Home PagePorady prawneCo powinien zawierać pozew o rozwód?

Co powinien zawierać pozew o rozwód?

AutorRadca Prawy Bartosz Kowalak- 2019-09-17 -
1 Komentarz
Joanna Jędrzejewska- Rozwód Poznań

Co powinien zawierać pozew o rozwód?

Kolejnym krokiem po podjęciu decyzji o rozwodzie jest sporządzenie pozwu rozwodowego. Jedni próbują to zrobić samodzielnie, drudzy od razu zadanie to zlecają prawnikowi – adwokatowi lub radcy prawnemu, a trzeci zastanawiają się, czy skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego, czy też jest to zbędne. W Internecie dostępnych jest wiele wzorów takich pozwów, więc osoby, które zdecydowały się samodzielnie walczyć przed sądem o rozwód mogą z nich skorzystać. Jednak trzeba pamiętać, że wzory te mogą być różnej jakości i mogą nie zawierać wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Dlatego w przypadku skomplikowanej, czy wielowątkowej sprawy lepiej jest skorzystać w tym zakresie z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Po pierwsze, trzeba pamiętać o tym, aby pozew rozwodowy skierować do właściwego sądu. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego powinien to być sąd okręgowy, na obszarze właściwości którego małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich nadal przebywa w tym miejscu lub jeżeli podstawy tej nie ma – sąd właściwy ze względu na zamieszkanie pozwanego współmałżonka. Jest to wyłączna właściwość sądu, więc powództwo o rozwód nie może być rozpoznawane przez inny sąd. W przypadku błędnego skierowania go do innego sądu, zostanie on przekazany.

Na pierwszej stronie pozwu trzeba, jak w każdym piśmie procesowym, wskazać miejscowość i datę, kiedy został sporządzony, sąd, do którego został zaadresowany wraz z jego adresem i dane powoda i pozwanego. Wskazując dane, poza imieniem i nazwiskiem nie można zapomnieć o adresie i numerze PESEL.

Następnie wskazujemy, iż jest to pozew o rozwód. Wskazujemy czego żądamy. Najlepiej, aby każde żądanie czy też wniosek był zawarty w osobnym punkcie. W pierwszym punkcie trzeba wskazać, że wnosi się o rozwiązanie małżeństwa z orzeczeniem o winie lub bez takiego orzeczenia. Następnie w kolejnych punktach, jeżeli jest to konieczne, wnosimy o uregulowanie kwestii władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi, o alimenty dla siebie lub dzieci, podział majątku wspólnego, ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie. Po tych wnioskach należy wskazać o przeprowadzenie jakich dowodów wnosimy – czy mają to być tylko dowody z dokumentów, czy również z przesłuchania stron procesu, czy świadków i na jaką okoliczność. Warto również wnieść o zwrot kosztów postępowania.

Po wnioskach przechodzimy do uzasadnienia. W uzasadnieniu wskazujemy, kiedy i gdzie było zawarte małżeństwo i czy pochodzą z niego wspólne dzieci – jeżeli tak to, kiedy były urodzone. Następnie konieczne jest opisanie tego, kiedy doszło do rozkładu pożycia małżeńskiego – kiedy ustała więź gospodarcza, duchowa i fizyczna i dlaczego rozkład ten ma charakter trwały i zupełny.

W treści pozwu nie można zapomnieć o powołaniu dowodów, które mają wykazać dane okoliczności.

Pod uzasadnieniem konieczne jest wskazanie załączników do pozwu – dowodów z dokumentów, które mają być przeprowadzone i potwierdzenia uiszczenia opłaty sądowej od pozwu, która wynosi 600 zł. Obligatoryjnym elementem pozwu jest również złożenie własnoręcznego podpisu pod sporządzonym pozwem. Koniecznym załącznikiem do pozwu jest oryginał odpisu skróconego aktu małżeństwa który można uzyskać w urzędzie stanu cywilnego.

Trzeba również pamiętać o załączeniu dodatkowej kopii pozwu wraz z załącznikami dla strony przeciwnej.

Jeżeli pominie się któryś z obligatoryjnych elementów, np. nie wskaże się adresu, czy numeru PESEL pozwanego, czy też zapomni się podpisać pod swoim pismem, nie oznacza to, że sąd nie rozpozna sprawy, a jedynie wezwanie do uzupełnienia tego braku.

 

 

Dziękujemy za zapoznanie się z artykułem napisanym przez prawników z naszej Kancelarii rozwodowej w Poznaniu. Zachęcamy do lektury innych naszych porad dotyczących rozwodu.

Z wyrazami szacunku Kancelaria Rozwodowa w Poznaniu

Mickiewicza 18a/3 Poznań

+48 504 126 688

joanna.jedrzejewska@prawnikpoznanski.pl

 

1 myśl na temat “Co powinien zawierać pozew o rozwód?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Oceń ten artykuł