Home PagePorady prawnePozew o alimenty – wzór

Pozew o alimenty – wzór

AutorRadca Prawy Bartosz Kowalak- 2022-06-25

Często w wynikach wyszukiwania w Internecie pojawia się zapytanie o wzór pozwu o zapłatę alimentów. Zdajemy sobie sprawę, iż nie każdy z Państwa kto trafia na naszą stronę chce lub może być naszym klientem w sprawie alimentacyjnej, czy w ogóle związanej z prawem rodzinnym. Nie każdy z was jest z Poznania, Kalisza, Konina, czy chociażby Obornik, Szamotuł, Śremu czy Gostynia. Jako Kancelaria prawa rodzinnego ulokowana w Poznaniu ( oddziały w Wrześni i Jarocinie) raczej sprawy rodzinne prowadzimy w Wielkopolsce:  Poznaniu, czy w innych wielkopolskich sądach jak Kalisz, Konin, czy Piła. Co nie znaczy, iż w razie potrzeby nie możemy dojechać do Bydgoszczy, Torunia, Warszawy, Gorzowa czy Wrocławia.

Niemniej jednak zdecydowaliśmy się przedstawić w niniejszym wpisie prosty wzór pozwu o alimenty, który możecie Państwo wykorzystać w swojej sprawie, albo po prostu zapoznać się jak taki pozew wygląda. Wzór ten jest li tylko pewnym schematem, nie zawiera w sobie setek sytuacji faktycznych, kosztów, wydatków, które często musimy opisać pisząc pozew o alimenty.

Od razu musimy jednak dodać, iż każda sprawa jest inna, każda sprawa jest indywidualna. Różne okoliczności zachodzą, różne cele przyświecają innym osobom. 

Dlatego też zachęcamy w każdej sprawie prawnej, nie tylko alimentacyjnej, do konsultacji z prawnikiem. Zwłaszcza, że w sprawach rodzinnych rządzą emocję i naprawę trudno o chłodne spojrzenie na naszą własną sprawę.  W Internecie wiedzy znaleźć można wiele, jednak jedynie wieloletnie doświadczenie pozwala na określenie co w tej internetowej wiedzy jest tylko szumem, a co będzie miało znaczenie w Państwa sprawie o zapłatę alimentów.

Anna Konrady- adwokat od rozwodu, spraw rodzinnych w Kaliszu – Kancelaria w Jarocinie

 

 

 

Poznań, dnia…………………… r.

1Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w Poznaniu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich ul. Młyńska 1a 61-729 Poznań

Powód: imię i nazwisko małoletniego zam. …………………………………PESEL:……………………………..działający przez matkę/ojca…………zam. …………………………………PESEL: ………………………………

Pozwany: imię i nazwisko pozwanego zam. ………………………………………PESEL: …………………………………..

2Wartość przedmiotu sporu: …… zł 

Pozew o alimenty

Działając w imieniu małoletniego powoda …………………………………..,urodzonego w dniu………….. w……………. zastępowanego przez matkę/ojca……………, wnoszę o:

 1. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda renty alimentacyjnej w wysokości …………….. zł miesięcznie, płatnej do rąk matki/ojca małoletniego do dnia ……. każdego miesiąca wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w razie opóźnienia w płatności, począwszy od dnia wniesienia niniejszego powództwa;
 2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zaległych alimentów w kwocie …………… za okres od dnia …………………….. roku do dnia wniesienia niniejszego powództwa wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty;
 3. przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron z ograniczeniem do przesłuchania przedstawiciela ustawowego powoda ……………………….., celem wykazania faktów: kosztów utrzymania małoletniego powoda, sytuacji materialnej, możliwości majątkowych i zarobkowych przedstawicielki ustawowej powoda, kosztów utrzymania matki/ojca małoletniego powoda;
 4. przeprowadzenie dowodu z dokumentów w postaci:
  1. ……………………………., celem wykazania faktu………………………………….;
  2. ………………………….., celem wykazania faktu…………………………………….;
 5. przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność powoda;
 6. wydanie wyroku zaocznego w przypadku niestawiennictwa pozwanego;
 7. nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności;
 8. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

Uzasadnienie

W uzasadnieniu należy opisać i wskazać wszelkie fakty oraz okoliczności sprawy. Należy przede wszystkim wskazać i uzasadnić wysokość alimentów oraz wymienić wszelkie dowody mające istotne znaczenie w sprawie. Obowiązkowo należy przedłożyć odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, ale również rachunki potwierdzające koszty utrzymania dziecka, w tym rachunki za czynsz, koszty ponoszone w związku z zakupem żywności, ubrań i środków kosmetycznych dla dziecka, koszty leczenia dziecka, wyprawkę do szkoły, koszty dojazdów, itp. Można wnieść o przesłuchanie stron, świadków itd.

……..…………………………………………(podpis osoby działającej w imieniu powoda)

Załączniki:- odpis pozwu wraz z załącznikami;- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka;-dokumenty wskazane w treści pozwu, np. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości zarobków za okres 3 miesięcy brutto i netto, rachunki dotyczące kosztów utrzymania mieszkania typu czynsz, telefon ,opłaty za media, rachunki za ubrania, zabawki, lekarstwa dla dziecka itp.

__________________________________________________________________________________________

Objaśnienie:

1Pozew o alimenty składa się do Sądu Rejonowego – Wydział Rodzinny i Nieletnich. Sądem właściwym miejscowo jest Sąd według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, jak i sąd według miejsca zamieszkania strony pozwanej. W tym wypadku wybór sądu należy do powoda. W przypadku mieszkańców Poznania, w zależności od dokładnego miejsca zamieszkania, może być to również Sad Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu albo Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. Wykaz ulic i miejscowości, podlegających pod dany Sąd, można znaleźć na stronach internetowych ww. Sądów.

2Wartość przedmiotu sporu to roczna wartość alimentów będąca iloczynem miesięcznej wartość alimentów pomnożonej przez 12 miesięcy.

Przykładowo : Jeśli żądamy alimentów w kwocie 800 zł , to wartość przedmiotu sporu będzie wynosiła 9.600 zł (12 miesięcy x 800 zł = 9.600 zł)

*Pozew o alimenty jest wolny od opłat.

 

 

 

Czy niniejszy artykuł odpowiedział na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości dotyczące prawa rodzinnego? Jeżeli macie Państwo jeszcze jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu z naszym prawnikiem od spraw rodzinnych: Joanna Jędrzejewska– radca prawny. Poznań- Mickiewicza 18a/3

+48 504 126 688

joanna.jedrzejewska@kacprzak.pl

 

Adwokat Anna Konrady– sprawy rodzinne w okręgu Sądu w Kaliszu ( Jarocin, Gostyń, Pleszew, Ostrów, Krotoszyn)

ul. Tadeusza Kościuszki 17 Jarocin

anna.konrady@kacprzak.pl

+48 575 641 021

 

Joanna Janiak- radca prawny – sprawy rodzinne w Okręgu Sądu w Koninie ( Strzałkowo, Słupca, Golina, Koło, )

joanna.janiak@kacprzak.pl

ul. Henryka Sienkiewicza 2/1 Września

+48 531 335 713

Zostaw swoją myśl na temat “Pozew o alimenty – wzór”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Oceń ten artykuł