Home PagePorady prawneCo zrobić, gdy nie chce się rozwodu?

Co zrobić, gdy nie chce się rozwodu?

Prawnik od rozwodu- Joanna Jędrzejewska radca prawny

Niejednokrotnie zdarza się, że tylko jedna ze stron jest zainteresowana rozwiązaniem małżeństwa, a druga się temu sprzeciwia. W takiej sytuacji niekiedy małżonkom uda się jeszcze dojść do porozumienia i pozostać w związku małżeńskim, niekiedy jednak opcji takiej nie ma i osoba zainteresowana rozwodem, wbrew woli drugiej strony, złoży pozew o rozwód.

Wówczas pytanie, jakie klienci kierują do zatrudnionych w naszej kancelarii adwokatów i radców prawnych brzmi: co robić, czy muszę się rozwieść, pomimo tego, że nie chce?

W przypadku otrzymania pozwu rozwodowego w takiej sytuacji konieczne jest sporządzenie odpowiedzi na pozew i to w terminie wskazanym przez sąd i nie krótszym niż 2 tygodnie. Termin taki jest zachowany, jeżeli pismo nada się przed upływem tego terminu na poczcie lub złoży w biurze podawczym sądu. Trzeba pamiętać, że zgodnie z aktualnymi przepisami procedury cywilnej, które weszły w życie dnia 7 listopada 2019r., odpowiedź na pozew złożona po terminie podlega zwróceniu i nie będzie brana pod uwagę przez sąd podczas orzekania o sprawie.

W takim piśmie trzeba koniecznie wskazać, iż wnosi się o oddalenie powództwa w całości i o przeprowadzenie dowodów, które wykażą, że między małżonkami nie doszło jeszcze do rozkładu pożycia małżeńskiego i istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa. Kluczowe jest więc wykazanie, że między małżonkami istnieją jeszcze jakieś więzi, czy to duchowe, cielesne, czy gospodarcze lub że brak tych więzi nie ma trwałego charakteru, a jedynie tymczasowy. Można więc wnioskować o przeprowadzenie dowodów na te okoliczność takich, jak zeznania świadków, czy przesłuchanie siebie jako strony procesu.

Oczywiście, jeżeli nie ma się doświadczenia w zakresie sporządzania pism procesowych i uczestniczenia w sporach sądowych, można zlecić napisanie takiej odpowiedzi na pozew, jak i prowadzenie całej sprawy profesjonaliście – radcy prawnemu lub adwokatowi.

Po sporządzeniu odpowiedzi na pozew trzeba się również stawić na posiedzenie przygotowawcze, gdzie sąd będzie zachęcał do zawarcia ugody. Możliwe, że pod wpływem argumentów zawartych w odpowiedzi na pozew, jak i nakłaniania sądu, współmałżonek zrezygnuje z rozwodu.

Można również spróbować skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygnięcia sporu. Bardzo dobrze sprawdza się w takich sprawach mediacja. Możliwe jest zwrócenie się do swojego małżonka czy to we własnym zakresie, czy też za pośrednictwem prawnika, by podjąć rozmowy o utrzymaniu małżeństwa.

Dobrym rozwiązaniem jest również skorzystanie z pomocy psychologa, czy też psychiatry, który może pomóc rozwiązać problemy istniejące w małżeństwie.

Z doświadczenia Naszej Kancelarii w Poznaniu wynika, iż takie terapie, czy mediacje często okazują się skuteczne i orzeczenie rozwodu staje się zbędne.

W sytuacji, gdy strony zastanawiają się nad utrzymaniem małżeństwa, mogą na swój zgodny wniosek wnieść o zawieszenie postępowania rozwodowego. Postępowanie takie może być również zawieszone z urzędu przez sąd, gdy dojdzie do przekonania, że istnieją warunki na utrzymanie małżeństwa.

 

Czy niniejszy artykuł odpowiedział na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości dotyczące rozwodu? Jezeli macie Państwo jeszcze jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu z naszym prawnikiem od rozwodów: Joanna Jędrzejewska- radca prawny. Poznań- Mickiewicza 18a/3

+48 504 126 688

joanna.jedrzejewska@kacprzak.pl

 

Autor: Prawnik od rozwodu .pl

Kancelaria rozwodowa w Poznaniu

Zostaw swoją myśl na temat “Co zrobić, gdy nie chce się rozwodu?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Oceń ten artykuł