Home PagePorady prawneJak się rozwieść?

Jak się rozwieść?

AutorRadca Prawy Bartosz Kowalak- 2022-09-13

Jak się rozwieść?

Poniżej zebraliśmy dla Państwa kilka praktycznych porad i wskazówek, które umożliwią zrozumienie procesu rozwodowego oraz możliwie najłagodniejsze przejście przez ten proces.

 

  • POZEW

W pierwszej kolejności należy złożyć pozew do sądu. Pozew musi zawierać oznaczenie właściwego sądu i  dane małżonków (imię, nazwisko, adres, pesel). Do pozwu należy załączyć oryginał aktu zawarcia małżeństwa oraz – w przypadku posiadania małoletniego dziecka  – odpis aktu urodzenia. Od pozwu należy uiścić opłatę sądową w wysokości 600 zł. Pozew powinien zostać złożony w dwóch egzemplarzach – jeden dla małżonka, drugi dla właściwego sądu.

  • WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

Pozew należy wnieść do właściwego sądu – co to oznacza? Właściwość sądu wynika z ostatniego miejsca zamieszkania stron – jeżeli strony mieszkają w Poznaniu, pozew należy złożyć do Sądu Okręgowego w Poznaniu.

  • ODPOWIEDŹ NA POZEW

Strona pozwana ma prawo do odpowiedzi na pozew – termin na jej złożenie wynosi niemniej dwa tygodnie. W odpowiedzi na pozew pozwany może ustosunkować się do treści pozwu – zwłaszcza w kwestiach takich jak wina w rozpadzie małżeństwa, opieka nad dziećmi czy wysokość alimentów.

  • ROZPRAWA

Podczas pierwszej rozprawy sąd bada czy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego i ewentualnie jakie są tego przyczyny, kwestię podziału opieki nad dzieckiem/dziećmi oraz kwestię alimentów. Pierwsza rozprawa pełni dla sądu funkcję informacyjną – głównie służy poznaniu stanowisk stron.

  • DOWODY W SPRAWIE

Niezależnie od tego, czy rozwód ma się odbyć bez orzekania o winie, czy też z orzeczeniem o winie jednej ze stron, sąd musi przeprowadzić dowód z przesłuchania stron. W przypadku małoletnich dzieci, sąd przeprowadza również dowód z opinii biegłych sądowych – po to, by zdecydować o tym, której ze stron należy powierzyć opiekę nad dzieckiem. Opinia biegłych w tym zakresie nie jest wymagana jeśli strony są zgodne co do podziału opieki nad dzieckiem. Wśród pozostałych dowodów w sprawach rozwodowych wymienić można przesłuchanie świadków, dokumenty, zdjęcia.

  • ORZECZENIE ROZWODU. APELACJA.

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd orzeka o rozwiązaniu małżeństwa. Strony mogą wnieść o uzasadnienie wyroku w terminie 7 dni od jego wydania. Po otrzymaniu wspomnianego uzasadnienia, w ciągu 14 dni strony mogą wnieść odwołanie – apelację – od wydanego wyroku.

 

Jako radcom prawnym i adwokatom nie raz przyszło nam reprezentować Klientów w sprawach o rozwód. Jeżeli potrzebują Państwo wykwalifikowanego reprezentanta lub porady w sprawie rozwodu – zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią mającą siedzibę przy ul. Mickiewicza 18a/3 w Poznaniu lub pod nr tel: +48 61 2224963.

Doceń i poleć nas

Zostaw swoją myśl na temat “Jak się rozwieść?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Oceń ten artykuł