Home PagePorady prawneKiedy sąd orzeknie rozwód?

Kiedy sąd orzeknie rozwód?

AutorJoanna Jędrzejewska- 2021-04-26

Polskie prawo przewiduje, że sąd orzeknie rozwód, jeżeli nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Dla osoby, która nie ma zbyt wiele do czynienia z prawem, takie pojęcie może okazać się niejasne. Nic więc dziwnego, że osoby zamierzające wziąć rozwód, które zgłaszają się do Naszej Kancelarii w Poznaniu, pytają, kiedy sąd będzie mógł orzec rozwód, a kiedy powództwo będzie oddalone.

Przez zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego rozumie się zerwanie wszelkich więzi między małżonkami. Musi więc dojść do sytuacji, kiedy małżonków nie łączy już ani więź duchowa – nie rozmawiają ze sobą, nie wspierają się, nie dzielą się swoimi problemami, nie spędzają ze sobą czasu, ani wieź cielesna – nie współżyją ze sobą, ani też wieź gospodarcza – każdy samodzielnie dysponuje zarobionymi przez siebie pieniędzmi. W zasadzie można więc powiedzieć, że małżonkowie stają się dla siebie obcymi ludźmi. Trzeba jednak pamiętać, że taki stan nie może być jedynie przejściowy, na przykład na skutek chwilowego kryzysu, ale musi być trwały.

Sąd orzekając o rozwodzie ma również na uwadze to, czy rozstrzygnięcie takie nie jest niedopuszczalne. Istnieją bowiem przypadki, w których nie można orzec rozwodu.

Pierwszą taką przesłanką jest sytuacja, gdy na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci. Również jest to dość ogólne pojęcie. To, czy dzieci nie ucierpią w związku z rozwodem trzeba analizować indywidualnie, gdyż każdy przypadek jest inny. Wielokrotnie rozwód jest lepszym rozwiązaniem również dla dzieci. Nie sposób uznać, aby zgodne z dobrem dziecka było dalsze pozostawanie w związku dwóch osób, które są dla siebie obcymi ludźmi, ciągle się kłócą, czy zdradzą lub też gdy jeden z małżonków jest alkoholikiem. Niepowiedziane więc, że gdy małżonkowie mają małe dzieci, to nie otrzymają rozwodu. Statystyki spraw rozwodowych w Sądzie Okręgowym w Poznaniu pokazują, że powództwa o rozwód są oddalane bardzo rzadko – w 2018r. powództwo w takich sprawach oddalono zaledwie 28 razy, podczas gdy spraw rozwodowych było rozpoznawanych ogółem 5.668.

Rozwód nie może być orzeczony również, gdy rozwodu żąda osoba wyłącznie winna rozkładu pożycia małżeńskiego. Przykładowo nie może więc żądać rozwodu osoba, która zdradzała współmałżonka w sytuacji, gdy on był przykładnym mężem, czy żoną.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje, że orzeczenie rozwodu nie jest również dopuszczalne, gdy jest on sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Jest to zwrot niedookreślony, który również może budzić wątpliwości. Należy przez to rozumieć normy moralne lub obyczajowe. Każdorazowo więc należy zastanowić się, czy w danej sytuacji zachowanie osoby, chcącej się rozwieść, nie narusza takich zasad. Z orzeczeń sądów wynika, że rozwód może być sprzeczny z zasadami współżycia społecznego przykładowo, gdy jeden z małżonków jest nieuleczalnie chory i wymaga opieki i pomocy współmałżonka (sytuacja taka nie zachodzi jednak w przypadku choroby psychicznej).

Widać więc, że zarówno przesłanki rozwodu, jak i sytuacje, gdy nie jest on dopuszczalny zostały określone przez prawo w sposób dość mało precyzyjny, dlatego każdorazowo trzeba analizować, czy zachodzą w danym przypadku. Przydatna może więc okazać się w tym zakresie pomoc prawnika.

Autor: Prawnik od rozwodu .pl

Rozwód Poznań

 

Dziękujemy za zapoznanie się z artykułem napisanym przez prawników z naszej Kancelarii rozwodowej w Poznaniu. Zachęcamy do lektury innych naszych porad dotyczących rozwodu.

Z wyrazami szacunku Kancelaria Rozwodowa w Poznaniu

Mickiewicza 18a/3 Poznań

+48 504 126 688

joanna.jedrzejewska@kacprzak.pl

Zostaw swoją myśl na temat “Kiedy sąd orzeknie rozwód?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Oceń ten artykuł