Home PagePorady prawneWzór wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej,

Wzór wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej,

AutorRadca Prawy Bartosz Kowalak- 2020-06-25

Szanowni Państwo. Często w wynikach wyszukiwania w Internecie pojawia się zapytanie o wzór wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Często też sami Klienci zwracają się do nas z zapytaniem o napisanie jedynie samego wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Rozumiemy, iż nie każdy z Państwa kto trafia na naszą stronę chce lub może być naszym klientem. Siłą rzeczy jako Kancelaria prawa rodzinnego ulokowana w Poznaniu raczej sprawy o kontakty, czy rozwód prowadzimy w Poznaniu, czy w innych wielkopolskich sądach jak Kalisz, Konin, czy Piła.

Niemniej jednak zdecydowaliśmy się przedstawić w niniejszym wpisie prosty wzór Wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej, który możecie Państwo wykorzystać w swojej sprawie, albo po prostu zapoznać się jak takie pismo wygląda. 

Od razu musimy jednak dodać, iż każda sprawa jest inna, każda sprawa jest indywidualna. Różne okoliczności zachodzą, różne cele przyświecają innym osobom. 

Dlatego też zachęcamy w każdej sprawie prawnej, nie tylko rodzinnej, czy rozwodowej, do konsultacji z prawnikiem. W Internecie wiedzy znaleźć można wiele, jednak jedynie wieloletnie doświadczenie pozwala na określenie co w tej internetowej wiedzy jest tylko szumem, a co będzie miało znaczenie w Państwa sprawie o kontakty z dzieckiem.

Joanna Jędrzejewska -prawnik od rozwodu i prawa rodzinnego w Poznaniu.

 

 

 

 

Poznań, dnia………………………. r.

1Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

ul. Młyńska 1a61-729 Poznań

Wnioskodawczyni: …………………….zam. ……………………………………PESEL:…………………………………

Uczestnik:………………………………zam. …………………………………….PESEL: …………………………………

Rodzice małoletniego:…………………..zam. …………………………………….PESEL: …………………………………

2Opłata sądowa: 100 zł

 

 

 

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

 

 

Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 111 Kodeks rodzinno- opiekuńczego, wnoszę o:

  1. Pozbawienie uczestnika postępowania …………………………..władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron……………………………., urodzonym w dniu………………. w…………………….. ;
  2. Przeprowadzenie dowodu z dokumentów wskazanych w treści niniejszego wniosku celem ustalenia faktu…………… ;
  3. Przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka:

1) ………………………………….., zam. …………………… celem ustalenia faktu niewywiązywania się przez uczestnika z ciążących na nim obowiązków rodzicielskich, braku kontaktów uczestnika z małoletnim dzieckiem stron, niedbania o wychowanie i utrzymanie małoletniego dziecka stron; braku zainteresowania uczestnika dzieckiem stron i podejmowania opieki nad małoletnim dzieckiem stron;

2) ……………….…….., zam. ……………celem ustalenia faktu………………….. .

  1. Przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron postępowania celem ustalenia faktu : niewywiązywania się przez uczestnika z ciążących na nim obowiązków rodzicielskich, braku kontaktów uczestnika z małoletnim dzieckiem stron, niedbania o wychowanie i utrzymanie małoletniego dziecka stron; braku zainteresowania uczestnika dzieckiem stron i podejmowania opieki nad małoletnim dzieckiem stron;
  2. Zasądzenie od uczestnika postępowania na rzecz wnioskodawczyni zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych.

Uzasadnienie

 

W uzasadnieniu należy własnymi słowami opisać okoliczności, z których wynika, że uczestnik nie wywiązuje się w sposób należyty z obowiązków rodzicielskich oraz wskazać na czym to niewywiązywanie się polega. Na potwierdzenie tych okoliczności należy przytoczyć odpowiednie dowody.

(Przykładowy wzór)

Małoletni………………………………..…, urodzony dnia………………………. w……………………… jest dzieckiem wnioskodawczyni i uczestnika postępowania, pochodzącym ze związku małżeńskiego zawartego w dniu…………………… .

Dowód:-odpis zupełny aktu urodzenia dziecka;-odpis zupełny aktu małżeństwa

Uczestnik postępowania, będący ojcem małoletniego, nie wykazuje jakiegokolwiek zainteresowania małoletnim dzieckiem stron. Nie utrzymuje z nim kontaktów, nie odwiedza małoletniego, nie dąży w jakikolwiek sposób do umocnienia więzi emocjonalnych, jakie powinny łączyć go z małoletnim.

Dowód:-przesłuchanie stron;-przesłuchanie świadka………………;

Wymaga wskazania, iż uczestnik jest uzależniony od alkoholu oraz środków psychoaktywnych, a co więcej przez kilka lat zażywał narkotyki, także wtedy, gdy strony zamieszkiwały razem, tj. do ………….. roku.

Nadto uczestnik nie przestrzega norm prawnych, był kilkakrotnie karany sądownie, co niewątpliwie nie stanowi właściwego wzorca do naśladowania dla małoletniego dziecka, a przede wszystkim ma negatywny wpływ na wychowanie małoletniego. Nie są rzadkością również sytuacje, w których uczestnik awanturuje się w obecności swojego dziecka.

Przede wszystkim należy jednak z całą mocą podkreślić, że uczestnik w czasie kiedy zamieszkiwał wspólnie z wnioskodawczynią i małoletnim dzieckiem stron  nadużywał władzy rodzicielskiej wobec dziecka, a także  znęcał się psychicznie i fizycznie.

Uczestnik nierzadko w obecności dziecka wywołuje awantury, zachowuje się agresywnie wobec wnioskodawczyni, wielokrotnie wyzywa ją wulgarnie, znieważa, ubliża, nie zważając przy tym na to, iż świadkiem wszystkich tych zachowań jest jego małoletnie dziecko.

Dowód:-przesłuchanie stron;-przesłuchanie świadka ……………….;

Takie postępowanie uczestnika niewątpliwie wywiera destrukcyjny wpływ na proces wychowania i rozwoju psychicznego dziecka, a wszelkie obawy matki są całkowicie uzasadnione.

W związku z powyższym niniejszy wniosek jest zasadny.

……………………………(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:-odpis wniosku wraz z załącznikami;-dowód uiszczenia opłaty sądowej;-odpis zupełny aktu urodzenia dziecka;-odpis zupełny aktu małżeństwa,-inne dokumenty wskazane w treści wniosku.

______________________________________________________________________

Objaśnienie:

1Sądem  właściwym do rozpoznania wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej, jest Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich, według miejsca zamieszkania dziecka. W przypadku jeśli nie można go ustalić – sąd właściwy według miejsca jego pobytu. W przypadku mieszkańców Poznania, w zależności od dokładnego miejsca zamieszkania dziecka, Sądem właściwym może być również Sąd rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu albo Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. Wykaz ulic i miejscowości, podlegających pod dany Sąd, można znaleźć na stronach internetowych ww. Sądów.

2Opłatę sądową wnosi się w formie znaków sądowych – zakupionych w kasie sądu lub przelewa na konto, wskazane na stronie internetowej Sądu.

 

Czy niniejszy artykuł odpowiedział na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości dotyczące kwestii pozbawienia władzy rodzicielskiej? Jeżeli macie Państwo jeszcze jakieś pytania w zakresie ograniczenia lub pozbawienia władzy, to zapraszam do kontaktu z naszym prawnikiem od prawa rodzinnego i rozwodów: Joanna Jędrzejewska- radca prawny. Poznań- Mickiewicza 18a/3

+48 504 126 688

joanna.jedrzejewska@kacprzak.pl

 

Adwokat Anna Konrady– prawo rodzinne i rozwód w obszarze Sądu Okręgowego w Kaliszu ( Jarocin, Gostyń, Pleszew, Ostrów, Krotoszyn)

anna.konrady@kacprzak.pl

+48 575 641 021

 

Joanna Janiak- radca prawny – prawo rodzinne w obszarze Sądu Okręgowego w Koninie ( Strzałkowo, Słupca, Golina, Koło, )

joanna.janiak@kacprzak.pl

+48 531 335 713

Zostaw swoją myśl na temat “Wzór wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej,”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Oceń ten artykuł