Home PagePorady prawneAlimenty w trakcie trwania małżeństwa – co to jest?

Alimenty w trakcie trwania małżeństwa – co to jest?

AutorRadca Prawy Bartosz Kowalak- 2022-05-28
Joanna Janiak i Joanna Jędrzejewska zespół Kancelarii- sprawy rodzinne, rozwód, alimenty

Na wstępie zaznaczyć należy, iż zaspokajanie potrzeb rodziny jest obowiązkiem obu małżonków. Nie ma tu znaczenia wysokość zarobków – chodzi o to, aby obie strony wypełniały obowiązek wobec rodziny, którą razem tworzą. Wśród tych obowiązków wymienić można obowiązek wzajemnej pomocy, wierności, czy właśnie wspomniany już obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny, który obejmuje zarówno potrzeby materialne rodziny, ale i potrzeby emocjonalne.

Podstawą do dalszych rozważań będzie artykuł 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. 

Jeżeli któreś z małżonków nie wypełnia tego obowiązku, można wystąpić przeciwko niemu z żądaniem alimentacyjnym – nawet w trakcie trwania małżeństwa. Należy jednak pamiętać, iż nie w każdej sytuacji będzie to możliwe, a podstawę ewentualnego żądania trzeba będzie udowodnić.

W jaki jeszcze sposób można ubiegać się o alimenty od małżonka?

Tutaj również naszym przewodnikiem będzie Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Według art. 28 § 1 wspomnianego kodeksu:

Jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka.

W praktyce oznacza to, że małżonek, który nie spełnia swojej cześci obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny, może otrzymać od sądu nakaz wypłacenia do rąk drugiego małżonka części lub całości swojego wynagrodzenia z tytułu pracy (lub innego dochodu), celem wyegzekwowania wypełnienia obowiązku.

Mówiąc najkrócej, jeżeli jedna ze stron nie poczuwa się do dbania o potrzeby rodziny i pomimo uzyskiwanego wynagrodzenia, nie przeznacza żadnych środków pieniężnych na jej utrzymanie, druga strona ma prawo do żądań alimentacyjnych wobec tej pierwszej.

Jeżeli znajdujesz się w podobnej sytuacji, zachęcamy do skorzystania z porad ekspertów naszej kancelarii.

Doceń i poleć nas

Zostaw swoją myśl na temat “Alimenty w trakcie trwania małżeństwa – co to jest?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Oceń ten artykuł