.

 

Rozwód Września – Rozwód Jarocin

Nasza kancelaria posiada także dwa oddziały w Wrześni przy ul. Sienkiewicza oraz w Jarocinie przy ul. Kościuszki.

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy prawnej w Wrześni, zachęcamy do kontaktu: https://kancelariawrzesnia.pl/kontakt/

Natomiast w celu uzyskania pomocy prawnej w Jarocinie, w szczególności przed Sądem Okręgowym w Kaliszu zapraszamy do zapoznania się z ofertą:  https://kancelariajarocin.pl/kontakt/

 

Doceń i poleć nas

Zostaw swoją myśl na temat “RADCA PRAWNY LUB ADWOKAT OD ROZWODU W SUCHYM LESIE”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Oceń ten artykuł