Home PagePorady prawneObniżenie zasądzonych alimentów – czy to możliwe?

Obniżenie zasądzonych alimentów – czy to możliwe?

AutorRadca Prawy Bartosz Kowalak- 2022-09-13
Radca prawny Joanna Jędrzejewska i radca prawny Joanna Janiak

Obniżenie zasądzonych alimentów – czy to możliwe?

Wielu Klientów zobowiązanych do uiszczania alimentów zastanawia się, czy można ubiegać się o ich zmniejszenie. Już na wstępie możemy odpowiedzieć, że tak, natomiast poniżej postaramy się przybliżyć okoliczności, w jakich jest to możliwe. W tym celu posłużymy się wyrokiem o sygnaturze IV RC 161/14, wydanym przez jeden z poznańskich sądów.

Stan faktyczny

W 2011 r. między stronami orzeczono rozwód z winy pozwanego, jednocześnie powierzając powódce wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dziećmi stron. Sąd zasądził od ojca na rzecz V. C. rentę alimentacyjną w kwocie 3.000 zł miesięcznie, a na rzecz N.C. rentę alimentacyjną w kwocie 2.000 zł miesięcznie, płatne do rąk matki  do dnia 10-go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat począwszy od uprawomocnienia się wyroku.

Po przeprowadzeniu analizy sytuacji życiowej dłużnika alimentacyjnego (ojca dzieci), Sąd ustalił, że na swoje bezpośrednie utrzymanie powód przeznacza 1000 zł miesięcznie. Jednocześnie uznał, że usprawiedliwione koszty utrzymania powoda wynoszą 1800 zł, czyli o 1600 zł więcej niż poprzednio. Co więcej, Sąd uznał, iż – w porównaniu do czasu, w którym pierwotnie orzekano o wysokości alimentów – sytuacja powoda niewątpliwie zmieniła się; zwiększyły się jego usprawiedliwione wydatki o kwotę 1900 zł miesięcznie. Natomiast usprawiedliwione potrzeby dzieci zmniejszyły się o kwotę 500 zł.

Wobec opisanych okoliczności, Sąd Rejonowy w Poznaniu orzekł następująco, że z uwagi na z jednej strony zmniejszone potrzeby małoletnich pozwanych, a z drugiej mniejsze możliwości zarobkowe powoda, Sąd uznał za zasadne obniżenie alimentów, na rzecz V. C. z kwoty 3.000 zł do kwoty 2.200 zł miesięcznie, na rzecz N. C. z kwoty 2000 zł do kwoty 1.600 zł miesięcznie i na rzecz A. C. z kwoty 1.500 do kwoty po 1.100 zł miesięcznie.

Wnioski

Jak zauważyć można na przykładzie powyższej sprawy, możliwe jest obniżenie wysokości renty alimentacyjnej na wniosek dłużnika alimentacyjnego. Sąd może zmienić wysokość świadczenia, gdy jest to uzasadnione zmianą stosunków stanowiących podstawę ustalenia renty alimentacyjnej w dotychczasowej wysokości.

Aby obniżyć wysokość renty alimentacyjnej należy więc udowodnić przed sądem, że możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do ich płacenia pogorszyły się. Możliwość zmniejszenia kwoty należnej z tytułu renty alimentacyjnej istnieje również w przypadku zmniejszenia zakresu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego/uprawnionych; co ciekawe, tak też było w wyżej opisanej sprawie, w której poznański sąd uznał, iż dzieci uczęszczają na zbyt dużą ilość zajęć dodatkowych, co „hamuje ich rozwój, a ponadto jest kosztowne”. Jako, że zmniejszeniu uległ zakres usprawiedliwionych potrzeb dzieci, podobnie jak i możliwości zarobkowe ich ojca – dłużnika alimentacyjnego, poznański Sąd orzekł o zmniejszeniu kwoty renty alimentacyjnej.

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego na terenie Poznania, Jarocina, Wrześni i okolic zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy – wszystkie dane w zakładce Kontakt.

Zostaw swoją myśl na temat “Obniżenie zasądzonych alimentów – czy to możliwe?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Oceń ten artykuł