Home PagePorady prawnePozew o rozwiązanie przysposobienia – wzór

Pozew o rozwiązanie przysposobienia – wzór

AutorRadca Prawy Bartosz Kowalak- 2020-06-25

 W Internecie wiedzy znaleźć można wiele, jednak jedynie wieloletnie doświadczenie pozwala na określenie co w tej internetowej wiedzy jest tylko szumem, a co będzie miało znaczenie w Państwa sprawie. Dlatego też zachęcamy w każdej sprawie prawnej, nie tylko rodzinnej, do konsultacji z prawnikiem. Zwłaszcza, że w sprawach rodzinnych rządzą emocję i naprawę trudno o chłodne spojrzenie na naszą własną sprawę. 

Joanna Jędrzejewska -prawnik od rozwodu i prawa rodzinnego w Poznaniu.

 

Poznań, dnia…………………… r.

1Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w PoznaniuWydział IV Rodzinny i Nieletnichul. Młyńska 1a 61-729 Poznań

2Powód: imię i nazwisko przysposabiającego/przysposobionegozam. ………………………………………PESEL: …………………………………..

Pozwany: imię i nazwisko przysposobionego/przysposabiającegozam. …………………………………PESEL:……………………………..

3Opłata sądowa: 200 zł

Pozew o rozwiązanie przysposobienia

Działając w imieniu własnym, wnoszę o:

  1. Rozwiązanie przysposobienia, pozwanego/ej ………………………………, urodzonego/ej dnia ……….……….…… r., w ………..……………., syna/córki …………………………………….., akt urodzenia nr ………….., przysposobionego przez powoda ……………………, orzeczonego postanowieniem Sądu Rejonowego ……………………….. z dnia …………………… roku w sprawie o sygn. akt ……..………….
  2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

Uzasadnienie

W uzasadnieniu należy podać okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie uzasadniające powyższy pozew.

………………………………….

(podpis powoda)

Załączniki:

– odpis pozwu wraz z załącznikami,

– dowód uiszczenia opłaty sądowej,

-akt urodzenia małoletniego,-inne dokumenty wskazane w treści pozwu.

Objaśnienie:

1W sprawach o rozwiązanie przysposobienia właściwym rzeczowo jest Sąd Rejonowy- Wydział Rodzinny i Nieletnich. Miejscowo właściwy jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego. Jednakże gdy nie można określić miejsca zamieszkania pozwanego wtedy wyłącznie właściwym jest sąd miejsca zamieszkania powoda. W przypadku mieszkańców Poznania, w zależności od ich dokładnego adresu, Sądem właściwym może być także Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu albo Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. Wykaz ulic i miejscowości, podlegających pod dany Sąd, można znaleźć na stronach internetowych ww. Sądów.

2 Powodem w sprawie o rozwiązanie przysposobienia może być zarówno przysposabiający jak i przysposabiany. Jeżeli powodem jest przysposabiający to pozwanym jest przysposabiany i odwrotnie.

3 Opłatę sądową wnosi się w formie znaków sądowych – zakupionych w kasie sądu, lub przelewa na konto wskazane na stronie internetowej Sądu.

 

Czy niniejszy artykuł odpowiedział na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości dotyczące prawa rodzinnego? Jeżeli macie Państwo jeszcze jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu z naszym prawnikiem od spraw rodzinnych: Joanna Jędrzejewska– radca prawny. Poznań- Mickiewicza 18a/3

+48 504 126 688

joanna.jedrzejewska@kacprzak.pl

 

Joanna Janiak- radca prawny – sprawy rodzinne w Okręgu Sądu w Koninie ( Strzałkowo, Słupca, Golina, Koło, )

joanna.janiak@kacprzak.pl

ul. Henryka Sienkiewicza 2/1 Września

+48 531 335 713

 

Adwokat Anna Konrady– sprawy rodzinne w okręgu Sądu w Kaliszu ( Jarocin, Gostyń, Pleszew, Ostrów, Krotoszyn)

ul. Tadeusza Kościuszki 17 Jarocin

anna.konrady@kacprzak.pl

+48 575 641 021

 

 

Zostaw swoją myśl na temat “Pozew o rozwiązanie przysposobienia – wzór”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Oceń ten artykuł