Home PagePorady prawnePozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego – wzór

Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego – wzór

AutorRadca Prawy Bartosz Kowalak- 2022-05-25

Często w wynikach wyszukiwania w wyszukiwarkach internetowych pojawia się zapytanie o wzór pozwu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego – uchylenie alimentów. Świadomi jesteśmy, iż nie każdy z Państwa kto trafia na naszą stronę chce lub może być naszym klientem w sprawie alimentacyjnej, czy w ogóle związanej z prawem rodzinnym.

Nie każdy z was jest z Poznania, Kalisza, Konina, czy chociażby Wrześni, Obornik, Szamotuł, Pleszewa, Śremu, Krotoszyna czy Gostynia. Jako Kancelaria prawa rodzinnego ulokowana w Poznaniu ( oddziały w Wrześni i Jarocinie) raczej sprawy rodzinne prowadzimy w Wielkopolsce:  Poznaniu, czy w innych wielkopolskich sądach jak Kalisz, Konin, Jarocin, Września, Konin, Koło czy Piła. Co nie znaczy, iż w razie potrzeby nie możemy dojechać do Bydgoszczy, Torunia, Gdańska, Warszawy, Gorzowa czy Wrocławia.

Niemniej jednak zdecydowaliśmy się przedstawić w niniejszym wpisie prosty wzór pozwu o podwyższenie alimentów, który możecie Państwo wykorzystać w swojej sprawie, albo po prostu zapoznać się jak taki pozew wygląda. Wzór ten jest li tylko pewnym schematem, nie zawiera w sobie indywidualnych kosztów, wydatków, które często musimy opisać pisząc pozew o alimenty.

 W Internecie wiedzy znaleźć można wiele, jednak jedynie wieloletnie doświadczenie pozwala na określenie co w tej internetowej wiedzy jest tylko szumem, a co będzie miało znaczenie w Państwa sprawie o zapłatę alimentów. Dlatego też zachęcamy w każdej sprawie prawnej, nie tylko alimentacyjnej, do konsultacji z prawnikiem. Zwłaszcza, że w sprawach rodzinnych rządzą emocję i naprawę trudno o chłodne spojrzenie na naszą własną sprawę. 

 

Joanna Janiak i Joanna Jędrzejewska zespół Kancelarii- sprawy rodzinne, rozwód, alimenty

Poznań, dnia……………………. r.

1Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w Poznaniu

Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

ul. Młyńska 1a 61-729 Poznań

Powód: imię i nazwisko zam. …………………………………PESEL:……………………………..

Pozwany: małoletni imię i nazwisko zam. ………………………………………PESEL: …………………………………..działający przez:……………………….. zam. ……………………………………….PESEL : …………………………………..

2Wartość przedmiotu sporu: ….. zł3Opłata sądowa: …. zł

 

 

Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Działając w imieniu własnym, wnoszę o:

  1. uchylenie z dniem …………………………….…obowiązku alimentacyjnego powoda ……………………..… wobec pozwanego ………………….. określonego na kwotę po …….………… miesięcznie wyrokiem Sądu (należy podać sąd rejonowy albo okręgowy) z dnia …………….. w sprawie o sygn. akt .………….;
  2. rozpoznanie sprawy także pod nieobecność powoda;
  3. wydanie wyroku zaocznego w przypadku niestawiennictwa się strony pozwanej;
  4. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu.

Uzasadnienie

W uzasadnieniu należy opisać i wskazać na wszelkie fakty i okoliczności sprawy. W szczególności jako przesłankę uchylenia się od obowiązku alimentacyjnego wskazać można zmniejszenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do świadczeń alimentacyjnych, na przykład: wskutek utraty pracy, usamodzielnienie się uprawnionego lub uzyskania prawomocnego wyroku sądu zaprzeczającego ojcostwu zobowiązanego. Na potwierdzenie powyższego należy przedstawić stosowne dowody.

………………………………………………(podpis powoda)

Załączniki:– odpis pozwu;- dowód uiszczenia opłaty sądowej;- zaświadczenie o wysokości zarobków z ostatnich 3 miesięcy;- dokumenty wskazane w treści pozwu.

___________________________________________________________________________

Objaśnienie:

1Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego należy złożyć do Sądu Rejonowego – Wydział Rodzinny i Nieletnich. Sądem właściwym miejscowo jest Sąd Rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego. W przypadku, gdy pozwany nie ma stałego miejsca zamieszkania, wówczas bierze się pod uwagę miejsce jego pobytu. W przypadku mieszkańców Poznania, w zależności od ich dokładnego adresu, Sądem właściwym może być także Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu albo Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. Wykaz ulic i miejscowości, podlegających pod dany Sąd, można znaleźć na stronach internetowych ww. Sądów.

2 Wartość przedmiotu sporu to kwota pieniężna stanowiącą sumę świadczeń alimentacyjnych należnych za dany rok.

Przykładowo : Jeśli żądamy alimentów w kwocie 800 zł , to wartość przedmiotu sporu będzie wynosiła 9.600 zł (12 miesięcy x 800 zł = 9.600 zł)

3 Opłata sądowa w sprawie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego jest pobierana zależności od wartości przedmiotu w wysokości:

-do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;-ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;-ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;-ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;-ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;-ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;-ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

Opłatę sądową wnosi się w formie znaków sądowych – zakupionych w kasie sądu lub przelewa na konto.

 

 

Czy po zapoznaniu się z niniejszym wzorem macie jeszcze Państwo  wątpliwości dotyczące prawa rodzinnego? Jeżeli macie Państwo jeszcze jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu z naszym prawnikiem od spraw rodzinnych: Joanna Jędrzejewska– radca prawny. Poznań- Mickiewicza 18a/3

+48 504 126 688

joanna.jedrzejewska@kacprzak.pl

 

Joanna Janiak- radca prawny – sprawy rodzinne w Okręgu Sądu w Koninie ( Strzałkowo, Słupca, Golina, Koło, )

joanna.janiak@kacprzak.pl

ul. Henryka Sienkiewicza 2/1 Września

+48 531 335 713

 

Adwokat Anna Konrady– sprawy rodzinne w okręgu Sądu w Kaliszu ( Jarocin, Gostyń, Pleszew, Ostrów, Krotoszyn)

ul. Tadeusza Kościuszki 17 Jarocin

anna.konrady@kacprzak.pl

+48 575 641 021

Zostaw swoją myśl na temat “Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego – wzór”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Oceń ten artykuł