Home PagePorady prawneCzy Sąd może odmówić orzeczenia o rozwodzie?

Czy Sąd może odmówić orzeczenia o rozwodzie?

AutorRadca Prawy Bartosz Kowalak- 2022-10-31

Czy Sąd może odmówić orzeczenia o rozwodzie?

Podstawowym warunkiem rozwiązania małżeństwa przez sąd jest zupełny i trwały rozkład pożycia pomiędzy małżonkami. Warto jednak wiedzieć, że sąd może nie wydać wyroku orzekającego rozwód, nawet pomimo zupełnego rozkładu pożycia. Sytuacja ta może mieć miejsce jeżeli orzeczenie o rozwodzie byłoby sprzeczne:

  1. z dobrem małoletnich dzieci stron;
  2. z zasadami współżycia społecznego;

Co oznacza to w praktyce? Kiedy sąd może odmówić orzeczenia o rozwodzie? Zapraszamy do lektury dzisiejszego artykułu, w której porozmawiamy o tzw. negatywnych przesłankach orzeczenia rozwodu.

Sprzeczność z dobrem małoletnich dzieci

Kiedy orzeczenie rozwodu jest sprzeczne z dobrem małoletnich dzieci? Oczywiście rozwód nigdy nie jest korzystny dla dzieci stron, jednakże przesłanka ta odwołuje się do bardziej doniosłych kwestii; Chodzi tu o szczególną sytuację rodziny, konkretne charakterystyczne okoliczności sytuacji, które sprawiają, że orzeczenie rozwodu byłoby niekorzystne dla rozwoju dziecka lub relacji rodzinnych.

Jak wskazano w wyroku Sądu Najwyższego sygn. akt III CZP 70/66: „Chodzić tu może zwłaszcza o stosunek do dzieci pełnoletnich, lecz jeszcze niesamodzielnych i potrzebujących pomocy rodziców, jak również o inne sytuacje, w których rozwód nie mógłby wprawdzie spowodować dalszego pogorszenia warunków życiowych dzieci, ale prowadziłby do wyników z punktu widzenia moralnego rażąco niepożądanych”.

W praktyce sądy bardzo rzadko odmawiają orzeczenia rozwodu ze względu na sprzeczność z dobrem małoletnich dzieci (rzadko oczywiście nie oznacza, że nigdy). Sąd zazwyczaj dopuszcza przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych sądowych, którzy badają, w jaki sposób rozwód mógłby wpłynąć na dzieci stron i dopiero po analizie całości materiału dowodowego wydaje wyrok.

Sprzeczność z zasadami współżycia społecznego

To zagadnienie ma na celu ochronę powszechnie uznawanych i podzielanych społecznie wartości. W praktyce, orzeczenie o rozwodzie mogłoby być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, na przykład gdy jedna strona jest nieuleczalnie chora i wymaga pomocy materialnej i/lub moralnej, a rozwód stanowiłby rażącą krzywdę. Warto zaznaczyć, że choroba powstała z winy małżonka nie będzie „kwalifikować” się do tego kryterium – tak też wskazał Sąd Najwyższy w wyroku o sygnaturze C 1283/52:

Konsekwencje swego nieodpowiedzialnego zachowania się pozwany musi wziąć na siebie, nie może nimi obarczać współmałżonka, nie może z tego powodu kwestionować i pozbawiać współmałżonka prawa do innego ułożenia sobie dalszych losów życiowych”.

Podobnie, podeszły wiek małżonków również nie będzie stanowić o sprzeczności orzeczenia rozwodu z zasadami współżycia społecznego. Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Poznaniu, w wyroku o sygnaturze I ACa 683/04:

Nie godzi w zasady współżycia społecznego orzeczenie rozwodu dlatego, że strony są osobami w podeszłym wieku.”

Sprzeczność rozwodu z zasadami współżycia społecznego może być za to uwarunkowana względami społeczno – wychowawczymi – dotyczy to np. sytuacji, w której orzeczenie rozwodu sankcjonowałoby stan faktyczny powstały wskutek lekceważenia instytucji małżeństwa i rodziny przez którąś ze stron.

W praktyce nieorzekanie o rozwodzie nie jest powszechnym rozwiązaniem, jednakże warto zapoznać się z przesłankami, które mogą do takiej sytuacji doprowadzić. Rozwód nigdy nie jest doświadczeniem przyjemnym, czy łatwym – warto przejść przez ten proces z profesjonalnym radcą prawnym lub adwokatem, który krok po kroku przeprowadza Klienta przez sprawę, dbając o reprezentację jego interesów. Wszystkie dane kontaktowe znajdują się w zakładce „Kontakt”.

 

Zostaw swoją myśl na temat “Czy Sąd może odmówić orzeczenia o rozwodzie?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Oceń ten artykuł