Home PagePorady prawneMiejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie

Miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie

AutorRadca Prawy Bartosz Kowalak- 2022-09-13

 

Miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie

Gdzie powinno mieszkać dziecko po rozstaniu rodziców? Jakie czynniki o tym decydują? Odpowiedzi na te oraz inne pytania, z zakresu miejsca zamieszkania dziecka w sytuacji rozwodu rodziców, znajdą Państwo w dzisiejszym artykule. Zapraszamy do lektury.

W praktyce największy wpływ na miejsce zamieszkania dziecka ma orzeczenie sądu o władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.. Jeżeli jednemu z rodziców przysługuje wyłączna władza rodzicielska (drugi rodzic został jej pozbawiony), to naturalnie, miejscem zamieszkania dziecka będzie miejsce zamieszkania rodzica sprawującego władzę. Wynika to wprost z przepisu § 1. art. 26 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Co jednak, jeżeli władza rodzicielska przysługuje w równym stopniu każdej ze stron? Odpowiedź znajduje się w § 2. ww. przepisu, który stanowi, że jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

Warto jednak wiedzieć, iż dziecko nie może mieć dwóch miejsc zamieszkania – sąd orzeknie tylko o jednym miejscu zamieszkania. Wskazać należy, iż za miejsce zamieszkania uznaje się konkretną miejscowość, a nie adres. W przypadku, gdy władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu stronom, miejsce zamieszkania dziecka będzie miejscem zamieszkania rodzica, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli strony nie mogą porozumieć się w zakresie miejsca zamieszkania i/lub miejsca pobytu, rozstrzygnięcie to leży w kompetencjach sądu opiekuńczego.

Celem podania przykładu posłużymy się wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu w sprawie o sygnaturze XII C 2117/16. W wyroku tym wskazano, iż sąd powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem obojgu rodzicom ustalając, że miejscem zamieszkania syna będzie każdorazowe miejsce zamieszkania matki.

W związku z powyższą decyzją, w wyroku tym orzeczono również o kontaktach ojca z dzieckiem, oraz kosztach utrzymania i wychowania syna.

Innym przykładem może być sprawa o sygnaturze I N 67/15, prowadzona przed Sądem Rejonowym w Poznaniu, w której orzeczono, że miejscem zamieszkania małoletniej córki stron będzie każdorazowe miejsce zamieszkania jej ojca.

Należy pamiętać, iż nawet w przypadku wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia w zakresie miejsca zamieszkania dziecka, możliwa jest jego zmiana – wynika to z art. 577 Kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli okoliczności oraz stan faktyczny ulegną zmianie, a wcześniejsze orzeczenie godzić będzie w dobro dziecka, sąd opiekuńczy może wspomniane orzeczenie zmienić.

Doceń i poleć nas

Zostaw swoją myśl na temat “Miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Oceń ten artykuł