Home PagePorady prawnePostępowanie rozwodowe na Ukrainie

Postępowanie rozwodowe na Ukrainie

AutorJoanna Jędrzejewska- 2020-10-08 -
2 Komentarze
Tumisu / Pixabay

W związku z tym, że od kilku lat wielu Ukraińców przyjeżdża do Polski w celu czy to wykonywania pracy, czy też kształcenia się, czy nawet po prostu do rodziny aktualne stają się takie problemy, jak: w jaki sposób zawrzeć małżeństwo między Polakiem, a obywatelem Ukrainy i w dalszej kolejności również, jak takie mieszane małżeństwo może się rozwieść lub też jak ukraińskie małżeństwo mieszkające w Polsce może załatwić formalności rozwodowe.

Są to dość skomplikowane kwestie, dlatego klienci często zgłaszają się do Naszej Kancelarii, by uzyskać informacje na temat związany z takim rozwodem, głównie dlatego, iż współpracuje z nami p. mecenas Iryna Myzyna, która jest adwokatem ukraińskim i zarazem posiada status prawnika zagranicznego w Polsce.

Kwestię rozwodu między obywatelami Ukrainy mieszkający w Polsce i między Polakami i Ukraińcami reguluje umowa międzynarodowa między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych sporządzona w Kijowie z dnia 24 maja 1993r.

Zgodnie z art. 26 powyższej umowy o rozwodzie będzie orzekał organ na Ukrainie w sytuacji, gdy małżonkowie, pomimo tego, że mieszkają w Polsce, oboje są obywatelami Ukrainy lub gdy jeden z małżonków jest Polakiem, a drugi Ukraińcem i oboje mają miejsce zamieszkania na Ukrainie. Może się też zdarzyć tak, że jeden z małżonków jest Polakiem, a drugi Ukraińcem i każdy z nich mieszka w innym kraju – wówczas sprawę będzie mógł rozpoznawać zarówno organ na Ukrainie, jak i w Polsce.

Z uwagi na to warto wiedzieć, jak wygląda postępowanie rozwodowe na Ukrainie, gdyż różni się ono od polskiego.

Przede wszystkim, inaczej niż w Polsce, rozwód na Ukrainie może być stwierdzony przed urzędem stanu cywilnego. Jest to możliwe jednak tylko w określonych przypadkach – na zgodny wniosek obu małżonków, którzy to nie posiadają dzieci. Jest to więc znacznie uproszczona procedura zarezerwowana jedynie dla nieskomplikowanych spraw rozwodowych.

Niezależnie od powyższego, rozwód orzekają również sądy. Postępowanie to jest nieco zbliżone do tego obowiązującego w polskim porządku prawnym, jednak istnieją też różnice.

Z głównych różnic można wymieć to, że małżonek, który wniósł pozew do Sądu może go cofnąć w terminie jednego miesiąca, opłata od pozwu wynosi 40 % obowiązującego na Ukrainie minimum socjalnego, nadto orzeczenie rozwodu nie jest możliwe, gdy kobieta jest w ciąży i w ciągu roku od urodzenia dziecka, za wyjątkiem sytuacji, gdy z aktu urodzenia wynika, iż jest to dziecko innego mężczyzny niż jej małżonek lub też inny małżonek uznał je za swoje albo gdy jeden z małżonków popełnił przestępstwo względem drugiego.

Również na Ukrainie można być reprezentowanym zarówno w postępowaniu sądowym, jak i przed urzędem stanu cywilnego przez adwokata. Jednak z oczywistych względów musi to być adwokat ukraiński. W przypadku więc, gdy jest się Polakiem pozwanym w sprawie o rozwód przed sądem ukraińskim warto skorzystać z pomocy adwokata ukraińskiego, chociażby ze względu na nieznajomość języka, ukraińskiej kultury prawnej i przepisów prawa.

Autor: adwokat ukraiński w Polsce

Rozwód prawo ukraińskie

2 myśli na temat “Postępowanie rozwodowe na Ukrainie”

  • Jan

    A czy małżeństwo ukraińskie, przebywające w Polsce, może rozwieść się w Polsce przez wojnę w sądzie?

    • Radca Prawy Bartosz Kowalak

      Niestety regulacje umowy miedzy Polska a Ukriana na takie czynności nie pozwalaja. Jedynie saąd ukrainski w Ukrainie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Oceń ten artykuł