Home PagePorady prawneAlimenty na dziecko

Alimenty na dziecko

AutorRadca Prawy Bartosz Kowalak- 2020-04-27
Joanna Jędrzejewska -prawnik od rozwodu i prawa rodzinnego w Poznaniu.

 

 

Jednymi z najczęściej prowadzonych przez Naszą Kancelarię, a właściwie adwokatów i radców prawnych zajmujących się sprawami rodzinnymi, są sprawy o alimenty.

Zasądzenie alimentów na wspólne dzieci współmałżonków jest bardzo istotne. Oczywiste jest, że małżonek, z którym pozostają dzieci po rozwodzie, znajduje się w dużo trudniejszej sytuacji materialnej niż przed rozwodem i potrzebuje środków utrzymania na dzieci od byłego małżonka.

Alimenty mogą być zasądzone w takiej wysokości, jak ustali Sąd lub też ich wysokość może wynikać z ugody zawartej przez strony przed sądem lub w porozumieniu rodzicielskim.

Jeżeli strony dojdą do porozumienia w zakresie wysokości alimentów, Sąd nie będzie ingerował w ich wysokość.

Jednak, gdy porozumienia takiego nie będzie, Sąd w wyroku orzeknie o ich wysokości, biorąc pod uwagę uzasadnione potrzeby dzieci, a także możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do ich zapłaty.

W wyroku oprócz kwoty tych alimentów, wskazany będzie również termin, do którego powinny być płacone i w jakiej formie – czy ma to następować na konto współmałżonka, czy osobiście na jego konto.

Chcąc uzyskać alimenty w odpowiedniej wysokości, konieczne jest udowodnienie tego, jakie są uzasadnione potrzeby dzieci, a także jakie możliwości zarobkowe i majątkowe ma pozwany.

Na powyższe okoliczności można wnosić o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków, stron procesu, a także dokumentów. Dobrze jest przedstawić wszelkie dokumenty, które potwierdzają to, jakie są koszty utrzymania rodziny, w tym rachunki związane z utrzymaniem mieszkania, czy domu, a także indywidualne koszty utrzymania dzieci – np. umowy z przedszkolem, paragony za zajęcia dodatkowe, wizyty u lekarzy, zakup leków, kosmetyków, ubrań, środków czystości, przyborów szkolnych itp. Przedstawianie rachunków za zakup żywności może być zbyt utrudnione, dlatego też adwokaci i radcowie prawni z naszej kancelarii zalecają klientom, aby sporządzić zestawienie zawierając wszystkie potrzeby i związane z tym wydatki. W zestawieniu takim zawiera się informacje, ile wydaje się na jedzenie – wyszczególnia się jakie produkty je dziecko, w jakich ilościach i jaki koszt to generuje, a Sąd zasadność tych wydatków ocenia, biorąc pod uwagę zasady doświadczenia życiowego. Wydatki takie mogą być również potwierdzone zeznaniami świadków. Wszystkie te wydatki następnie się zsumowuje, biorąc pod uwagę miesięczny koszt utrzymania.

Ustalając te potrzeby, nie można pominąć, że istotne są jedynie te, które mają charakter bieżący. Nie można więc wskazywać jednorazowych wydatków, takich, jak zakup komputera, czy roweru.

W zakresie zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, w pierwszej kolejności najlepiej ustalić, ile zarabia. Chcąc to udowodnić można wnieść o przeprowadzenie dowodu z jego umowy o pracę, deklaracji podatkowej za ubiegły rok, czy dokumentacji księgowej, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą. Jeżeli dokumentów tych pozwany nie chce nam udostępnić, możemy wnieść o to, by to Sąd wystąpił do jego pracodawcy, czy urzędu skarbowego z wnioskiem o ich przekazanie. Następnie, warto się zastanowić, czy pozwany rzeczywiście zarabia tyle, ile ma wskazane w umowie o pracę, czy jak wynika z dokumentów księgowych. Niejednokrotnie zdarza się, że dana osoba zarabia znacznie więcej niż ma wskazane w umowie o pracę. Jeżeli wiemy lub podejrzewamy, że tak może być w przypadku pozwanego, warto wnieść o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków na okoliczność ustalenia tego, ile rzeczywiście zarabia. Można również wnieść, aby Sąd zwrócił się do powiatowego urzędu pracy, by ten przedstawił oferty pracy na stanowisku, zajmowanym przez pozwanego. W ten sposób można ustalić rzeczywiste wynagrodzenia w branży pozwanego. Następnie, warto przeanalizować to, jaki majątek ma pozwany – jakie ma samochody i nieruchomości. Posiadanie dużego majątku zwiększa bowiem jego możliwości majątkowe.

Sąd ustalając to, w jakich proporcjach rodzice mają uczestniczyć w utrzymaniu dzieci bierze również pod uwagę ich osobiste starania się o wychowanie małoletnich. Nawet więc, gdy małżonkowie zarabiają podobnie, sąd może ustalić, że małżonek, u którego przebywają dzieci, powinien ponosić niższe koszty utrzymania niż drugi małżonek.

Zasądzona kwota alimentów może być zmieniona, gdy wzrosną potrzeby małoletniego, albo możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Wówczas trzeba wnieść pozew o podwyższenie alimentów, wskazując co się zmieniło – jakie są nowe potrzeby dziecka lub dlaczego wzrosły możliwości majątkowe lub zarobkowe pozwanego.

Obowiązek alimentacyjny może trwać tak długo, jak dziecko nie jest w stanie się samodzielnie utrzymać, a więc również wówczas, gdy osiągnie pełnoletność. Jednak może uchylić się od takich świadczeń na rzecz pełnoletniego dziecka, jeżeli stanowią one zbyt duży uszczerbek finansowy dla zobowiązanego lub jeżeli dziecko nie dokłada starań, by samodzielnie się utrzymywać.

Więcej na temat spraw rozwodowych, ich prowadzenia, roli adwokata rozwodowego znajdziecie Państwo w innych wpisach na naszym blogu.

Zapraszamy: Adwokat od rozwodu Poznań

 

Prawnik od rozwodu w Poznaniu, ul. Adama Mickiewicza 18a/3 Poznań

+48 504 126 688

joanna.jedrzejewska@prawnikponanski.pl

Zostaw swoją myśl na temat “Alimenty na dziecko”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Oceń ten artykuł