Home PagePorady prawnePozew o ustalenie ojcostwa i alimenty wzór

Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty wzór

AutorRadca Prawy Bartosz Kowalak- 2022-02-25

Często w wynikach wyszukiwania w wyszukiwarkach internetowych pojawia się zapytanie o wzór pozwu o ustalenie ojcostwa i alimenty. Świadomi jesteśmy, iż nie każdy z Państwa kto trafia na naszą stronę chce lub może być naszym klientem w sprawie alimentacyjnej, czy w ogóle związanej z prawem rodzinnym.

Nie każdy z was jest z Poznania, Kalisza, Konina, czy chociażby Wrześni, Obornik, Szamotuł, Pleszewa, Śremu, Krotoszyna czy Gostynia. Jako Kancelaria prawa rodzinnego ulokowana w Poznaniu ( oddziały w Wrześni i Jarocinie) raczej sprawy rodzinne prowadzimy w Wielkopolsce:  Poznaniu, czy w innych wielkopolskich sądach jak Kalisz, Konin, Jarocin, Września, Konin, Koło czy Piła. Co nie znaczy, iż w razie potrzeby nie możemy dojechać do Bydgoszczy, Torunia, Gdańska, Warszawy, Gorzowa czy Wrocławia.

Niemniej jednak zdecydowaliśmy się przedstawić w niniejszym wpisie prosty wzór pozwu o ustalenie ojcostwa i zapłatę alimentów,  który możecie Państwo wykorzystać w swojej sprawie, albo po prostu zapoznać się jak taki pozew wygląda. Wzór ten jest li tylko pewnym schematem, nie zawiera w sobie indywidualnych kosztów, wydatków, które często musimy opisać pisząc pozew o alimenty.

 W Internecie wiedzy znaleźć można wiele, jednak jedynie wieloletnie doświadczenie pozwala na określenie co w tej internetowej wiedzy jest tylko szumem, a co będzie miało znaczenie w Państwa sprawie o zapłatę alimentów. Dlatego też zachęcamy w każdej sprawie prawnej, nie tylko alimentacyjnej, do konsultacji z prawnikiem. Zwłaszcza, że w sprawach rodzinnych rządzą emocję i naprawę trudno o chłodne spojrzenie na naszą własną sprawę. 

 

Joanna Janiak i Joanna Jędrzejewska zespół Kancelarii- sprawy rodzinne, rozwód, alimenty

 

Poznań, dnia……………………… r.

1Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

ul. Młyńska 1a61-729 Poznań

2Powód: imię i nazwisko małoletniego

zam. ………………………………………PESEL: …………………………………..zastępowany przez matkę ………………..zam. ………………………………………PESEL: …………………………………..

Pozwany: ………………………………….zam. ……………………………………….PESEL: …………………………………….

3Wartość przedmiotu sporu: ……. zł

 

Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty

 

Działając w imieniu małoletniego …………………..i własnym, wnoszę o:

  1. ustalenie, że pozwany ………………………., urodzony dnia……………… w…………………………, jest ojcem małoletniego powoda ………………………., urodzonego dnia………………. w…………….., syna imię i nazwisko matki, którego akt urodzenia o nr ………..……… został sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego w ……………………………………….;
  2. nadanie małoletniemu …………………. nazwiska ojca …………………;
  3. orzeczenie, że pozwanemu …………………………. nie będzie / będzie przysługiwała władza rodzicielska nad małoletnim powodem …………………………;
  4. zasądzenie od pozwanego ……………………….. na rzecz małoletniego powoda ………………………… alimentów w wysokości …………………zł miesięcznie, płatnych do dnia …………. każdego miesiąca do rąk matki małoletniego powoda …………………………… wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności każdej z rat poczynając od dnia …………..;
  5. zasądzenie od pozwanego ……………………. na rzecz matki małoletniego powoda ……………………….… kwoty ………. zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia orzeczenia do dnia zapłaty kosztów wyprawki;
  6. nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności w części zasądzającej roszczenia wymienione w punktach 4 i 5;
  7. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

Nadto wnoszę o:

  1. Wezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadków:
  1. …………………………………,zam.……………………………………. celem wykazania faktu……………………………………………………,
  2. …………………………………,zam.……………………………………. celem wykazania faktu ……………………………………………………

Uzasadnienie

W uzasadnieniu należy w opisowy sposób wskazać i przedstawić okoliczności uzasadniające twierdzenie, iż dany mężczyzna jest ojcem dziecka, a zwłaszcza: kiedy dziecko się urodziło, iż w okresie koncepcyjnym doszło przez matkę dziecka do współżycia z danym mężczyzną, itd. W tym celu należy przedstawić stosowne dowody, w tym można powołać świadków celem potwierdzenia przez nich np. istnienia związku matki dziecka z pozywanym mężczyzną, a w razie konieczności wnieść o przeprowadzenie badania DNA.

Jeśli niniejszym pozwem dochodzone są również alimenty, należy wskazać na konkretną kwotę alimentów i w dokładny sposób określić składające się na nią koszty utrzymania dziecka, wyszczególniając poszczególne koszty, takie jak: koszty mieszkania, koszty związanie z zakupem pożywienia, ubrań, wyprawki szkolnej, koszty leczenia dziecka itp. Warto również wskazać i opisać sytuację zarobkową i rodzinną rodziców dziecka.

…………………………………………………………….(podpis osoby działającej w imieniu mał. powoda)

Załączniki:

– odpis pozwu wraz z załącznikami,

– odpis zupełny aktu urodzenia dziecka,

– zaświadczenie o dochodach,-inne dokumenty wskazane w treści pozwu.

___________________________________________________________________________

Objaśnienie:

1Sądem właściwym rzeczowo do rozpoznania sprawy o ustalenie ojcostwa jest Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny i Nieletnich. Sądem właściwym miejscowo jest tutaj zarówno sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania, jak i sąd pierwszej instancji, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania strona powodowa. W tym wypadku wybór sądu należy do strony powodowej. W przypadku mieszkańców Poznania, w zależności od ich dokładnego adresu, Sądem właściwym może być także Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu albo Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. Wykaz ulic i miejscowości, podlegających pod dany Sąd, można znaleźć na stronach internetowych ww. Sądów.

2 Z pozwem o ustalenie ojcostwa na drodze sądowej przeciwko ojcu wystąpić może małoletnie dziecko albo matka dziecka. W przypadku małoletniego dziecka, działa ono jako powód za pośrednictwem matki przeciwko ojcu będącego pozwanym.

3W sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się, w tym wypadku alimentów, wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok.

Przykładowo : Jeśli żądamy alimentów w kwocie 800 zł , to wartość przedmiotu sporu będzie wynosiła 9.600 zł (12 miesięcy x 800 zł = 9.600 zł)

*Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty jest wolny od opłat,

 

 

Czy po zapoznaniu się z niniejszym wzorem macie jeszcze Państwo  wątpliwości dotyczące prawa rodzinnego? Jeżeli macie Państwo jeszcze jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu z naszym prawnikiem od spraw rodzinnych: Joanna Jędrzejewska– radca prawny. Poznań- Mickiewicza 18a/3

+48 504 126 688

joanna.jedrzejewska@kacprzak.pl

 

Joanna Janiak- radca prawny – sprawy rodzinne w Okręgu Sądu w Koninie ( Strzałkowo, Słupca, Golina, Koło, )

joanna.janiak@kacprzak.pl

ul. Henryka Sienkiewicza 2/1 Września

+48 531 335 713

 

Adwokat Anna Konrady– sprawy rodzinne w okręgu Sądu w Kaliszu ( Jarocin, Gostyń, Pleszew, Ostrów, Krotoszyn)

ul. Tadeusza Kościuszki 17 Jarocin

anna.konrady@kacprzak.pl

+48 575 641 021

Zostaw swoją myśl na temat “Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty wzór”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Oceń ten artykuł