Home PagePorady prawneJak często dochodzi do unieważnienia małżeństwa? Analiza na podstawie statystyk Sądu Okręgowego w Poznaniu za 2018 rok.

Jak często dochodzi do unieważnienia małżeństwa? Analiza na podstawie statystyk Sądu Okręgowego w Poznaniu za 2018 rok.

AutorJoanna Jędrzejewska- 2020-05-28
Joanna Jedrzejewska- poznańska prawniczka specjalizująca się w rozwodach i prawie rodzinnym

Najczęstszym sposobem zakończenia małżeństwa jest rozwód, jednak warto wiedzieć, że nie jedynym. Możliwe jest bowiem również unieważnienie związku małżeńskiego. Liczba spraw, w których Sąd Okręgowy w Poznaniu orzekł o rozwodzie jest oczywiście znacznie wyższa niż liczba spraw, w których Sąd za zasadne uznał unieważnienie małżeństwa, jednak i to czasem się zdarza.

Każdy prawnik z Poznania powie, że unieważnienie małżeństwa nie jest łatwe. Unieważnienie małżeństwa może bowiem nastąpić w ściśle określonych przypadkach, o których stanowi art. 15 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jest to możliwe wtedy gdy oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli, pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony, pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej albo jeżeli z okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste. Jednocześnie takiego unieważnienia może żądać tylko małżonek, który złożył oświadczenie dotknięte wadą. Dodatkowo, ustawodawca przewidział, że z żądaniem takim można wystąpić po upływie sześciu miesięcy od ustania stanu wyłączającego świadome wyrażenie woli, od wykrycia błędu lub ustania obawy wywołanej groźbą i w każdym wypadku po upływie lat trzech od zawarcia małżeństwa.

Takie sytuacje jak powyżej zdarzają się niezwykle rzadko zarówno w Poznaniu, jak i w całej Polsce. Dlatego zarówno poznańscy adwokaci i radcy prawni, jak i Sąd Okręgowy w Poznaniu niezbyt często spotykają się z unieważnieniem małżeństwa. Jak wynika ze statystyk Sądu Okręgowego w Poznaniu takich spraw w 2018r. było zaledwie 10. 5 takich spraw pozostało z poprzedniego roku, 5 nowych wpłynęło natomiast w 2018r. Jednocześnie, jedynie dwie takie sprawy się zakończyły w 2018 r. i powództwa te nie zostały ani uwzględnione, ani oddalone, Sąd zwrócił natomiast wniesiony przez stronę pozew. Pozostałe sprawy pozostały do rozpoznania w następnym roku. Widać więc, że unieważnienie małżeństwa należy do rzadkości.

 

Jeżeli po przeczytaniu niniejszego artykułu macie Państwo dalsze pytania dotyczące rozwodu, to zapraszam do kontaktu z naszą Kancelarią prawną zajmująca się rozwodami w Poznaniu: Joanna Jędrzejewska – Rozwód Poznań- Mickiewicza 18a/3 Poznań

+48 504 126 688

joanna.jedrzejewska@prawnikpoznanski.pl

Zostaw swoją myśl na temat “Jak często dochodzi do unieważnienia małżeństwa? Analiza na podstawie statystyk Sądu Okręgowego w Poznaniu za 2018 rok.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Oceń ten artykuł