Home PagePorady prawneCzy w przypadku rozwodu Sąd orzeka o podziale majątku wspólnego?

Czy w przypadku rozwodu Sąd orzeka o podziale majątku wspólnego?

AutorRadca Prawy Bartosz Kowalak- 2020-04-07
Joanna Jędrzejewska- poznańska prawniczka specjalizująca się w sprawach o rozwód i w prawie rodzinnym

 

Co do zasady, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa, chyba że małżonkowie zdecydują się na rozdzielność majątkową.

Wspólność ta obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub jednego z nich. Do majątku tego należą w szczególności dochody małżonków (wynagrodzenia za pracę, dochody z działalności gospodarczej itp.) i dochodu z majątku wspólnego. Zalicza się do niego również przedmioty zwykłego urządzenia domowego nawet wtedy, gdy zostały nabyte w drodze dziedziczenia, czy darowizny, chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej.

Do majątku osobistego należą z kolei przedmioty nabyte przez współmałżonków przed zawarciem związku małżeńskiego, przedmioty nabyte w drodze dziedziczenia lub darowizny, chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej, przedmioty służące zaspakajaniu osobistych potrzeb tylko jednego z małżonków, prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę – nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość; wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków, przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków, prawa autorskie i prawa pokrewne,  prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy; przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Wspólność majątkowa ustaje automatycznie po rozwodzie. O podziale majątku sąd może orzec w wyroku rozwodowym, jeżeli wniosły o to strony i nie spowoduje to nadmiernego przedłużenia postępowania rozwodowego. Można również złożyć wniosek o podział majątku wspólnego małżonków już po rozwiązaniu małżeństwa.

Zasadniczo po podziale majątku małżonkowie powinni mieć równe udziały w majątku wspólnym. Często jednak zdarzają się wyjątki od tej zasady. Możliwe jest bowiem domaganie się nierównych udziałów w majątku wspólnym, przykładowo, gdy jeden z małżonków bardziej przyczyniał się do powstania tego majątku lub gdy jeden z małżonków czynił nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny. Typową sytuacją może być przykład, gdy ktoś pieniądze, które otrzymał ze spadku, przeznacza na remont domu, wchodzący w skład wspólności majątkowej.

Roszczenie o ustalenie nierównych udziałów może być dochodzone później, po sprawie rozwodowej, a nawet po sprawie o podział majątku.

Domagając się podziału majątku warto wskazać, co wchodzi w jego skład i jakiej wartości są poszczególne jego składniki.

Często zdarza się, że sąd orzeka o przyznaniu majątku (np. mieszkania) jednemu z małżonków z obowiązkiem spłaty drugiego.

Z doświadczenia Naszej Kancelarii wynika, iż postępowania w sprawie podziału majątku niejednokrotnie są bardzo skomplikowane, trwają długo i wymagają szczegółowego postępowania dowodowego. Jeżeli więc ktoś zamierza dochodzić tego podziału w postępowaniu rozwodowym powinien liczyć się z wydłużeniem procesu. Podobnie, w przypadku odrębnego wniosku o podział majątku, trzeba zdawać sobie sprawę, że może nie był to łatwa sprawa i dobrze w takim przypadku skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

 

Prawnikom z naszej poznańskiej Kancelarii rozwodowej jest bardzo miło, iż niniejszy artykuł zainteresował Państwa. Mamy nadzieję, iż przeczytają Państwo także nasze inne artykuły dotyczące rozwodów i szerzej prawa rodzinnego.

Zapraszamy tez do kontaktu z Kancelarią: Joanna Jędrzejewska prawnik od rozwodów w Poznaniu ( ul. Mickiewicza 18a/3 Poznań)

+48 504 126 688

joanna.jedrzejewska@kacprzak.pl

Zostaw swoją myśl na temat “Czy w przypadku rozwodu Sąd orzeka o podziale majątku wspólnego?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Oceń ten artykuł