Home PagePorady prawneIle kosztuje rozwód w Poznaniu?

Ile kosztuje rozwód w Poznaniu?

Joanna Jędrzejewska -prawnik od rozwodu i prawa rodzinnego w Poznaniu.

 

Podjęcie decyzji o rozwodzie nie jest łatwe. Jednak gdy klamka już zapadnie i jesteśmy przekonani co do tego, że chcemy rozwiązać nasze małżeństwo, trzeba się zainteresować praktycznymi kwestiami, między innymi tym, ile kosztuje rozwód.

Chcąc wnieść powództwo do Sądu Okręgowego w Poznaniu ( ten Sąd jest wyłącznie właściwy dla orzekania rozwodu dla mieszkańców Poznania) zazwyczaj musimy uiścić określoną kwotę, choć oczywiście są sprawy, w których nie jest to wymagane, chociażby w przypadku pozwu o alimenty, czy powództwa pracownika przeciwko pracodawcy. W przypadku rozwodu zwolnienie od opłaty nie obowiązuje. Każdy, kto jest zainteresowany rozwiązaniem swojego małżeństwa, jest zobowiązany ponieść opłatę sądową w wysokości 600 zł. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach można jednak wnieść o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych. Zwolnienie takie może przysługiwać osobie, która nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i swojej rodziny. Oznacza to, że taka osoba musi zarabiać mniej więcej tyle, by starczało jej na utrzymanie swoje i rodziny. Każda nadwyżka może być potraktowana jako kwota, którą można przeznaczyć na opłatę sądową. W celu wykazania tego, w jakiej sytuacji materialnej się znajduje, trzeba wypełnić formularz – oświadczenie o stanie majątkowym. Trzeba pamiętać, aby w rubryce zobowiązania i stałe wydatki wpisać, jak najwięcej – nie tylko kwotę kredytu, rachunków za media, czy telefon, ale również koszty takie, jak jedzenie, środki czystości, leki, ubrania, kosmetyki itp. Można więc wnieść do Sądu pozew o rozwód, w którym zawrze się wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w całości, ewentualnie w części i załączyć do niego powyższe oświadczenie. Wówczas do Sądu należy decyzja, czy taką osobę zwolnić od tych kosztów, czy nie. W przypadku zwolnienia od ponoszenia kosztów sądowych nie trzeba uiszczać zarówno opłaty sądowej za wniesienie pozwu, jak i później opłat za opinię biegłego, czy stawiennictwo świadków.

W przypadku braku zwolnienia od tych kosztów, konieczne jest zapłacenie kwoty 600 zł. Można ona być przelana na konto właściwego sądu, które można znaleźć na stronie internetowej albo kupić znaczek sądowy o wartości 600 zł – albo przez Internet albo w kasie sądu. Potwierdzenie uiszczenia opłaty lub znaczek sądowy trzeba koniecznie załączyć do pozwu, nie wystarczy sam fakt, że ją ponieśliśmy. W przypadku robienia przelewu w tytule najlepiej wskazać, iż jest to opłata za pozew rozwodowy i strony postępowania.

Taką wysokość opłaty za pozew rozwodowy przewiduje ustawa o kosztach sądowych. Jest więc to opłata stała, a nie proporcjonalna, jak w przypadku spraw o zapłatę.

Co, jeśli nie opłaci się pozwu o rozwód? Można oczywiście wnieść do sądu pozew, bez załączania opłaty sądowej. Jednak trzeba się liczyć z tym, że jeżeli występujemy bez profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego lub adwokata) zostaniemy wezwani do uzupełnienia braków formalnych pozwu poprzez przedłożenie potwierdzenia uiszczenia opłaty sądowej. Brak taki trzeba uzupełnić w ciągu 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli zrobimy to we właściwym terminie, Sąd nada sprawie dalszy bieg. Jeżeli nie, Sąd zwróci nam pozew i sprawy nie będzie rozpoznawał.

Opłata jest więc bardzo istotna.

Oprócz konieczności uiszczenia opłaty sądowej, w przypadku, gdy jesteśmy reprezentowani przez adwokata – konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł. Opłatę taką wpłaca się na rachunek bankowy urzędu miasta, w którym znajduje się sąd.

Oprócz powyższych opłat, w toku postępowania sądowego mogą powstać koszty stawiennictwa świadków lub sporządzenia opinii przez biegłego. Oczywiści nie w każdej sprawie rozwodowej one powstaną. Opinia biegłego może okazać się konieczna na przykład wtedy, gdy sąd będzie rozpoznawał roszczenie o podział majątku wspólnego małżonków.

W związku z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego z 2019r. konieczne jest również opłacenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia. Opłata ta wynosi 100 zł. Jeżeli więc będziemy chcieli poznać motywy wyroku sądowego lub planujemy wnieść apelację musimy pamiętać o opłacie.

Oprócz kosztów sądowych, w przypadku, gdy jest się zainteresowanym skorzystaniem z pomocy adwokata lub radcy prawnego trzeba się również liczyć z koniecznością uiszczenia jego wynagrodzenia. Wynagrodzenie to będzie różne w zależności od kancelarii, z której się skorzysta, a także stopnia skomplikowania sprawy.

 

 

 

Czy niniejszy artykuł odpowiedział na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości dotyczące rozwodu? Jezeli macie Państwo jeszcze jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu z naszym prawnikiem od rozwodów: Joanna Jędrzejewska- radca prawny. Poznań- Mickiewicza 18a/3

+48 504 126 688

joanna.jedrzejewska@prawnikpoznanski.pl

 

Autor: Prawnik od rozwodu .pl

Kancelaria prawa rodzinnego w Poznaniu

Zostaw swoją myśl na temat “Ile kosztuje rozwód w Poznaniu?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Oceń ten artykuł