Home PagePorady prawneJak wygląda proces o rozwód?

Jak wygląda proces o rozwód?

AutorJoanna Jędrzejewska- 2021-05-02
Anna Konrady- adwokat od rozwodu w Kaliszu – Kancelaria w Jarocinie

Każdy, kto rozważa rozwód, zastanawia się nad tym, jak wygląda proces sądowy w sprawie rozwodowej. Duża część społeczeństwa nigdy nie miała do czynienia z sądami – nigdy nie była uczestnikiem w żadnym postępowania sądowym i zupełnie nie wie, jak to wygląda – jakie pisma wnosić do sądu, w jakim terminie, jak wygląda rozprawa i czy trzeba się na niej pojawić.

Jako prawnicy rozwodowi z dużym doświadczeniem procesowym możemy zobrazować jak wygląda takie postępowanie.

Proces o rozwód, podobnie, jak każdy inny wszczynany jest na skutek wniesienia pozwu. Sąd po doręczeniu pozwu bada go pod względem formalnym – sprawdza, czy nie ma jakiś braków, które uniemożliwiałyby nadanie sprawie dalszego biegu. Przykładowo takim brakiem może być nieuiszczenie opłaty sądowej, niewskazania numeru PESEL, czy adresu zamieszkania pozwanego.

Jeżeli Sąd braki takie zauważy – wzywa do ich uzupełnienia w określonym terminie. Uzupełnienie ich we wskazanym terminie skutkuje nadaniem sprawie dalszego biegu, a nieuzupełnienie zwrotem pozwu.

Następnie, Sąd wysyła do pozwanego odpis pozwu wraz z załącznikami, zobowiązując go do zajęcia stanowiska w odpowiedzi na pozew. W odpowiedzi na pozew pozwany wskazuje swoje wnioski i twierdzenia.

Jeżeli pozwany nie ma swojego pełnomocnika to odpis odpowiedzi na pozew wraz z załącznikami wysyła do Sądu, który to doręcza go stronie powodowej. W przypadku, gdy zarówno powód, jak i pozwany mają swoich adwokatów lub radców prawnych, pełnomocnik pozwanego wysyła jeden odpis odpowiedzi na pozew do sądu, a drugi do prawnika strony przeciwnej.

Może też zdarzyć się tak, że pozwany, pomimo tego, że pozew zostanie mu prawidłowo doręczony, nie napisze odpowiedzi na pozew – wówczas, jeżeli nie pojawi się również na rozprawie lub mimo stawiennictwa na niej nie weźmie w niej udziału – Sąd może wydać wyrok zaoczny. Wówczas sprawa może się skończyć na pierwszym posiedzeniu Sądu wyrokiem w całości uwzględniającym powództwo.

Po wymianie pism procesowych czas na rozprawę. Na pierwszej rozprawie Sąd zazwyczaj pyta strony o ich aktualne stanowisko w sprawie, niekiedy nakłania do ugody, może również przeprowadzić dowód z przesłuchania stron procesu.

Następnie, jeżeli jest taka potrzeba, przeprowadzane są kolejne rozprawy, na których są przeprowadza dowody, głównie zeznania świadków. Sąd może również zlecić biegłemu sporządzenie opinii lub wystąpić do różnych instytucji z zapytaniami (np. do urzędu pracy, czy urzędu skarbowego).

Gdy materiał dowody jest kompletny, Sąd wydaje wyrok, ogłaszając ustne motywy rozstrzygnięcia.

Od wyroku przysługuje apelacja do sądu wyższej instancji – sądu apelacyjnego.

Na każdym etapie postępowania można skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego, może on pełnomocnikiem strony od samego początku lub zgłosić swój udział na późniejszym etapie sprawy.

Autor: Prawnik od rozwodu .pl

Sprawy rozwodowe i rodzinne w Poznaniu

 

Miło nam, że znaleźliście Państwo czas na lekturę naszego artykułu dotyczącego tematyki rozwodowej. Polecamy też inne nasze publikacje dotyczące rozwodu i prawa rodzinnego.

Prawnik rozwodowy Joanna Jędrzejewska ul. Mickiewicza 18a/3 w Poznaniu

+48 504 126 688

joanna.jedrzejewska@prawnikpoznanski.pl

 

Prawnik od rozwodu w Kaliszu ( Kancelaria w Jarocinie, Krotoszyn, Gostyń, Pleszew, Ostrów)

Adwokat Anna Konrady

Ul. Tadeusza Kościuszki 17

Jarocin

+48 575 641 021 kancelariajarocin@prawnikpoznanski.pl

Zostaw swoją myśl na temat “Jak wygląda proces o rozwód?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Oceń ten artykuł