Home PagePorady prawnePozew o podwyższenie alimentów – wzór

Pozew o podwyższenie alimentów – wzór

AutorRadca Prawy Bartosz Kowalak- 2023-01-03

Często w wynikach wyszukiwania w Internecie pojawia się zapytanie o wzór pozwu o zapłatę alimentów, względnie pozwu o podwyższenie alimentów ( gdy te są już ustalone wcześniejszym wyrokiem, ugodą). Zdajemy sobie sprawę, iż nie każdy z Państwa kto trafia na naszą stronę chce lub może być naszym klientem w sprawie alimentacyjnej, czy w ogóle związanej z prawem rodzinnym. Nie każdy z was jest z Poznania, Kalisza, Konina, czy chociażby Wrześni, Obornik, Szamotuł, Wągrowca, Śremu czy Gostynia. Jako Kancelaria prawa rodzinnego ulokowana w Poznaniu ( oddziały w Wrześni i Jarocinie) raczej sprawy rodzinne prowadzimy w Wielkopolsce:  Poznaniu, czy w innych wielkopolskich sądach jak Kalisz, Konin, czy Piła. Co nie znaczy, iż w razie potrzeby nie możemy dojechać do Bydgoszczy, Torunia, Gdańska, Warszawy, Gorzowa czy Wrocławia.

Niemniej jednak zdecydowaliśmy się przedstawić w niniejszym wpisie prosty wzór pozwu o podwyższenie alimentów, który możecie Państwo wykorzystać w swojej sprawie, albo po prostu zapoznać się jak taki pozew wygląda. Wzór ten jest li tylko pewnym schematem, nie zawiera w sobie indywidualnych kosztów, wydatków, które często musimy opisać pisząc pozew o alimenty.

Od razu musimy jednak dodać, iż każda sprawa jest inna, każda sprawa jest indywidualna. Różne okoliczności zachodzą, różne cele przyświecają innym osobom. 

Dlatego też zachęcamy w każdej sprawie prawnej, nie tylko alimentacyjnej, do konsultacji z prawnikiem. Zwłaszcza, że w sprawach rodzinnych rządzą emocję i naprawę trudno o chłodne spojrzenie na naszą własną sprawę.  W Internecie wiedzy znaleźć można wiele, jednak jedynie wieloletnie doświadczenie pozwala na określenie co w tej internetowej wiedzy jest tylko szumem, a co będzie miało znaczenie w Państwa sprawie o zapłatę alimentów.

Joanna Jędrzejewska -prawnik od rozwodu i prawa rodzinnego w Poznaniu.

Poznań, dnia……………………. r.

1Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w Poznaniu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich ul. Młyńska 1a 61-729 Poznań

Powód: małoletni imię i nazwisko zam. …………………………………PESEL:……………………………..działający przez matkę/ojca…………zam. …………………………………PESEL: ………………………………

Pozwany: imię i nazwisko pozwanego zam. ………………………………………PESEL: …………………………………..

2Wartość przedmiotu sporu: …… zł

Pozew o podwyższenie alimentów

Działając w imieniu małoletniego powoda ……………………………………., wnoszę o:

  1. Podwyższenie alimentów od pozwanego …………………………….. na rzecz małoletniego powoda ………………………. w wysokości ……………. miesięcznie, płatnych do dnia …… każdego miesiąca do rąk matki / ojca małoletniego powoda …………………. wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności każdej z rat poczynając od dnia …………… w miejsce alimentów ustalonych wyrokiem / ugodą z dnia…….w sprawie, o sygn. akt …………… ;
  2. Przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron celem ustalenia faktu aktualnej sytuacji majątkowej małoletniego powoda, wydatków, usprawiedliwionych potrzeb stron, możliwości zarobkowych pozwanej/ego oraz sytuacji majątkowej i możliwości zarobkowych pozwanego/ej w ………….. roku;
  3. Przeprowadzenie dowodu z przesłuchania w charakterze świadków:
  1. ………………………………., zam. ………………………..celem ustalenia faktu aktualnej sytuacji majątkowej małoletniego powoda, wydatków, usprawiedliwionych potrzeb stron, możliwości zarobkowych pozwanej/ego oraz sytuacji majątkowej i możliwości zarobkowych pozwanego/ej w ………….. roku;
  2. ………………………………., zam. ………………………..celem ustalenia faktu aktualnej sytuacji majątkowej, wydatków, usprawiedliwionych potrzeb stron, możliwości zarobkowych pozwanej/ego oraz sytuacji majątkowej i możliwości zarobkowych pozwanego/ej ………….. roku;
  1. Rozpoznanie sprawy także pod nieobecność powoda;
  2. Wydanie wyroku zaocznego w przypadku niestawiennictwa pozwanego;
  3. Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności;
  4. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu wg norm przepisanych.

Uzasadnienie

W uzasadnieniu należy wskazać przyczyny dotyczące podwyższenia alimentów oraz przytoczyć dowody celem ich udowodnienia..

………………..………………………………(podpis osoby działającej w imieniu powoda)

Załączniki:-odpis pozwu wraz z załącznikami;-zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości zarobków za okres 3 miesięcy brutto i netto,-zaświadczenie dotyczące kosztów utrzymania mieszkania typu czynsz, opłaty za media, telefon, rachunki za zakup ubrań, lekarstw, środków kosmetycznych, zabawek dla dziecka;-inne dokumenty wskazane w treści pozwu

________________________________________________________________________

Objaśnienia:

1 Sądem właściwym rzeczowo do rozpoznania sprawy o podwyższenie alimentów jest sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny i Nieletnich. Sądem właściwym miejscowo jest tu zarówno sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania, jak i sąd pierwszej instancji, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania osoba uprawniona. W tym wypadku wybór sądu należy do powoda. W przypadku mieszkańców Poznania, w zależności od dokładnego miejsca zamieszkania, może być to również Sad Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu albo Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. Wykaz ulic i miejscowości, podlegających pod dany Sąd, można znaleźć na stronach internetowych ww. Sądów.

2Wartość przedmiotu sporu to roczna wartość alimentów będąca iloczynem miesięcznej wartość alimentów pomnożonej przez 12 miesięcy.

Przykładowo : Jeśli żądamy alimentów w kwocie 800 zł , to wartość przedmiotu sporu będzie wynosiła 9.600 zł (12 miesięcy x 800 zł = 9.600 zł)

*Pozew o podwyższenie alimentów jest wolny od opłat.

 

 

 

Czy niniejszy artykuł odpowiedział na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości dotyczące prawa rodzinnego? Jeżeli macie Państwo jeszcze jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu z naszym prawnikiem od spraw rodzinnych: Joanna Jędrzejewska– radca prawny. Poznań- Mickiewicza 18a/3

+48 504 126 688

joanna.jedrzejewska@kacprzak.pl

 

Adwokat Anna Konrady– sprawy rodzinne w okręgu Sądu w Kaliszu ( Jarocin, Gostyń, Pleszew, Ostrów, Krotoszyn)

ul. Tadeusza Kościuszki 17 Jarocin

anna.konrady@kacprzak.pl

+48 575 641 021

 

Joanna Janiak- radca prawny – sprawy rodzinne w Okręgu Sądu w Koninie ( Strzałkowo, Słupca, Golina, Koło, )

joanna.janiak@kacprzak.pl

ul. Henryka Sienkiewicza 2/1 Września

+48 531 335 713

Zostaw swoją myśl na temat “Pozew o podwyższenie alimentów – wzór”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Oceń ten artykuł