Home PagePorady prawnePozew o zaprzeczenie ojcostwa wzór

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa wzór

AutorRadca Prawy Bartosz Kowalak- 2021-06-25

Często w wynikach wyszukiwania w Internecie pojawia się zapytanie o wzór pozwu o zaprzeczenie ojcostwa. Zdajemy sobie sprawę, iż nie każdy z Państwa kto trafia na naszą stronę chce lub może być naszym klientem w sprawie rodzinnej. Nie każdy z was jest z Poznania, Kalisza, Konina, czy chociażby Wrześni, Obornik, Szamotuł, Wągrowca, Śremu czy Gostynia. Jako Kancelaria prawa rodzinnego ulokowana w Poznaniu ( oddziały w Wrześni i Jarocinie) raczej sprawy rodzinne prowadzimy w Wielkopolsce:  Poznaniu, czy w innych wielkopolskich sądach jak Kalisz, Konin, czy Piła. Co nie znaczy, iż w razie potrzeby nie możemy dojechać do Bydgoszczy, Torunia, Gdańska, Warszawy, Gorzowa czy Wrocławia.

Niemniej jednak zdecydowaliśmy się przedstawić w niniejszym wpisie prosty wzór pozwu o zaprzeczenie ojcostwa, który możecie Państwo wykorzystać w swojej sprawie, albo po prostu zapoznać się jak taki pozew wygląda. 

 W Internecie wiedzy znaleźć można wiele, jednak jedynie wieloletnie doświadczenie pozwala na określenie co w tej internetowej wiedzy jest tylko szumem, a co będzie miało znaczenie w Państwa sprawie. Dlatego też zachęcamy w każdej sprawie prawnej, nie tylko alimentacyjnej, do konsultacji z prawnikiem. Zwłaszcza, że w sprawach rodzinnych rządzą emocję i naprawę trudno o chłodne spojrzenie na naszą własną sprawę. 

Joanna Jędrzejewska -prawnik od rozwodu i prawa rodzinnego w Poznaniu.

 

Poznań, dnia……………………… r.

1Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

ul. Młyńska 1a61-729 Poznań

Powód: imię i nazwisko zam. ………………………………………PESEL: …………………………………..

Pozwani:1. imię i nazwisko małoletniegozam. ……………………………………….PESEL: …………………………………….

2. imię i nazwisko matki małoletniegozam. ……………………………………….PESEL: …………………………………….

2Opłata sądowa: 200 zł

 

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

 

Działając w imieniu własnym, wnoszę o:

  1. ustalenie, że pozwany …………………….., urodzony w ……………………………w dniu …………….. roku przez ……………….….. nie jest synem …………….., urodzonego w………………. w dniu ………………. roku;
  2. ustanowienie kuratora dla małoletniego pozwanego ……………w postępowaniu nieprocesowym na potrzeby niniejszego postępowania;
  3. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z:
  1. dokumentu w postaci ……………….celem ustalenia faktu……………………,
  2. dokumentu w postaci ……………….celem ustalenia faktu……………………,
  1. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z zeznań świadków
  1. ……………… zam. …………….celem ustalenia faktu ………………..….,
  2. ……………… zam. …………….celem ustalenia faktu ………………..….,
  1. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z przesłuchania stron celem ustalenia faktu……………………….. ;
  2. zasądzenie od pozwanych na rzecz powoda kosztów postępowania według norm przepisanych.

Mając na uwadze treść art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. oświadczam, że strony podjęły/ nie podjęły próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu.

 

Uzasadnienie

 

W uzasadnieniu należy w opisowy sposób wskazać i przedstawić okoliczności uzasadniających twierdzenie, iż powód nie jest ojcem małoletniego dziecka. W tym celu warto przytoczyć wszelkie okoliczności i dowody uzasadniające powyższe. Mogą to być dowody z zeznań świadków czy dokumenty.

…………………………………………………

(podpis powoda)

Załączniki:– 3 x odpis pozwu wraz z załącznikami (2 dla pozwanych i 1 dla prokuratora);-dowód uiszczenia opłaty sądowej;- odpis zupełny aktu urodzenia;- pozostałe dokumenty wskazane w treści pozwu.

Objaśnienie:

1 Właściwym rzeczowo do rozpoznania pozwu o zaprzeczenie ojcostwa jest Sąd Rejonowy -Wydział Rodzinny i Nieletnich. Właściwym miejscowo jest wyłącznie sąd według miejsca zamieszkania powoda, jeżeli brak jest podstaw do wytoczenia powództwa według przepisów o właściwości ogólnej tj. według miejsca zamieszkania pozwanego. Jeżeli, według przepisów o właściwości ogólnej, dla pozwanych właściwe są różne sądy, wybór między tymi sądami należy do powoda. W przypadku mieszkańców Poznania, w zależności od ich dokładnego adresu, Sądem właściwym może być także Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu albo Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. Wykaz ulic i miejscowości, podlegających pod dany Sąd, można znaleźć na stronach internetowych ww. Sądów.

2 Opłatę sądową wnosi się w formie znaków sądowych – zakupionych w kasie sądu lub przelewa na konto.

 

 

 

Czy niniejszy artykuł odpowiedział na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości dotyczące prawa rodzinnego? Jeżeli macie Państwo jeszcze jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu z naszym prawnikiem od spraw rodzinnych: Joanna Jędrzejewska– radca prawny. Poznań- Mickiewicza 18a/3

+48 504 126 688

joanna.jedrzejewska@kacprzak.pl

 

Joanna Janiak- radca prawny – sprawy rodzinne w Okręgu Sądu w Koninie ( Strzałkowo, Słupca, Golina, Koło, )

joanna.janiak@kacprzak.pl

ul. Henryka Sienkiewicza 2/1 Września

+48 531 335 713

 

Adwokat Anna Konrady– sprawy rodzinne w okręgu Sądu w Kaliszu ( Jarocin, Gostyń, Pleszew, Ostrów, Krotoszyn)

ul. Tadeusza Kościuszki 17 Jarocin

anna.konrady@kacprzak.pl

+48 575 641 021

 

 

Zostaw swoją myśl na temat “Pozew o zaprzeczenie ojcostwa wzór”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Oceń ten artykuł