Home PagePorady prawneKiedy Sąd może zasądzić alimenty na byłego współmałżonka?

Kiedy Sąd może zasądzić alimenty na byłego współmałżonka?

AutorRadca Prawy Bartosz Kowalak- 2020-04-30
Anna Konrady- adwokat w Jarocinie -Rozwód Jarocin i Kalisz

Często zdarza się, że współmałżonkowie, pomimo tego, że nie są szczęśliwi w małżeństwie i nic już ich nie łączy, nie decydują się na rozwód, ponieważ boją się o swoją sytuację finansową po rozwodzie. Oczywiste jest, że łatwiej jest się utrzymać, gdy ma się do dyspozycji dochody dwóch osób, a nie tylko jednej.

W związku z tym warto wiedzieć, że w wyroku rozwodowym sąd może orzec również o alimentach, które jeden z małżonków będzie zobowiązany płacić na rzecz drugiego. Możliwe jest również wniesienia pozwu o takie alimenty po wydaniu przez sąd wyroku rozwodowego. Co prawda analizując statystyki Sądu Okręgowego w Poznaniu w sprawach o rozwód stwierdzić należy, iż tego typu spraw jest relatywnie mało, a w przeważającej części mieszkańcy Poznania rozwodzą się bez orzekania winy.

Kwestia możliwości dochodzenia takich alimentów została uregulowana w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Po pierwsze, jest to możliwe, gdy roszczenia takiego dochodzi małżonek, który nie został uznany wyłącznie winnym rozkładu pożycia małżeńskiego i jednocześnie znajduje się w niedostatku. Jako niedostatek rozumie się sytuację, gdy rozwiedziony małżonek nie jest w stanie własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb w całości lub części.

Po drugie, świadczenie takie jest również możliwe, gdy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego i rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego.

W związku z tym istotna jest kwestia orzeczenia o winie. O ile rozwód bez orzekania winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego jest znacznie szybszy i mniej stresujący, o tyle orzeczenie to jest bardzo istotne z punktu widzenia możliwości ubiegania się o alimenty. Dlatego też jeżeli komuś zależy na alimentach, a nie ponosi winy za rozpad małżeństwa, jako prawnicy doradzamy, by wnosił o orzeczenie, iż rozwód nastąpił z wyłącznej winy drugiego ze współmałżonków. To otwiera drogę do dochodzenia alimentów już z uwagi na sam fakt, że rozwód spowodował istotne pogorszenie sytuacji materialnej. Taka sytuacja często może mieć miejsce, gdyż po rozwodzie dana osoba jest zmuszona utrzymywać się tylko ze swojego wynagrodzenia i jednocześnie nadal ponosi koszty mieszkania, czy utrzymania dzieci. Niejednokrotnie jest również tak, że jedna osoba nie pracuje i zajmuje się prowadzeniem gospodarstwa domowego i nie mając doświadczenia zawodowego trudno jest jej odnaleźć się na rynku pracy, więc po rozwodzie, aby mieć środki utrzymania musi korzystać z alimentów drugiego małżonka.

W przypadku, gdy mamy do czynienia z niedostatkiem jednego z małżonków, ustalając wysokość takich alimentów sąd bierze pod uwagę usprawiedliwione potrzeby uprawnionego i możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Sąd każdorazowo analizuje więc, czy potrzeby, na które powołuje się uprawniony są usprawiedliwione (za usprawiedliwione potrzeby uważa się zazwyczaj głównie koszt jedzenia, biorąc pod uwagę ceny żywności, leków, wizyt u lekarzy, ubrań, kosmetyków, środków czystości, utrzymania mieszkania itp.). W zakresie możliwości zarobkowych to istotne jest nie tylko to, ile rzeczywiście zarabia zobowiązany, ale to ile jest w stanie zarobić pracując w swoim zawodzie i jaki ma rzeczywisty majątek (nieruchomości, samochód itp.).

W kwestii alimentów zasądzanych w razie pogorszenia sytuacji materialnej rozwiedzionego małżonka w związku z rozwodem, sąd porównuje, na jakim poziomie żyła dana osoba przed rozwodem, a na jakim żyje po rozwiązaniu małżeństwa. Takie alimenty nie mają stanowić odszkodowania i nie zmierzają do wyrównania poziomu życia obu małżonków, ale mają realizować prawo niewinnego małżonka do bardziej dostatniego życia i zaspakajania usprawiedliwionych potrzeb. Istotne znaczenia mają tutaj zasady współżycia społecznego, które są określeniem dość ogólnym, sam fakt, że ustawodawca wskazuje, iż sąd może zasądzić takie alimenty nie oznacza, że ma w tym zakresie dowolność. Jeżeli bowiem zostaną spełnione przesłanki, alimenty takie powinny być zasądzone.

Warto więc starać się o takie alimenty, gdyż mogą one stanowić znaczną pomoc finansową.

Więcej na temat spraw rodzinnych, o zapłatę alimentów ich prowadzenia, roli adwokata rodzinnego znajdziecie Państwo w innych wpisach na naszym blogu.

Zapraszamy: Kancelaria prawa rodzinnego w Poznaniu

 

Prawnik od rozwodu w Poznaniu, ul. Adama Mickiewicza 18a/3 Poznań

+48 504 126 688

joanna.jedrzejewska@prawnikpoznanski.pl

 

Adwokat od rozwodu w Kaliszu 

Kancelaria w Jarocinie

ul. Tadeusza Kościuszki 17

Jarocin

Prawnik od rozwodu w Poznaniu, ul. Adama Mickiewicza 18a/3 Poznań

+48 575 641 021

kancelariajarocin@prawnikpoznanski.pl

Zostaw swoją myśl na temat “Kiedy Sąd może zasądzić alimenty na byłego współmałżonka?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Oceń ten artykuł