Home PagePorady prawneKontakty z dzieckiem w obecności psychologa

Kontakty z dzieckiem w obecności psychologa

AutorRadca Prawy Bartosz Kowalak- 2022-09-17

Kontakty z dzieckiem w obecności psychologa

Zdarza się, że rodzice małoletnich dzieci pomimo ustalonych przez Sąd kontaktów nie potrafią lub nie chcą orzeczenia sądowego realizować. Niekiedy strona, z którą dziecko mieszka na co dzień, celowo utrudnia drugiemu rodzicowi wykonywanie kontaktów, jednocześnie alienując dziecko. Co można zrobić, aby temu zapobiec? Czy można zmienić ustalony przez sąd sposób wykonywania kontaktów? Zapraszamy do lektury dzisiejszego artykułu, w którym znajdą Państwo odpowiedzi na powyższe pytania.

Stan prawny

W pierwszej kolejności warto sięgnąć do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z art. 113 § 1 niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kodeks ten określa, że kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Z przepisu art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dowiadujemy się również, że sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka.

 

Pomimo wspomnianego wyżej stanu prawnego, w praktyce niekiedy rodzice nie stosują się do harmonogramu spotkań ustalonego przez sąd. Bywa też, że jedna ze nastawia dziecko przeciwko drugiemu rodzicowi, jednocześnie utrudniając tworzenie zdrowej relacji między członkami rodziny.

Tak też było w sprawie o sygnaturze III Nsm 130/18, której krótka analiza znajduje się poniżej.

Strony postępowania  są rodzicami małoletniego M. K.  Są po rozwodzie, nie mieszkają razem. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi ustalone zostały kontakty J. K. z małoletnim synem M. K. w następujący sposób: ojciec ma prawo widywać małoletniego syna w swoim miejscu zamieszkania w każdą II i IV sobotę miesiąca, w każdą I i III niedzielę miesiąca, w pierwszy dzień (…) Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy w latach nieparzystych, w każdy drugi dzień (…) Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy w latach parzystych, przy czym wszystkie wizyty będą trwały od godziny 11.00 do godziny 18.00, ojciec jest zobowiązany do każdorazowego odbierania dziecka, a następnie do jego odprowadzania po skończonej wizycie do miejsca zamieszkania matki. Ojciec konsekwentnie dąży do spotkań z synem, w każdy z ustalonych terminów stawia się w miejscu zamieszkania byłej żony, by widzieć się z dzieckiem. Matka dziecka wraz ze swoimi rodzicami zniechęcają małoletniego do spotkań z ojcem,  wyśmiewając go, przez co małoletni zaprzestał wizyt w miejscu zamieszkania ojca. Jest niechętny spotkaniom z ojcem. Ojciec odwiedza chłopca zgodnie z harmonogramem ustalonym w wyroku rozwodowym. Spotkania są krótkie, gdyż dziecko nie chce rozmawiać z ojcem, a na starania rodzica reaguje obojętnością i niechęcią. Po przeanalizowaniu stanu faktycznego oraz zebraniu dowodów w postaci opinii biegłych psychologów, Sąd uznał, że matka dziecka wraz ze swoimi rodzicami celowo zniechęcają małoletniego do spotkań z ojcem. Ustalono, że ojciec podejmuje liczne próby nawiązania relacji z synem i stawia się na wszystkie spotkania z dzieckiem. Na wniosek ojca dziecka, Sąd zmienił ustalone w wyroku rozwodowym kontakty na kontakty odbywane bez udziału matki dziecka, z udziałem psychologa, w miejscu i w godzinach wskazanych przez psychologa, do współpracy z którym sąd zobowiązał ojca na jego koszt. Jednocześnie Sąd zobowiązał matkę małoletniego do zawożenia dziecka na te spotkania i odbierania po zakończonym spotkaniu.

Mając na uwadze fakt, iż więzi uczuciowe i relacje dziecka z ojcem w powyższej sprawie były całkowicie zakłócone, praca z psychologiem wydała się jedynym słusznym rozwiązaniem i pozwoliła na uregulowanie i poprawę kontaktów między ojcem, a synem.

Jeżeli znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji, warto przemyśleć takowe rozwiązanie i zasięgnąć porady prawnej.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy – wszystkie dane w zakładce Kontakt.

Zostaw swoją myśl na temat “Kontakty z dzieckiem w obecności psychologa”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Oceń ten artykuł